Sök ny kurs

Behöver vi K2?

Är du intresserad av framtiden för Bokföringsnämndens normgivning? Ska K-regelverken finnas kvar? Ska gränserna för vilka som tillämpar K2 ändras? Eller ska kanske rent av K2 slopas? Om K-regelverken ska finnas kvar – Vilka förändringar behöver göras? Hur kommer ditt arbete med årsredovisningar att se ut i framtiden?

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
På grund av rådande situation genomför vi våra kurser endast digitalt fram till och med juni 2021.
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Ekonomiansvarig, Redovisningsassistent, Redovisningsekonom, Redovisningskonsult
Kunskapsnivå: Ämnesspecifik
 

Behöver vi K2?

Är du intresserad av framtiden för Bokföringsnämndens normgivning? Ska K-regelverken finnas kvar? Ska gränserna för vilka som tillämpar K2 ändras? Eller ska kanske rent av K2 slopas? Om K-regelverken ska finnas kvar
– Vilka förändringar behöver göras? Hur kommer ditt arbete med årsredovisningar att se ut i framtiden? 

K-regelverken har varit på plats ett antal år nu och det har blivit dags att utvärdera hur de fungerar. Bokföringsnämnden har som ett första led i en utvärdering av K-regelverken gått ut med en förfrågan. Srf konsulterna kommer att besvara denna förfrågan efter att vi tagit del av vad du som medlem tycker. 

Under detta webinar presenterar vi Bokföringsnämndens förfrågan. Detta för att ge dig en bakgrund och en bild av vad de olika svarsalternativen kan ge för resultat i BFNs fortsatta arbete.

Under webinaret får du möjlighet att tycka till om ett antal frågor liknande de i ingressen. Resultatet av dessa frågeställningar kommer sedan att vara en del av underlaget för Srf konsulternas svar till Bokföringsnämnden. Missa inte chansen att vara med och påverka!

#tillsammans – mot framtidens redovisningsnormering!

Föreläsare

Srf konsulternas redovisningsexperter Claes Eriksson och Maria Albanese

Webinarinnehåll

  • Bakgrund till Bokföringsnämndens utvärdering av
    K-regelverken
  • Bokföringsnämndens förfrågningsunderlag
  • Alternativa sätt för Bokföringsnämndens normgivning
  • Sambandet lagstiftning och redovisningsnormering
  • K2 och K3 – Likheter och skillnader

Webinarmål

Du får ökad förståelse för Bokföringsnämndens utvärdering av K-regelverken med möjlighet att vara med och påverka framtiden

Lämpliga förkunskaper

Du har kvalificerad kunskap om, eller övergripande förståelse av, K2 och K3

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

För att du som är Srf Auktoriserad konsult ska få aktualitetstimmar eller om du behöver ett intyg från webinaret, är det viktigt att du ansluter dig via din personliga möteslänk och svarar på närvarofrågorna under webinarets gång. Webinaret ger 1 timme redovisning för Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter. Du som är dubbelansluten; Srf Auktoriserad Redovisningskonsult och Srf Auktoriserad Lönekonsult, får 1 timme redovisning för webinaret.