Sök ny kurs

Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 – Redovisning 6

Utveckla din förmåga att tolka, tillämpa och argumentera i redovisningsfrågor baserat på aktuell uppdaterad kunskap och i enlighet med gällande K-regelverk. Kursen Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 ger dig ökad förståelse för vilken redovisningslösning som är mest lämplig och gör dig säkrare i din argumentation för olika lösningar.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Ekonomiansvarig, Rådgivare
Kunskapsnivå: Påbyggnad
 

Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 – Redovisning 6

På den här kursen kan du välja att delta digitalt. Kursen livesänds från klassrummet och även du som medverkar på distans kommer att ha möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner.

Fortfarande finns det gott om tolknings- och tillämpningsfrågor inom ramen för K-regelverken. I kursen Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 – Redovisning 6 tar vi upp ett antal olika tillämpningsfrågor inom K-regelverken.  Vi går igenom argumenten för rätt tolkning och tillämpning av K-regelverken. 

Kursinnehåll

Tolknings- och tillämpningsfrågor vid tillämpning av K2- och K3-reglerna inom:

 • Immateriella Anläggningstillgångar, egenupparbetade och förvärvade
 • Tillkommande utgifter på anläggningstillgångar – aktivera eller kostnadsföra?
 • Avskrivning av anläggningstillgångar
 • K2s förenklingsregler, krockar dessa med ÅRLs väsentlighetsprincip?
 • Leasing
 • Egentillverkat varulager
 • Intäktsredovisning i tjänste- och entreprenadföretag
 • Byte av redovisningsprincip
 • Övergångsfrågor vid byte av K-regelverk
 • Rättelse av fel
 • Efter denna kurs ökar din förståelse för varför en viss redovisningslösning kan vara mer lämplig än en annan. I det praktiska bokslutsarbetet finns det många kvalificerade redovisningsfrågor och det förväntas att du som erfaren redovisningskonsult kan svaren. På denna kurs ger vi dig svar på sådana frågor. Fördjupad insikt i att kunna tolka innebörden av redovisningsrekommendationer och praktiskt tillämpa gällande normering innebär stor trygghet i din yrkesroll. Dina argument blir väl underbyggda och detta ger dig förutsättningar att med framgång lösa olika redovisningsfrågor. Kort sagt, denna kurs är en perfekt genomgång av K-regelverken för dig som behöver fördjupa dina kunskaper kring tillämpningen av dessa.

  Kursmål

  Kursen Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 ger dig fördjupade kunskaper i tillämpningsfrågor i K2- och K3-reglerna.  Deltagarna ska kunna argumentera för valda redovisningslösningar i specifika värderings- och klassificeringsfrågor.

  Lämpliga förkunskaper

  Flerårig erfarenhet av självständigt bokslutsarbete samt konsultation i redovisningsfrågor. Grundläggande kunskap om K-regelverkens innehåll i frågor rörande värdering, klassificering och upplysningar.

  Ingår

  Kursdokumentation, boken Srf Redovisning, kaffe och lunch ingåpr för deltagare i kurslokal. För de som deltar digitalt ingår digital kursdokumentation.

  Recension från kursdeltagare

  Jättebra lärare!!

  Kursdeltagare

  Experter båda två!

  Kursdeltagare

  Stor kunskap på båda lärarna och kul att dem kan dra liknelser till verkliga bolag och händelser.

  Kursdeltagare