Sök ny kurs

Redovisningsnyheter och fördjupningsdag

Två dagar som är fullmatade med årets redovisningsnyheter. Ett bekvämt och effektivt sätt att hålla sig uppdaterad på redovisningsområdet.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
På grund av rådande situation genomför vi våra kurser endast digitalt fram till och med mars 2021.
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Byråledare, Ekonomiansvarig, Redovisningsassistent, Redovisningsekonom, Redovisningskonsult, Revisor, Revisorsassistent
Kunskapsnivå: Nyheter
 

Redovisningsnyheter och fördjupningsdag

På den här kursen kan du välja att delta digitalt. Kursen livesänds från klassrummet och även du som medverkar på distans kommer att ha möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner.

Två dagar som är fullmatade med årets redovisningsnyheter. Redovisningsnyheter och fördjupning 2 dagar är ett bekvämt och effektivt sätt att få ta del av aktuella redovisningsnyheter och hålla sig uppdaterad på redovisningsområdet.
Dag 1innehåller de allra viktigaste nyheterna inom redovisning
Dag 2 är en fördjupningsdag i vissa tillämpningsfrågor gällande såväl K-regelverk som bokföringslag. I år innehåller dag två också en fördjupning vad gäller värdeöverföringar kopplat till stöd som erhållits i spåren av coronapandemin. 

Du kan välja att gå endast dag 1 (nyhetsdag) eller endast dag 2 (fördjupningsdag). Det kan vara ett utmärkt upplägg att låta fler från byrån gå nyhetsdagen medan dag 2 är inriktad på medarbetare som arbetar med lite mer komplicerade redovisningsfrågor.

Kursinnehåll

Dag 1

 • Nya SrfU
 • – Nothänvisning ställda säkerheter
  – Bruttoredovisning pågående arbeten

 • Redovisning av Coronastöd
 • – Vad ska skrivas i årsredovisningen?
  – Hur ska de olika stöden periodiseras?
  – Värdering av olika tillgångsposter

 • Nytt allmänt råd om fusioner
 • Övriga nyheter från Bokföringsnämnden
 • – Digital signering av årsredovisning

 • Nyheter från BAS
 • Diverse rättsfall
 • Utredning om ändringar i Bokföringslagen mm
 • Övriga nyheter fram till kursstart

Dag 2

 • Tillkommande utgifter Materiella Anläggningstillgångar
 • – Exempelvis installation av solceller med mera

 • Coronastöd
 • – Frågor kring villkor för stöd, exempelvis värdeöverföringar med mera

 • Väsentlighetsprincipen och K2
 • – Hur ska förenklingsreglerna i K2 tillämpas med hänsyn till väsentlighetsprincipen i ÅRL?

 • Intäktsredovisning
 • – Tolkning av reglerna kring vinstavräkning i K2
  – Intäktsredovisning av olika typer av avtal

 • Billeasing
 • – Några frågor kring lösen av avtal

 • Bokföringslagen
 • – Vad utgör originalverifikation i en digital värld?

I år fokuserar vi mycket på redovisning och frågor kopplat till coronapandemin. Vi hinner även med tillämpningsfrågor avseende såväl  K-regelverken som bokföringslagen samt frågor om tillkommande utgifter på fastigheter, bland annat solceller. Dessutom uppdaterar vi er avseende pågående ändringar i lagstiftningen. Vad behandlas i den pågående utredningen om enklare regler för mikroföretagande samt en modernare bokföringslag? 

Dag 1 fokuserar vi mot redovisning av coronastöd. Det blir både periodiseringsfrågor och frågor om vad som ska skrivas i årsredovisningarna. Vi går också igenom de senaste tolkningsuttalandena avseende tillämpning av K2 från Srf konsulternas redovisningsgrupp (Srf U) samt andra nyheter. Slutligen innehåller kursen också en uppdatering om vad som händer i pågående utredningar.

Dag 2 fördjupar vi oss i tolkning av tillämpning och speciella problemområden gällande K-regelverken. Dessutom belyser vi ett antal frågor som varit uppe till diskussion under det gångna året, såsom frågor om solceller samt värdeöverföringar och dess påverkan av stöd kopplat till coronapandemin. 

För dig som känner att du vill ligga i framkant i årets K-säsong och dessutom ha djupare förståelse för vad som kommer och hur det eventuellt påverkar innehavande år är denna kurs given.

Fokus på stöd kopplat till corona

Väljer du Redovisningsnyheter och fördjupning 2 dagar får du både bredd och djup. Vi lägger tyngdpunkten på ägarledda företag och och enskilda firmor där vi behandlar frågor som är viktiga för dig som arbetar med redovisning, bokslut, årsredovisningar och rådgivning.

I år fokuserar vi på frågor kopplat till corona. På nyhetsdagen blir det en genomgång av reglerna kring periodisering och vad som ska skrivas i årsredovisningen. Är du också intresserad av vad som gäller för värdeöverföringar för att minimera risken att bli av med stöden bör du delta på fördjupningsdagen. 

Kunskap är färskvara

Förändringstakten är hög på redovisningsområdet och det är väl investerad tid att avsätta ett par dagar för att uppdatera sig. Det kommer att ge dig ett försprång till såväl nästa som kommande bokslutssäsonger. Kursen Redovisningsnyheter och fördjupning 2 dagar fyller därför en viktig funktion för dig som arbetar med redovisningsfrågor.

Kursmål

Du får en uppdatering av viktiga nyheter på redovisningsområdet. Du får nyttiga tips för det praktiska arbetet med redovisningen. Vi tar upp aktuella frågor som rör lagar och rekommendationer, i år främst gällande bokslut och årsredovisningar. Du kommer även få med dig en del kring löpande bokföring.

Lämpliga förkunskaper

Du arbetar med redovisning och bokslut.

Ingår

Kursdokumentation, Srf Redovisning, kaffe och lunch.  

 
20
jan
20 jan

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 2020 eller sista kvartalet 2020 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender