Sök ny kurs

Representation och löneväxling

Representationsreglerna har ändrats 2017. Otydliga lagregler medför att svar får sökas i rättspraxis. Få en ordentlig genomgång med mycket praktiska exempel från verkligheten under denna effektiva kurs.

Löneväxling kan innebära att den anställde tjänar stora pengar samtidigt som arbetsgivaren har en oförändrad kostnad. Med rätt kunskap kan du bedöma de skatterättsliga reglerna för både arbetsgivare och anställda samt hur förmånerna påverkar löneuträkningen.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Lönekonsult, Auktoriserad Redovisningskonsult, Ekonomiansvarig, Löneadministratör, Lönechef, Lönekonsult, Redovisningsassistent, Redovisningsekonom, Redovisningskonsult
Kunskapsnivå: Påbyggnad
 

Representation och löneväxling

Representationsreglerna är svåra att tillämpa i praktiken då tydliga lagregler saknas. Man får söka svar i rättspraxis. Kursen pekar på de risker och möjligheter som finns vid intern/extern representation. Löneväxlingen är inte bara guld och gröna skogar. Det finns risker och alla anställda kan inte alltid tillgodogöra sig löneväxlingens fördelar. I denna fördjupningsutbildning får du svar på alla dina frågor. Under kursen gör vi en ordentlig genomgång av de vanligaste fallen av löneväxling. Vi pekar på möjligheter och varnar för risker.

Representation

Vad innebär de nya reglerna från 2017? Momsreglerna kring representation lever sitt liv medan avdragsreglerna vid inkomstbeskattningen lever ett annat. Representation är mycket mer än en måltid eller fika eller ett sportevenemang. Skilj på representation och marknadsföring. Vad kan du göra tillsammans med kunden? Skilj på intern och extern representation. Kan man fortsätta med personalfester? Finns det risk för förmånsbeskattning vid representation enligt nya reglerna? Vilka är riskerna om reglerna tillämpas fel. En praktisk regelgenomgång med många exempel som ökar förståelsen.

Löneväxling

Att byta kontant lön mot förmån – Löneväxling – har under senare år blivit mycket populärt. Den anställde kan spara pengar samtidigt som arbetsgivaren har en oförändrad kostnad. För- och nackdelar med löneväxling finns och alla anställda kan inte alltid tillgodogöra sig fördelarna. Under denna del av kursen lär du dig handlägga löneväxling mot olika förmåner och hur du förklarar för- och nackdelar med löneväxlingen för olika anställda.

Kursinnehåll – Representation

 • Vad innebär de nya representationsreglerna?
 • Moms och inkomstbeskattning; olika regler
 • Vad skiljer intern och extern representation från varandra?
 • Medges avdrag för måltider i något sammanhang?
 • Vad innebär enklare förtäring och vilket avdrag medges? Hamburgare, sallad eller fralla och kan man bjuda kunden enbart på en drink med avdragsrätt?
 • Vad gäller vid personalfest och kan man fortsätta bjuda kund på idrott, gåvor eller teater?
 • Har avdraget för alkohol ändrats?
 • Vad gäller nu vid affärsförhandling och hur frekvent kan man bjuda kunden på aktiviteter?
 • Kan man ha flera representationstillfällen medsamma kund under samma dag?
 • Vad gäller om parterna delar på ”representationskostnaderna”?
 • Kan man resa bort och representera?
 • Vad får personalfesten innehålla för aktiviteter från 2017?
 • Interna konferenser/kickoff –fullt avdrag men kan förmån uppkomma för personalen?
 • Informationsmöten på kontoret och förtäring i samband med detta – avdrag och förmån?
 • Kundevent/social samvaro vid golftävling eller liknande – representation/marknadsföring?
 • Hur högt momsavdrag kan medges och vad gäller för vin/sprit?
 • Vad ska göras om du har gjort fel? Glöm inte omprövningsmöjligheterna

Kursinnehåll – Löneväxling

 • Skattereglerna kring de förmåner som är aktuella för såväl arbetsgivaren som den anställde
 • Får arbetsgivaren avdrag för momsen på den aktuella förmånen?
 • För vilka anställda är det fördelaktigt att löneväxla?
 • Löneväxling – ett sätt för den anställde att välja hur lönen ska tas ut på bästa sätt
 • Vilka risker tar den anställde och arbetsgivaren?
 • Hur blir det kostnadsneutralt för arbetsgivaren?
 • Den okända löneförmånen som ger bäst rabatt för den anställde.
 • Farliga förmåner att löneväxla mot.
 • Hur påverkas semesterersättning och sjuklön?
 • Hur mycket kan en anställd spara vid löneväxling till oförändrad kostnad för företaget? ar
 • Godtar Skatteverket alla former av löneväxling?
 • Hur påverkas pensions- och sjukpenninggrundande inkomst?
 • Vad gäller om arbetsgivaren inte kan göra något bruttolöneavdrag vid t ex tjänstledighet?
 • Är pensionssparandet via arbetsgivaren lönsamt för alla?
 • Hur fungerar omvänd löneväxling och vilka är fördelarna, d v s få en skattepliktig förmån att bli kontant lön trots att förmånen bibehålls (ex bilförmån)?

Skatterättsliga regler

Det är mycket som skall beaktas och du måste vara väl insatt för att göra rätt och kunna bedöma att det är bra för alla inblandade parter. Felaktigheter kan medföra straffavgifter. Därför måste du som arbetar med representation och löneväxling ha stora kunskaper om de skatterättsliga reglerna för både arbetsgivaren och för den anställde. Förutom det behöver du kunskaper om hur förmånerna vid löneväxling påverkar olika sociala förmåner.

Kursmål

Genom fördjupade kunskaper i de olika regelverken säkerställs en korrekt hantering och förståelse kring komplicerade frågor. Det blir möjligt att fatta väl underbyggda beslut till förmån för både företaget och personalen. Det blir lättare att skapa rutiner som underlättar den efterföljande kontrollen beträffande representation.  Du lär dig beräkna bruttolöneavdragets storlek, handlägga löneväxling mot olika förmåner samt ha de kunskaper som krävs för att kunna bedöma och förklara för- och nackdelar med löneväxlingen för olika anställda.

Lämpliga förkunskaper

Du har arbetat med representationsfrågor och/eller löner under ett antal år.

Ingår

Kursdokumentation, lunch och kaffe.