Sök ny kurs

Resor och traktamenten

Reglerna kring beräkning av rese- och traktamentsersättningar är komplicerade och det finns många fallgropar. 
Oklarheter och felhantering kan få stora konsekvenser för såväl arbetsgivare som anställda. Fördjupa dina kunskaper och lär dig regelverket i den här påbyggnadsutbildningen.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kunskapsnivå: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Lönekonsult, Auktoriserad Redovisningskonsult, Ekonomiansvarig, Löneadministratör, Lönechef
Kunskapsnivå: Påbyggnad
STOCKHOLM 4 dec 2019  (Sista anmälningsdag 26 nov 2019)
Ordinarie pris: 5 200 kr exkl. moms
Medlemspris: 4 400 kr exkl. moms
Kursledare: Jan Antonson
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:30. Sluttid kl 17:00.

Kurslokal:
Srf konsulternas utbildningslokal
Klarabergsgatan 33
Stockholm

Praktisk info:

Tid 09:30-17:00

Fika från 9.00Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.

Resor och traktamenten

Resor och traktamenten – lätt att göra fel

Ett företag måste ha kontroll på de mycket komplicerade reglerna och de många fallgroparna kring beräkning av rese- och traktamentsersättningar.

Kollektivavtalet eller företagets regelverk styr om en ersättning ska betalas ut. Enligt skattereglerna kan denna ersättning vara lön för en anställd och en skattefri utbetalning för en annan vid samma resa och till samma arbetsplats. Här kommer tillämpningen av skattereglerna in tillsammans med anställningsformen som också styr och påverkar skatteplikten.

Det är kring detta de allra flesta felen görs vid hantering av resor i tjänsten. D v s är resan en tjänsteresa eller kanske är det en arbetsresa eller en hemresa? Hur länge kan man vara på en arbetsplats innan traktamentet blir lön rent skattemässigt. Oklarheter och fel hantering kan få stora konsekvenser för såväl arbetsgivare som anställda. Den här utbildningen ger dig rätt kunskaper för att behärska frågeställningar inom detta viktiga område.

Kursinnehåll

 • Vad är en tjänsteresa och var påbörjas/avslutas denna?
 • Begreppet tjänsteställe är centralt och måste fastställas för alla anställda – anställningsformen styr
 • Skillnaden mellan tjänste-, arbets- och hemresa. Resor bostad – arbetsplats – kan det bli tjänsteresa?
 • Studieresor och konferensresor
 • Hur beräknas ett traktamente vid utlandsresor?
 • När lämnar man Sverige? Har passkontrollen betydelse?
 • Hur beräknas traktamentet om tjänsteresan påbörjas eller avslutas med semester?
 • När blir tjänsteresan ett tillfälligt arbete med helt andra skatteregler?
 • Vad är så kallade kundresor och hur ska dessa lägga upp?
 • Hur får man belöningsresor skattefria eller delvis skattefria?
 • Flyttningsersättningen är den glömda förmånen som arbetsgivaren kan ge kostnadsfritt – men hur?
 • Vilka förmåner kan arbetsgivaren tillhandahålla personalen skattefritt vid olika resor?
 • Traktamente ena dagen och faktiska kostnader andra dagen på samma tjänsteresa är OK men se upp med skattereglerna?
 • Hur länge kan man vara på tjänsteresa innan traktamentet enligt kollektivavtal blir lön?

Skatteregler vid tjänsteresor

Hanteringen av skattereglerna i samband med personalens ökade levnadskostnader vid tjänsteresor är komplicerade och det är lätt att hamna fel. Olika resor har olika skatteregler. En del är skattefria men det finns också många som är skattepliktiga. Resorna styrs ofta av program och arbetstid. Hur ska till exempel internkonferensen/kickoff-resan läggas upp för att undgå förmånsbeskattning och för att arbetsgivaren ska få full avdragsrätt? Hur påverkas om den kombineras med semester eller annan ledighet? Om någon i familjen följer med?

Traktamenten och förmånsbeskattning

Traktamenten kan vara svåra att hantera med reducering och förmånsbeskattning av måltider. Du måste först ta ställning till om det är en tjänsteresa eller inte innan uppgifterna hanteras i löneberäkningen. Det finns även andra möjligheter att kompensera personalen för ökade levnadskostnader än traktamenten. Begreppet tjänsteställe är mycket viktigt och måste fastställas för alla anställda då det påverkar både reseersättningen och eventuella traktamenten. Skatteverket granskar just begreppet tjänsteresa och hur det hanteras i olika branscher. Anställningsformen har betydelse för denna klassificering.

Oklarheter och lösningsförslag

Under kursen går vi igenom många exempel som visar vad rätt tillämpning ger för resultat. Vi tar upp oklarheterna kring resor och traktamenten och ger förslag på lösningar. Du kan ställa föreläsaren mot väggen under hela kursen och ta upp dina egna problem och frågor. Felaktig hantering av reglerna kan stå arbetsgivaren dyrt om det som har behandlats som skattefria traktamenten i realiteten är lön. Reglerna är mer komplicerade än många tror!

Kursmål

Kursens mål är att öka och fördjupa kunskaperna kring regelverket. Efter kursen kan du hantera företags- och kollektivavtalsreglerna i förhållande till lagens regler på ett korrekt sätt. Du får förslag på hur du ska dokumentera ditt arbete med personalens reseräkningar mm. Efter kursen ska du kunna hantera beskattning av olika resor och traktamenten på ett korrekt sätt.

Lämpliga förkunskaper

Grundläggande lönekompetens inom hela löneområdet och viss erfarenhet av att hantera olika resor och traktamenten. Du bör ha arbetat med företagets löner under ett antal år och kommit i kontakt med de besvärliga reglerna.

Ingår

Kursdokumentation, lunch, kaffe

 
Välj kurstillfälle
25
sep
25 sep

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2019 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender