Sök ny kurs

Sambandet redovisning och skatt

Även om både K2- och K3-regelverken funnits i ett antal år uppkommer det ständigt nya frågeställningar och tillämpningsproblem. Nya lagregler, nya avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen och Skatterättsnämnden liksom ställningstaganden från Skatteverket och Bokföringsnämnden. På denna kurs har du möjlighet att uppdatera dig på alla dessa nyheter.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Redovisningsekonom, Redovisningskonsult, Revisor
Kunskapsnivå: Påbyggnad
DISTANS 28 feb 2022 - 2 mar 2022  (Sista anmälningsdag 28 feb 2022)
Ordinarie pris: 16 500 kr exkl. moms
Medlemspris: 14 000 kr exkl. moms
Kursledare: Bo Svensson, Peter Nilsson
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:30. Sluttid sista dagen kl 16:00.

Kurslokal:
Distans

Praktisk info:

Kurstider
Dag 1: 9.30 - 17.00  Fika från 9.00
Dag 2: 8.30 - 17.00
Dag 3: 8.30 - 16.00

Tag med Srf - Redovisning 2020. Har du inte boken så kan den beställas kostnadsfritt hos senast 14/1.
Det kan också vara bra att ha med valfri skattelagsamling.

Kursdokumentation - Hämtas på kursen via Mina sidor. Välj aktuell kurs under Mina bokade kurser.
Du behöver – Dator/surfplatta med ljud och med fördel en mikrofon och kamera. (Dator rekommenderas för bästa behållning av kursen).
Påslagen kamera -  Lättare att interagera och trevligare för både övriga deltagare och kursledaren.
Ansluta till Zoom - Gör du enklast via webbläsare, Chrome, Firefox eller Safari fungerar bra, vi rekommenderar Chrome. Program behöver ej laddas ner.
Alternativ Zoom-app - För en bättre användarupplevelse kan zoom-appen vara en fördel."https://zoom.us/download"
Ljudtest  - Kontrollera ljudet på din enhet genom att tex spela upp ett Youtube klipp.
Väntrum - När du ansluter till kursen hamnar du i ett väntrum och blir insläppt i kursen då den startar.
Titta tillsammans med andra bokade deltagare - Fungerar absolut, men inloggning på kursen krävs av varje enskild deltagare för att deltagandet ska registreras och generera aktualitetstimmar/kursintyg.
Support - Problem med att ansluta till kursen, kontakta Tom Brask 070-531 88 99.

Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, Srf medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.
STOCKHOLM 28 feb 2022 - 2 mar 2022  (Sista anmälningsdag 28 jan 2022)
Ordinarie pris: 16 500 kr exkl. moms
Medlemspris: 14 000 kr exkl. moms
Kursledare: Bo Svensson, Peter Nilsson
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:30. Sluttid sista dagen kl 16:00.

Kurslokal:
Srf Utbildningslokal
Drottninggatan 89
Stockholm

Praktisk info:

Kurstider
Dag 1: 9.30 - 17.00  Fika från 9.00
Dag 2: 8.30 - 17.00
Dag 3: 8.30 - 16.00

Tag med Srf - Redovisning 2020. Har du inte boken så kan den beställas kostnadsfritt hos senast 14/1. Boken levereras till kurslokalen.
Det kan också vara bra att ha med valfri skattelagsamling.


Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, Srf medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.

Sambandet redovisning och skatt

På den här kursen kan du välja att delta digitalt. Kursen livesänds från klassrummet och även du som medverkar på distans kommer att ha möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner.

Även om både K2- och K3-regelverken funnits i ett antal år uppkommer det ständigt nya frågeställningar och tillämpningsproblem. Det kan gälla:
-redovisnings- och skattefrågor i samband med Corona
-klassificering av byggnader och inventarier
-intäktsredovisning för konsulter
-avskrivning av tillgångar

Förutom nya lagregler tillkommer nya avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen och Skatterättsnämnden men även ställningstaganden från Skatteverket och Bokföringsnämnden. På denna kurs har du möjlighet att uppdatera dig på alla dessa nyheter på redovisnings- och skatteområdet.

Kursinnehåll

 • Dagsläget för K-projekten
 • Huvuddragen i det nya huvudregelverket för årsredovisningsföretag, K3.
 • Översyn av bokföringslagen, vad gäller exempelvis för hantering av kvitt
 • Förändringar i K-regelverken
 • Viktiga skillnader mellan K2 och K3 och skattemässiga effekter av detta
 • Klassificeringsfrågor
  -lager eller inventarier
  -inventarier eller byggnad
  -effekter av omklassificering
 • Värdering av varulager och pågående arbeten
 • Värdering av materiella och immateriella anläggningstillgångar
 • Framtida utgifter/avsättningar
 • Redovisning av intäkter och löpande utgifter
 • Aktieägartillskott och koncernbidrag
 • Periodiseringsfonder
 • Underskottsavdrag
 • Utdelning, bolags- och skatterättsligt
 • Koncernbeskattning
 • Aktuella skatte- och redovisningsfrågor
 • Nya rättsfall m m
 • Upplupet anskaffningsvärde har godtagits som anskaffningsvärde vid lagervärdering (HFD 2020 ref. 48)
 • Utrangeringsavdrag vägrat när inte hela byggnaden rivits

Du får en genomgång av K2-regelverket och huvuddragen i K3 med tonvikt på skillnaden mot K2 samt aktuella skattefrågor gällande sambandet redovisning och skatt. Skattedelen innehåller, förutom nyheter inom exempelvis 3:12-reglerna både principiella och aktuella skattefrågor beträffande sambandet mellan redovisning och skatt. Detta är särskilt intressant sett i ljuset av K2- och K3-reglerna.

Kopplingen redovisning – skatterätt

Beskattningsrätten påverkas av utvecklingen på redovisningsområdet. Kopplingen mellan redovisnings- och skatterättsliga värderingsregler är ibland krånglig. I rättspraxis är kopplingen mellan redovisning och beskattning ett av de områden som är mest frekvent. Problemområdet är mer aktuellt än någonsin eftersom K2- och K3-reglerna kommer att leda till olika resultat. Detta kan också påverka det skattemässiga resultatet. För dig som är ekonomirådgivare är frågor inom det här området vanliga och svaren är sällan givna. Men, med aktuell kunskap på området kan du lösa uppgifterna snabbt och säkert. Dina kunder har stora förväntningar på dig.

Nyheter och utveckling

Under kursen får du lära dig reglerna för värdering av omsättnings- och anläggningstillgångar. Du lotsas också på ett lättbegripligt sätt genom den allmänna nyhetsfloden, får inblick i de aktuella rättsfallen och deltar i diskussioner om den framtida utvecklingen. Genom den ändrade normgivningen på redovisningsområdet måste äldre skatterättslig rättspraxis läsas med försiktighet. Detta tillsammans med den skatterättsliga effekten av att olika företagskategorier får skilda redovisningsregler diskuteras särskilt på kursen. Nya rättsfall om bl.a. post-för-post-principen, beräkning av anskaffningsvärde, utrangeringsavdrag byggnad och avsättning för omstruktureringsreserv.

Kursmål

Du förstår sambandet mellan redovisning och beskattning och har nu kännedom om aktuell utveckling inom dessa områden.

Lämpliga förkunskaper

Du arbetar som redovisningskonsult, revisor eller på ett företags ekonomiavdelning och har redan god kunskap inom redovisning och beskattning.

Ingår

Kursdokumentation, lunch och kaffe för deltagare i kurslokal.

Recension från kursdeltagare

Bra kurs med duktiga lärare

Kursdeltagare
 
Välj kurstillfälle