Sök ny kurs

Skattekurs jord- och skogsbruk 3

Den här fördjupningskursen i jord- och skogsbruksbeskattning är en naturlig fortsättning på Skattekurs jord- och skogsbruk 2. Den behandlar aktuella frågor inom området, där vägledande rättsfall är en viktigt del av tolkning av rättsläget.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kunskapsnivå: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Byråledare, Redovisningskonsult
Kunskapsnivå: Ämnesspecifik
 

Skattekurs jord- och skogsbruk 3

Denna fördjupningskurs i jord- och skogsbruksbeskattning utgör en naturlig fortsättning på Jord- och skogsbruksbeskattning 2. Den behandlar ungefär samma ämnesområden.

Kursinnehåll

 • Näringsfastighet och privatbostadsfastighet
 • Inkomstberäkning och beskattningstidpunkt
 • Aktiv och passiv näringsverksamhet
 • Intäkter och kostnader
 • Värdeminskningsavdrag – byggnad eller inventarie?
 • Skogsavdrag
 • Skogskonto och betalningsplan
 • Ersättningsfond
 • Räntefördelning
 • Periodiseringsfond
 • Expansionsfond
 • Överlåtelse av företaget och fastigheten
 • Kapitalvinstbeskattning

Fördjupningskurs

Kursen ger mer fördjupning och är mer lagtextbaserad än fortsättningskursen Skattekurs jord- och skogsbruk 2. Den behandlar aktuella frågor inom området, där vägledande rättsfall är en viktigt del av tolkning av rättsläget. Kursen inriktar sig på speciella frågeställningar, grundläggande och övergripande regelgenomgångar görs inte, utan då hänvisas till skattekurserna Jord- och skogsbruk 1 och 2.
Frågeställningar som omfattas av kursen är bland annat intäktstidpunkten för skogslikvider, djupare frågeställningar i samband med fastighetsreglering och klyvningar samt frågeställningar i samband med överlåtelsebeskattning. Till detta kommer en utförlig genomgång av driftsaktiebolag.

Kursmål

Du får en djupare kunskap om de särskilda skattefrågor som uppkommer inom jord- och skogsbruket.

Lämpliga förkunskaper

Du har goda kunskaper i redovisning och beskattning och har antagligen arbetat ett flertal år som redovisningskonsult. Du har antingen genomgått fortsättningskursen eller har flera års erfarenhet av praktiskt arbete med kunder som driver jord- och skogsbruk.

Ingår

Kursdokumentation, boken Skatt på skog, kaffe, lunch

 
01
jun
01 jun

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2019-10-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender