Sök ny kurs

Srf Byråutvecklingsprogram

Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen utmanar redovisningsbyråernas traditionella tjänster och prismodeller. Utvecklingen går allt mer mot rådgivning och ett ökat behov av att anpassa sin affärsmodell.
I detta utvecklingsprogram, för dig och din byrå, arbetar du praktiskt med att förbereda byrån för framtiden.

Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kunskapsnivå: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs

Srf Byråutvecklingsprogram

Viktiga steg för din byrås framtid

Gör en intresseanmälan

Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen utmanar redovisningsbyråernas traditionella tjänster och prismodeller. Utvecklingen går allt mer mot rådgivning och ett ökat behov av att anpassa sin affärsmodell.

I detta utvecklingsprogram, för dig och din byrå, arbetar du praktiskt med att förbereda byrån för framtiden. Programmet löper över totalt 15 månader och består av 2 block som omfattar 7 lärarledda dagar fördelat på 6 tillfällen.

Det särskilt framtagna konceptet ”Lönsamhetstrappan” utgör stommen i programmet och till denna hör även arbetsmaterial, målkartor, checklistor och stödprocesser med mera. Deltagarna delas vid första kurstillfället in i mindre arbetsgrupper där man under programmets gång utgör varandras bollplank i arbetet med att formulera en affärsplan för den egna byrån. Här siktar vi på att matcha din byrå med liknande byråer för bästa möjliga utbyte. Kursledarna, som är två av landets främsta specialister inom ekonomisk rådgivning med koppling till redovisningsbranschen, följer deltagarnas arbete och utveckling under programmets gång med möjlighet till avstämningar.

Programmet är utformat för att passa alla verksamheter, från enmansbyrån till den stora byrån med många anställda, och vänder sig till dig som är byråledare eller som i annan roll helt eller delvis ansvarar för byråns verksamhet och utveckling.

Block 1

Alla avsnitt genomförs med ca 3 månaders mellanrum

1. Uppstart och genomgång av Lönsamhetstrappan (1,5-2 dagar)
Under detta avsnitt sker en lärarledd genomgång av de olika stegen i Lönsamhetstrappan samt de olika arbetsblanketter, målkartor, checklistor och stödprocesser som ingår i programmet. Deltagarna delas även in i arbetsgrupper om 3 personer. Under em dag 2 inleds grupparbete om målsättningar för byråns framtid.

2. Byråns mål och inriktning på kort och lång sikt (1 dag)
Arbetsgrupperna träffas för att presentera sina målsättningar för den egna byrån i följande tidsperspektiv: 3 mån/6 mån/1 år/3 år. Redovisningen kommenteras av kursledare och övriga deltagare i gruppen.

3. Strategi för kundval och medarbetare (1 dag)

Under den här dagen presenterar deltagarna sin strategi för kundval och val/utveckling av medarbetare för att stödja den fastlagda målbilden. Redovisningen kommenteras av kursledare och övriga deltagare i gruppen.

4. Strategi för arbetsprocesser och prismodell (1 dag)
Deltagarna presenterar sin strategi för att planera och effektivisera sina valda arbetsområden som ska stödja den fastlagda målbilden, samt prismodellen som ska tillämpas inom byrån. Redovisningen kommenteras av kursledare och övriga deltagare i gruppen.

Block 2


5. Uppföljningsmöte (1 dag)

Under detta avsnitt presenterar deltagarna hur det har gått. Vad är klart? Vad återstår att göra? Problem och lösningar!

6. Seminarium och återkoppling (1 dag)
Programmet avslutas med ett seminarium för genomgång av de kvarvarande stegen i Lönsamhetstrappan samt diskussioner om hur det har gått och hur man går vidare för att byrån ska vara en konkurrenskraftig leverantör av ekonomi- och rådgivningstjänster i framtiden.

För vem

Dig som helt eller delvis ansvarar för byråns verksamhet och utveckling. Byråutvecklingsprogrammet passar både enmansbyrån och den stora byrån med många anställda.

Ingår

Lunch, för- och eftermiddagskaffe. Dokumentation för programmet delas ut första kursdagen.

För Auktoriserade Redovisningskonsulter ger programmet totalt 42 aktualitetstimmar övrigt.

Medlemspris: 48.000 kr exkl. moms. Ordinarie pris: 60.000 exkl. moms.
50% betalas innan programstart och resterande 50% efter halva programtiden.

 
Välj kurstillfälle
25
maj
25 maj

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2020 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender