Sök ny kurs

Srf konsulternas Kvalitetsdag – webinar

En digital halvdag fylld av intressanta föreläsningar kopplade till kvalitetsarbetet inom redovisning och lön.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
På grund av rådande situation genomför vi våra kurser endast digitalt fram till och med mars 2021.
För dig som är: Auktoriserad Lönekonsult, Auktoriserad Redovisningskonsult, Byråledare, Lönekonsult, Redovisningskonsult
Kunskapsnivå: Ämnesspecifik
 

Srf konsulternas Kvalitetsdag – webinar

En digital halvdag med intressanta föreläsningar kopplade till kvalitetsarbetet inom redovisnings- och lönebranschen.

Innehåll

Standard Business Reporting, SBR

Thomas Flank, Bolagsverket berättar om SBR – Standard Business Reporting – vägen till en standardiserad och effektiv finansiell rapportering mellan företag, myndigheter och länder.
Frågestund

Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism

Frida Berglund, Stefan Danko, Birgitta Fredriksson,  Länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne, informerar om PTL och eventuella nyheter i lagen. De berättar även om det gångna årets granskningar av redovisningsbyråer. Hur har det gått? Vad är byråerna bra på? Finns det förbättringspotential?
Frågestund

Digitala bedrägerier

Jan Olsson, Polismyndigheten, informerar om olika typer av bedrägerier på nätet och vad du bör tänka på för att skydda dig och byrån mot detta. Har det tillkommit några nya former av nätbedrägerier som har samband med Coronapandemin?
Frågestund

Målgrupp

Dagen passar dig som arbetar med företagets kvalitetsfrågor.