Sök ny kurs

Srf Konsultvecka

En kursvecka med halvdagsföreläsningar inom aktuella och viktiga arbetsområden som presenteras av Srf konsulternas experter. Du kan välja hela veckan eller de delar som passar dig bäst!

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
På grund av rådande situation genomför vi våra kurser endast digitalt fram till och med juni 2021.
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Redovisningsekonom, Redovisningskonsult, Revisor
Kunskapsnivå: Påbyggnad, Ämnesspecifik
WEBINAR 15 mar 2021 - 19 mar 2021  (Sista anmälningsdag 8 mar 2021)
Ordinarie pris: 16 000 kr exkl. moms
Medlemspris: 12 000 kr exkl. moms
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 08:30. Sluttid sista dagen kl 12:30.

Kurslokal:
Webinar

Praktisk info:

Kurstid varje dag 8.30 - 12.30

Kursen sänds via Zoom.

KURSDOKUMENTATION - Hämtas på kursen via Mina sidor. Välj aktuell kurs under Mina bokade kurser.

DU BEHÖVER – Dator/surfplatta med ljud och med fördel en mikrofon och kamera. (Dator rekommenderas för bästa behållning av kursen).

PÅSLAGEN KAMERA - Trevligare för både övriga deltagare och kursledaren.

ANSLUTA TILL ZOOM - Gör du enklast via webbläsare, Chrome, Firefox eller Safari fungerar bra, vi rekommenderar Chrome. Program behöver ej laddas ner.

ALTERNATIV ZOOM-APP - För en bättre användarupplevelse kan zoom-appen vara en fördel."https://zoom.us/download"

FÖR- OCH EFTERNAMN - Logga in på kursen med för- och efternamn, denna registrering genererar deltagande ochaktualitetstimmar/kursintyg

LJUDTEST - Kontrollera ljudet på din enhet genom att tex spela upp ett Youtube klipp.

VÄNTRUM - När du ansluter till kursen hamnar du i ett väntrum och blir insläppt i kursen då den startar.

TITTA TILLSAMMANS - Fungerar absolut, men inloggning på kursen krävs av varje enskild deltagare för att deltagandet ska registreras och generera aktualitetstimmar/kursintyg.

SUPPORT - Problem med att ansluta till kursen, kontakta Tom Brask 010-483 80 32.

ANSLUTNINGSLÄNK - Skickas ett par dagar innan kursstart.

Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, Srf medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.

Srf Konsultvecka

En kursvecka med halvdagsföreläsningar inom aktuella och viktiga arbetsområden som presenteras av Srf konsulternas experter. Du kan välja hela veckan eller de delar som passar dig bäst!

Dag 1 – Bokslutet 2020

Bokslut och årsredovisning är viktiga handlingar i alla företag och ingår även i den offentliga informationen som kan nås av externa intressenter. Arbetsprocessen och de problemområden som ingår blir därför viktiga för kvaliteten och utformningen av handlingarna. Under 2020 har dessutom en mängd nya problemområden som påverkar arbetet uppstått i spåren av corona.

Vi har därför sammanställt några viktiga områden som påverkar hur bokslut och årsredovisning ska utformas, t ex:

 • Redovisning av statliga stöd med anledning av corona
 • Värderingsfrågor med anledning av corona
 • Utformning av förvaltningsberättelsen med anledning av corona
 • Vanliga skattefrågor i samband med bokslutet
 • Onödiga fel och merkostnader
 • Digitala underskrifter
 • mm

Passa på tillfället att uppdatera dig på dessa viktiga frågeställningar för att kunna leverera hög kvalitet och rätt information om resultat, ställning och coronapåverkan för dina kundföretag.

Boka endast dag 1 här

Dag 2 – Aktuella momsfrågor

Moms är ett brett område med många fallgropar och problemområden. Att göra fel kan dessutom medföra stora merkostnader och onödigt merarbete. Moms styrs av en egen lagstiftning som inte alltid har samma ansats som regelverken för redovisning och beskattning, vilket kan skapa både problem och överraskningar under arbetet.

Kursen behandlar viktiga problemområden och aktuella frågeställningar inom moms, t ex:

 • Internationell handel av varor och tjänster
 • Skattskyldighet och redovisningstidpunkt
 • Vinstmarginalbeskattning
 • Omvänd skattskyldighet
 • Verksamhetsöverlåtelse
 • Uttag av varor och tjänster samt omvärdering av beskattningsunderlaget
 • Bokföring av särskilda momstransaktioner
 • Skatteverkets rättsliga vägledning för moms

Boka endast dag 2 här

Dag 3 – Avancerade redovisnings- och skattefrågor

Det finns många frågor där du som redovisningskonsult och rådgivare måste ta hänsyn till flera perspektiv för att lämna ett rätt svar och ett bra råd. Denna typ av frågeställningar kan även få stora konsekvenser om lösningen inte har analyserats mot de olika aspekter som kan påverka
situationen.

Vi har därför samlat vår expertpanel inom redovisning, skatt och juridik för att belysa viktiga frågor ur olika perspektiv, t ex:

 • Förbjudna lån
 • Utköp av egendom
 • Kontrollbalansräkning
 • Koncernbidrag
 • Indragning av aktier

Detta är ett tillfälle för dig som har erfarenhet av mera avancerad rådgivning att få nya och aktuella infallsvinklar på problemområden där du som rådgivare är mycket viktig för dina kunder.

Boka endast dag 3 här

Dag 4 – GDPR

Behandling av personuppgifter förekommer oavsett vilken typ av verksamhet som bedrivs. Vare sig det gäller anställda, kunder eller personuppgifter som behandlas för någon annans räkning, är det viktigt att veta hur och under vilka omständigheter det är tillåtet. Samtidigt som dataskyddslagstiftningen blir alltmer betydelsefull är GDPR, den nationella kompletterande lagstiftningen, nationell och internationell vägledning inte helt lättillgänglig och i vissa delar svårtolkad.

Kursen behandlar

 • Repetition av GDPR: begrepp, grundläggande regler och principer
 • Nyheter och praxis – vad har hänt efter snart 3 år med GDPR och vad händer framöver?
 • Arbete på redovisningsbyrån – exempel på praktisk tillämpning av GDPR i redovisningssammanhang
 • Incidenthantering – är 72-timmarsregeln definitiv, och vilka åtgärder krävs av organisationen vid en incident?
 • Personuppgiftsansvarig, biträde eller gemensamt ansvarig för behandlingen?
 • Överföring av personuppgifter till tredje land – vad krävs av organisationen och vad är följden av Schrems II-domen och Brexit?

Kursen ger en repetition av dataskyddslagstiftningens grunder och nyheter kring vad som hänt sedan GDPR infördes. Dessutom diskuteras hur de olika reglerna kan tillämpas i praktiken. Kursen tar även upp ny vägledning från EDPB, bl.a. kring gränsdragningarna mellan personuppgiftsansvar, biträde och gemensamt ansvarig för behandling av personuppgifter.

Boka endast dag 4 här

Dag 5 – Rådgivning för lönsamhet och likviditet

Redovisningskonsulten är företagets mest naturliga och viktiga rådgivare. Genom goda kunskaper inom ekonomi och erfarenhet från olika företag och situationer har konsulten en viktig roll som bollplank inför kundernas ekonomiska beslut och satsningar. Ett företags lönsamhet och likviditet kan påverkas på flera sätt och som en proaktiv rådgivare har du en unik möjlighet att leverera kundnytta.

Utvecklingen kan påverkas på både kort och lång sikt och vi har därför sammanställt ett antal viktiga områden där du kan påverka, t ex:

 • Strategiska vinstfaktorer
 • Praktiska tips för ökad lönsamhet
 • Praktiska tips för ökad likviditet
 • Praktiska tips för att presentera bokslutet
 • Srf konsulternas analysverktyg

Detta är en kurs för dig som vill få tips och verktyg för att vara mera proaktiv i din kundkontakt!

Boka endast dag 5 här

 
Välj kurstillfälle