BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-CALSTART:20180102T000000 X-CALEND:20181228T000000 X-WR-RELCALID:{0000002E-091E-DE69-9006-A8779BC26B2A} X-WR-CALNAME:Viktiga dagar 2018 BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20171204T130641Z DESCRIPTION:Årsredovisning\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberät telse för bokslut 2017-05-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n \nwww. srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20180103 DTSTAMP:20171211T082439Z DTSTART;VALUE=DATE:20180102 LAST-MODIFIED:20171204T130813Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A0EBBE0F096DD301000000000000000 010000000350BC9289DF68E44902E863534D3C5A9 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n80\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Årsredovisning

Års redovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2017-05-31 sk a ha kommit in till Bolagsverket.

&n bsp\;

www.s rfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20171204T130950Z DESCRIPTION:Extra skatteinbetalning\nExtra skatteinbetalning ska vara bokf örd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på högst 30 000 kr och har ett företag med räkenskapsår som slutar:\n- 31 juli 2017\n- 31 augusti 2017\n \nRäntan börjar räknas fr.o.m. den 4 januari.\n \nww w.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20180104 DTSTAMP:20171211T082439Z DTSTART;VALUE=DATE:20180103 LAST-MODIFIED:20171204T130919Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F0DE468A096DD301000000000000000 0100000002D8C34EEEA47504C80DCA40DC9232360 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n80\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Extra skatteinbetalning

Extra skattein betalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvar skatt på högst 30 000 kr och har ett företag med räkenskapsår som slu tar:

- 31 juli 2017

- 31 augusti 2017

 \;

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 4 januari.

 \;

www.srfkonsul t.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20171204T131049Z DESCRIPTION:Inkomstdeklaration - e-tjänst\nSista dagen att lämna Inkomstd eklaration 2\, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räkenskap sår som slutar:\n- 31 maj 2017\n- 30 juni 2017\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20180116 DTSTAMP:20171211T082439Z DTSTART;VALUE=DATE:20180115 LAST-MODIFIED:20171204T131006Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000070CCF6A3096DD301000000000000000 010000000207E7A23706B144FB1AAB03C490DDEE1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n80\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Inkomstdeklaration - e-tjänst

< p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm\;margin-bottom:.0001pt'>Sista d agen att lämna Inkomstdeklaration 2\, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

- 31 maj 2017< /p>

- 3 0 juni 2017

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20171204T131138Z DESCRIPTION:Debiterad F- och SA-skatt\nDitt företags debiterade F- eller S A-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. \n \nOmsättning högst 40 miljoner kr\nOm ditt företag har en omsättning på högst 40 miljone r kr ska \n- moms för november 2017 vara bokförd på Skatteverkets kont o om ditt företag redovisar moms varje månad\n- arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto\n- en momsdeklaration för november 2017 ha kommit in till Skatteverket om d itt företag redovisar moms varje månad\n- en arbetsgivardeklaration för december 2017 ha kommit in till Skatteverket. \n \nOmsättning över 40 m iljoner kr \nOm ditt företag har en omsättning över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2017 vara bokförd p å Skatteverkets konto. \n \nMoms - helårsredovisning\, ingen EU-handel - e-tjänst\nOm ditt företag\n- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr\n- redovisar momsen en gång per år \n- inte bedriver EU-handel \n- l ämnar momsdeklaration elektroniskt\nska momsen för räkenskapsår som sl utar den \n- 31 maj 2017\n- 30 juni 2017\nvara bokförd på Skatteverkets konto.\n- en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20180118 DTSTAMP:20171211T082439Z DTSTART;VALUE=DATE:20180117 LAST-MODIFIED:20171204T131049Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A06BBFC0096DD301000000000000000 0100000005C7846B9152187468CE3DF78524AD538 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n80\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företa gs debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

 \;

Omsättning högst 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska 

- moms för november 2017 v ara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad

- arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 201 7 vara bokförd på Skatteverkets konto

- en momsdeklaration för november 2017 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar mo ms varje månad

- en arbetsgivardeklaration för december 2017 ha kommit in till Skatteverket.

 \;

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning öve r 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto.

 \;

Moms - helårsredovisning\, ingen EU-han del - e-tjänst

Om ditt företag

- har en årsomsättn ing på högst 1 miljon kr

- redovisar momsen en gång per år

- inte bedriver EU-handel

- lämnar momsdeklaration elektro niskt

ska momsen för räkenskapsår som slutar den

- 31 maj 2017

- 30 juni 2017

vara bokförd på Skatteverkets ko nto.

- en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20171206T141347Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - blankett\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha sk ickat in periodisk sammanställning för december 2017 och sista kvartalet 2017 till Skatteverket om du använder pappersblanketten. \n \nMoms - ele ktroniska tjänster (MOSS)\nDu som är registrerad i MOSS (särskild ordni ng för redovisning av moms på försäljning av elektroniska tjänster ti ll privatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-deklarationen och betalat momsen för sista kvartalet 2017 till Skatteverket.\n \nwww.s rfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20180123 DTSTAMP:20171211T082439Z DTSTART;VALUE=DATE:20180122 LAST-MODIFIED:20171206T144553Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000020D94ACEA46ED301000000000000000 01000000017ED3C101FEB434DAA75BF7538D94DDE X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n80\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Mom s - periodisk sammanställning - blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andr a EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 20 17 och sista kvartalet 2017 till Skatteverket om du använder pappersblank etten.

 \;

Moms - elektroniska tjänst er (MOSS)

Du som är registrerad i MO SS (särskild ordning för redovisning av moms på försäljning av elektr oniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-deklarationen och betalat momsen för sista kvartalet 2017 till Skat teverket.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20171206T141422Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha s kickat in periodisk sammanställning för december 2017 och sista kvartale t 2017 till Skatteverket om du använder e-tjänsten. \n \nwww.srfkonsult. se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20180126 DTSTAMP:20171211T082439Z DTSTART;VALUE=DATE:20180125 LAST-MODIFIED:20171206T144638Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F0FEFDD9A46ED301000000000000000 010000000FA29E84D008131429BCD8D98850A5157 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n80\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Mom s - periodisk sammanställning - e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i and ra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 2 017 och sista kvartalet 2017 till Skatteverket om du använder e-tjänsten .

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20171206T141632Z DESCRIPTION:Husarbeten\nSista dag att begära utbetalning från Skatteverke t om du har utfört rot- och ruttjänster och kunden har betalat före år sskiftet. \n \nKontrolluppgifter\nSista dag att lämna kontrolluppgift fö r inkomståret 2017. \n \nÅrsredovisning\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2017-06-30 ska ha kommit in till Bolagsv erket.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20180201 DTSTAMP:20171211T082439Z DTSTART;VALUE=DATE:20180131 LAST-MODIFIED:20171206T144725Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000809CBB2FA56ED301000000000000000 01000000007F8B443D9AEE749B09E4BA517937B88 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n80\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n< !--[if gte mso 10]>

Husarbeten< /b>

Sista dag att begära utbetalning från Skatteve rket om du har utfört rot- och ruttjänster och kunden har betalat före årsskiftet.

< o:p> \;

Kontrolluppgifter

Sista dag att lämna kontrolluppgift för inkomståret 2017.

 \;

Årsredovisning

Årsredo visning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2017-06-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.

 \ ;

www.srfko nsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20171206T141632Z DESCRIPTION:Omsättning över 40 miljoner kr\nOm ditt företag har en omsä ttning på över 40 miljoner kr ska\n- moms för december 2017 vara bokfö rd på Skatteverkets konto\n- moms- och arbetsgivardeklaration för decemb er 2017 ha kommit in till Skatteverket. \n \nMoms – helårsredovisning - EU-handel\nOm ditt företag\n- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr\n- redovisar momsen en gång per år med EU-handel\nska\n- momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 november 2017 vara bokförd på Skatte verkets konto\n- en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit i n till Skatteverket.\n \nwww.srfkonsult.se \n \ n DTEND;VALUE=DATE:20180127 DTSTAMP:20171211T082439Z DTSTART;VALUE=DATE:20180126 LAST-MODIFIED:20171206T144638Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A015EBE4A46ED301000000000000000 0100000009F01FB6AF46E3D41B30C2FACCE00D0D0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n80\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Oms ättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

- moms för december 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto

- moms- och arbetsgivardeklaration för december 2017 ha kommit in till Skatteverket.

 \;

Moms –\; helårsredovisning - EU-handel< /b>

Om ditt företag

- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

- redovisar momsen en gång per år med EU-handel

< p class=MsoNormal>ska

- momsen för räke nskapsåret som slutar den 30 november 2017 vara bokförd på Skatteverket s konto

- en momsdeklaration för räkens kapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

 \;

www.srfkonsult.se

 \ ;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20171206T141647Z DESCRIPTION:Extra skatteinbetalning\nExtra skatteinbetalning (fyllnadsbetal ning) ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskat t på mer än 30 000 kr. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidk are samt juridiska personer med räkenskapsår som slutar: \n- 30 septembe r 2017\n- 31 oktober 2017\n- 30 november 2017\n- 31 december 2017\n \nRän tan börjar räknas fr.o.m. den 13 februari.\n \nDebiterad F- och SA-skatt \nDitt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatte verkets konto. \n \nOmsättning högst 40 miljoner kr\nOm ditt företag ha r en omsättning på högst 40 miljoner kr ska \n- moms för oktober - de cember 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag har tre månadersmoms\n- moms för december 2017 vara bokförd på Skatteverkets k onto om ditt företag redovisar moms varje månad\n- arbetsgivaravgifter o ch avdragen skatt för januari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto\ n- en momsdeklaration för oktober - december 2017 ha kommit in till Skatt everket om ditt företag har tremånadersmoms\n- en momsdeklaration för d ecember 2017 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar mom s varje månad\n- en arbetsgivardeklaration för januari 2018 ha kommit in till Skatteverket.\n \nOmsättning över 40 miljoner kr\nOm ditt företag har en omsättning över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdra gen skatt för januari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto.\n \nwww .srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20180213 DTSTAMP:20171211T082439Z DTSTART;VALUE=DATE:20180212 LAST-MODIFIED:20171206T144822Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000409BFD38A56ED301000000000000000 0100000009F8EBDEB9457F84CBB08DD5992298B81 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n80\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Ext ra skatteinbetalning

Extra skatteinbe talning (fyllnadsbetalning) ska vara bokförd på Skatteverkets konto om d u räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller fysiska personer oc h enskilda näringsidkare samt juridiska personer med räkenskapsår som s lutar:

- 30 september 2017

- 31 oktober 2017

- 3 0 november 2017

- 31 december 2017

 \;

Ränta n börjar räknas fr.o.m. den 13 februari.

 \;

Debiterad F- och SA-skatt

Dit t företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverke ts konto.

 \;

Omsättning högst 40 mi ljoner kr

Om ditt företag har en oms ättning på högst 40 miljoner kr ska 

- moms för oktober - december 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag har tremånadersmo ms

- moms för december 2017 vara bokför d på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad

- arbetsgivaravgifter och avdragen skatt fö r januari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

- en momsdeklaration för oktober - december 2017 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag har tremånadersmoms

- en momsdeklaration för december 2017 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad

- en arbetsgivardeklaration för januari 2018 ha kommit i n till Skatteverket.

 \;

Omsättning ö ver 40 miljoner kr

Om ditt företag h ar en omsättning över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdrage n skatt för januari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20171206T141720Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha s kickat in periodisk sammanställning för januari 2018 till Skatteverket o m du använder e-tjänsten.\n \nOmsättning över 40 miljoner kr\nOm ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska \n- momsen för januari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto\n- moms- och arbetsgiva rdeklarationer för januari 2018 ha kommit in till Skatteverket.\n \nMoms – helårsredovisning - EU-handel\nOm ditt företag\n- har en årsomsätt ning på högst 1 miljon kr\n- redovisar momsen en gång per år \n- bedri ver EU-handel \nska\n- momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 dece mber 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto\n- en momsdeklaration för räkenskapsåret 2017 ha kommit in till Skatteverket.\n \nHandelsbolag\, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdekl aration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 decembe r 2017. \n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20180227 DTSTAMP:20171211T082439Z DTSTART;VALUE=DATE:20180226 LAST-MODIFIED:20171206T144932Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000010BB0A4BA56ED301000000000000000 010000000959974478081444984380483AA83C640 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n80\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Mom s - periodisk sammanställning - e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i and ra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för januari 20 18 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 \;

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr sk a 

- momsen för januari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

- moms- och arbetsgivardeklarationer för januar i 2018 ha kommit in till Skatteverket.

 \;

Moms –\; helårsredovisning - EU-handel

Om ditt företag

- har en år somsättning på högst 1 miljon kr

- red ovisar momsen en gång per år

- bedrive r EU-handel

ska

- momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2017 va ra bokförd på Skatteverkets konto

- en momsdeklaration för räkenskapsåret 2017 ha kommit in till Skatteverket.

 \;

Handelsbolag\, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha läm nat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som sluta r den 31 december 2017.

 \;

www.srfkonsult .se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20171206T141719Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - blankett\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha sk ickat in periodisk sammanställning för januari 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20180221 DTSTAMP:20171211T082439Z DTSTART;VALUE=DATE:20180220 LAST-MODIFIED:20171206T144829Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B0BCE942A56ED301000000000000000 0100000007BAD9360F93E804F84FA915EF6747683 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n80\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Mom s - periodisk sammanställning - blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andr a EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för januari 201 8 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20171206T141746Z DESCRIPTION:Årsredovisning\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberät telse för bokslut 2017-07-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n \nwww. srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20180301 DTSTAMP:20171211T082439Z DTSTART;VALUE=DATE:20180228 LAST-MODIFIED:20171206T145003Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E02D5B53A56ED301000000000000000 01000000035E76637426DC74AB3C93D81F0D7E697 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n80\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

År sredovisning

Årsredovisning samt eve ntuell revisionsberättelse för bokslut 2017-07-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20171206T141814Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning – blankett\nDu som har sål t varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för februari 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20180321 DTSTAMP:20171211T082439Z DTSTART;VALUE=DATE:20180320 LAST-MODIFIED:20171206T145203Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000104C896DA56ED301000000000000000 0100000009595D1E950C80E4EB43E1E6FED94BC7D X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n80\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Mom s - periodisk sammanställning –\; blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för febr uari 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.< /p>

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20171206T141813Z DESCRIPTION:Underskott av slutlig skatt \nInbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller fysiska personer och enskilda n äringsidkare som fick slutskattebesked i december 2017 samt juridiska per soner med räkenskapsår som slutar:\n- 30 september 2016\n- 31 oktober 20 16\n- 30 november 2016\n- 31 december 2016\n \nDebiterad F- och SA-skatt\n Ditt företags debiterad F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skattever kets konto. \n \nOmsättning högst 40 miljoner kr \nOm ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska\n- momsen för januari 2018 v ara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad\n- arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto\n- en momsdeklaration för januari 2018 h a kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad \n- en arbetsgivardeklaration för februari 2018 ha kommit in till Skattev erket.\n \nOmsättning över 40 miljoner kr\nOm ditt företag har en omsä ttning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto.\n \nMoms - hel årsredovisning\, ingen EU-handel - blankett\nOm ditt företag\n- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr\n- redovisar momsen en gång per å r \n- inte bedriver EU-handel \n- lämnar momsdeklaration på papper\nska momsen för räkenskapsår som slutar den\n- 31 juli 2017 \n- 31 augusti 2 017\nvara bokförd på Skatteverkets konto\n- en momsdeklaration för räk enskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20180313 DTSTAMP:20171211T082439Z DTSTART;VALUE=DATE:20180312 LAST-MODIFIED:20171206T145124Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000080899563A56ED301000000000000000 010000000A309746CADAA0C47B0D10F986C25FE6B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n80\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Und erskott av slutlig skatt

Inbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller fysiska p ersoner och enskilda näringsidkare som fick slutskattebesked i december 2 017 samt juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

< p class=MsoNormal>- 30 september 2016

- 3 1 oktober 2016

- 30 november 2016

- 31 december 2016

 \;

Debiterad F- och SA-skatt

D itt företags debiterad F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverk ets konto.

 \;

Omsättning högst 40 m iljoner kr

Om ditt företag har en o msättning på högst 40 miljoner kr ska

- momsen för januari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt f öretag redovisar moms varje månad

- arb etsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2018 vara bokförd på S katteverkets konto

- en momsdeklaration f ör januari 2018 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad

- en arbetsgivardeklar ation för februari 2018 ha kommit in till Skatteverket.

 \;

Omsättning över 40 miljoner kr

< p class=MsoNormal>Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljone r kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2018 vara bo kförd på Skatteverkets konto.

&nbs p\;

Mom s - helårsredovisning\, ingen EU-handel - blankett

Om ditt företag

- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

- redovisar momsen en gång per år

- inte bedriver EU-handel

- lämnar momsdeklar ation på papper

ska momsen för räkensk apsår som slutar den

- 31 juli 2017

- 31 augusti 2017

vara bokförd på Skatteverkets konto

- en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skat teverket.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20171206T141813Z DESCRIPTION:Inkomstdeklaration - blankett\nSista dagen att lämna Inkomstde klaration 2\, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskapså r som slutar:\n- 31 juli 2017\n- 31 augusti 2017\n \nRättelser\nSista dag för att lämna in rättelser om de ska förtryckas i Inkomstdeklaration 1.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20180302 DTSTAMP:20171211T082439Z DTSTART;VALUE=DATE:20180301 LAST-MODIFIED:20171206T145039Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C0D7435EA56ED301000000000000000 0100000003D92523E6FD23B4A8795888CA1E81758 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n80\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Ink omstdeklaration - blankett

Sista dage n att lämna Inkomstdeklaration 2\, 3 och 4 på papper för juridiska pers oner med räkenskapsår som slutar:

- 31 juli 2017

- 31 augusti 2017

 \;

Rättelser

Sista dag för att lämna in rättelser om de ska förtryckas i Inkomstdek laration 1.

 \;

www.srfkonsult.se< /o:p>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20171206T141830Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha s kickat in periodisk sammanställning för februari 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.\n \nOmsättning över 40 miljoner kr \nOm dit t företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska \n- momsen fö r februari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto\n- moms- och arbetsg ivardeklarationer för februari 2018 ha kommit in till Skatteverket. \n \n Moms – helårsredovisning - EU-handel\nOm ditt företag\n- har en årsom sättning på högst 1 miljon kr\n- redovisar momsen en gång per år\n- b edriver EU-handel\nska\n- momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 j anuari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto\n- en momsdeklaration f ör räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.\n \nHandelsbolag \, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsd eklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 janu ari 2018. \n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20180327 DTSTAMP:20171211T082439Z DTSTART;VALUE=DATE:20180326 LAST-MODIFIED:20171206T145450Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000090AF4A73A56ED301000000000000000 0100000004B64CA7D53803140A63DE62F754B25F1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n80\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Mom s - periodisk sammanställning - e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i and ra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för februari 2 018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 \;

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska 

- momsen för februari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

- moms- och arbetsgivardeklarationer för feb ruari 2018 ha kommit in till Skatteverket.

 \;

Moms –\; helårsredovisning - EU-handel

Om ditt företag

- har e n årsomsättning på högst 1 miljon kr

- redovisar momsen en gång per år

- bed river EU-handel

ska

- momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 januari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

- e n momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverke t.

 \;

Handelsbolag\, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha l ämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som sl utar den 31 januari 2018.

 \;

www.srfkonsu lt.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20171206T141902Z DESCRIPTION:Debiterad F- och SA-skatt\nDitt företags debiterade F- eller S A-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.\n \nOmsättning högst 40 miljoner kr\nOm ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska\n- momsen för februari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)\n- arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto\n- en momsdeklaration för februari 2018 ha kommit in till Skatteverket (om dit t företag redovisar moms varje månad)\n- en arbetsgivardeklaration för mars 2018 ha kommit in till Skatteverket.\n \nOmsättning över 40 miljone r kr\nOm ditt företag har en omsättning över 40 miljoner kr ska arbetsg ivaravgifter och avdragen skatt för mars 2018 vara bokförd på Skattever kets konto.\n \nMoms – helårsredovisning\, ingen EU-handel - e-tjänst\ nOm ditt företag\n- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr \n- red ovisar momsen en gång per år \n- inte bedriver EU-handel \n- lämnar ele ktronisk momsdeklaration\nska momsen för räkenskapsår som slutar den\n- 31 juli 2017\n- 31 augusti 2017\nvara bokförd på Skatteverkets konto\n- en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skattever ket.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20180413 DTSTAMP:20171211T082439Z DTSTART;VALUE=DATE:20180412 LAST-MODIFIED:20171206T145619Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C06AF785A56ED301000000000000000 0100000005D081DB964E61344B0D10AC11A07A23F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n80\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Deb iterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

 \;

< b style='mso-bidi-font-weight:normal'>Omsättning högst 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

- momsen för februari 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redo visar moms varje månad)

- arbetsgivaravg ifter och avdragen skatt för mars 2018 vara bokförd på Skatteverkets ko nto

- en momsdeklaration för februari 20 18 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje m ånad)

- en arbetsgivardeklaration för m ars 2018 ha kommit in till Skatteverket.

 \;

Omsättning över 40 milj oner kr

Om ditt företag har en omsä ttning över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt fö r mars 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto.

 \;

Moms –\; helårsredovisning\, ingen EU-handel - e-tj änst

Om ditt företag

- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

- redovisar momsen en gång per år

- inte bedriver EU-handel

- lämnar elektronisk momsdeklaration

ska momsen för räkenskapsår som slutar den

- 31 juli 2017

- 31 augusti 20 17

vara bokförd på Skatteverkets konto< o:p>

- en momsdeklaration för räkenskapsåre n ovan ha kommit in till Skatteverket.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;< /p>

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20171206T141901Z DESCRIPTION:Årsredovisning\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberät telse för bokslut 2017-08-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n \nInko mstdeklaration - e-tjänst\nSista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2\, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår som slutar :\n- 31 juli 2017\n- 31 augusti 2017\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20180404 DTSTAMP:20171211T082439Z DTSTART;VALUE=DATE:20180403 LAST-MODIFIED:20171206T145544Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000005033CD7FA56ED301000000000000000 010000000AC4FD6B565174F4BAA7366AA3ECB27F0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n80\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

År sredovisning

Årsredovisning samt eve ntuell revisionsberättelse för bokslut 2017-08-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

 \;

Inkomstdeklaration - e-tjänst

Sista dagen att lämna Inko mstdeklaration 2\, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räken skapsår som slutar:

- 31 juli 2017< /o:p>

- 31 augusti 2017

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20171206T141930Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha s kickat in periodisk sammanställning för mars och första kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20180426 DTSTAMP:20171211T082439Z DTSTART;VALUE=DATE:20180425 LAST-MODIFIED:20171206T145731Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000005019E298A56ED301000000000000000 010000000B92C29C0C7491D40B983F67E8ED36D79 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n80\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Mom s - periodisk sammanställning - e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i and ra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars och f örsta kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.< /o:p>

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20171206T141929Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - blankett\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha sk ickat in periodisk sammanställning för mars och första kvartalet 2018 t ill Skatteverket om du använder pappersblanketten.\n \nMoms - elektronisk a tjänster (MOSS)\nDu som är registrerad i MOSS (särskild ordning för redovisning av moms på försäljning av elektroniska tjänster till priva tpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-deklarationen och bet alat momsen för första kvartalet 2018 till Skatteverket.\n \nwww.srfkons ult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20180421 DTSTAMP:20171211T082439Z DTSTART;VALUE=DATE:20180420 LAST-MODIFIED:20171206T145724Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000090E84891A56ED301000000000000000 010000000349888B7551BFD48AD62ED8498C22397 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n80\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Mom s - periodisk sammanställning - blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andr a EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars och f örsta kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 \;

Moms - elektroniska tjänster (MOS S)

Du som är registrerad i MOSS (sä rskild ordning för redovisning av moms på försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-d eklarationen och betalat momsen för första kvartalet 2018 till Skattever ket.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20171206T142026Z DESCRIPTION:Extra skatteinbetalning\nExtra skatteinbetalning (fyllnadsbetal ning) ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskat t på högst 30 000 kr. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidka re samt juridiska personer med räkenskapsår som slutar:\n- 30 september 2017\n- 31 oktober 2017\n- 30 november 2017\n- 31 december 2017\n \nRänta n börjar räknas fr.o.m. den 4 maj. \n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20180504 DTSTAMP:20171211T082439Z DTSTART;VALUE=DATE:20180503 LAST-MODIFIED:20171206T145854Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000007019A0BAA56ED301000000000000000 01000000039CE91C311CFE5499657D1C242F5ED3F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n80\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning (fyllnadsb etalning) ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvar skatt på högst 30 000 kr. Gäller fysiska personer och enskilda närings idkare samt juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

- 30 september 2017

- 31 oktober 2017

- 30 november 2017< /o:p>

- 31 december 2017

 \;

Räntan börjar räknas fr.o .m. den 4 maj.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20171206T142025Z DESCRIPTION:Inkomstdeklarationen \nSista dagen att lämna Inkomstdeklaratio n 1 för fysiska personer och enskilda näringsidkare.\n \nwww.srfkonsult. se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20180503 DTSTAMP:20171211T082439Z DTSTART;VALUE=DATE:20180502 LAST-MODIFIED:20171206T145854Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C06C3CB2A56ED301000000000000000 010000000D691FAF2AFFF5D4DB49D3903B0B625B6 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n80\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Inkomstdeklarationen

Sista dagen att lämna Inkomstdeklar ation 1 för fysiska personer och enskilda näringsidkare.

< p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm\;margin-bottom:.0001pt'>&n bsp\;

www.s rfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20171206T142000Z DESCRIPTION:Årsredovisning\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberät telse för bokslut 2017-09-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n \nwww. srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20180501 DTSTAMP:20171211T082439Z DTSTART;VALUE=DATE:20180430 LAST-MODIFIED:20171206T145817Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000020BB98A7A56ED301000000000000000 010000000B5810A1268C98A46AD3FB4AABE515FA4 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n80\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

År sredovisning

Årsredovisning samt eve ntuell revisionsberättelse för bokslut 2017-09-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20171206T141959Z DESCRIPTION:Omsättning över 40 miljoner kr\nOm ditt företag har en omsä ttning på över 40 miljoner kr ska \n- moms för mars 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto\n- moms- och arbetsgivardeklarationer för mars 2 018 ha kommit in till Skatteverket. \n \nMoms – helårsredovisning - EU- handel \nOm ditt företag\n- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr \n- redovisar momsen en gång per år\n- bedriver EU-handel\nska\n- momsen för räkenskapsåret som slutar den 28 februari 2018 vara bokförd på S katteverkets konto\n- en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kom mit in till Skatteverket.\n \nHandelsbolag\, konkursbon m.fl. som redovisa r moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen f ör räkenskapsåret som slutar den 28 februari 2018. \n \nwww.srfkonsult. se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20180427 DTSTAMP:20171211T082439Z DTSTART;VALUE=DATE:20180426 LAST-MODIFIED:20171206T145817Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000009011EBA2A56ED301000000000000000 010000000CC9976D0E1753F42B81C5027E0FAC773 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n80\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Oms ättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska 

- moms för mars 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto

- moms- och arbetsgivardeklarationer för mars 2018 ha kommit in till S katteverket.

 \;

Moms –\; helårs redovisning - EU-handel

Om ditt för etag

- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

- redovisar momsen en gång p er år

- bedriver EU-handel

ska

- momsen för rä kenskapsåret som slutar den 28 februari 2018 vara bokförd på Skatteverk ets konto

- en momsdeklaration för räke nskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

 \;

Handelsbolag\, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration oc h betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 28 februari 2018.

 \;

< a href="http://www.srfkonsult.se">www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20171206T142123Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha s kickat in periodisk sammanställning för april 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20180526 DTSTAMP:20171211T082439Z DTSTART;VALUE=DATE:20180525 LAST-MODIFIED:20171206T145955Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A07DB6DDA56ED301000000000000000 010000000FADA8486548A6641A913C68F53098783 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n80\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Mom s - periodisk sammanställning - e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i and ra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 \;

www.srfkonsult.se

  \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20171206T142107Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - blankett\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU länder ska ha sk ickat in periodisk sammanställning för april 2018 till Skatteverket om d u använder pappersblanketten.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20180522 DTSTAMP:20171211T082439Z DTSTART;VALUE=DATE:20180521 LAST-MODIFIED:20171206T145955Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000050FF24D4A56ED301000000000000000 010000000250F74794BC71848AC4D82F89CFA3012 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n80\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n