BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-CALSTART:20181212T000000 X-CALEND:20191228T000000 X-WR-RELCALID:{0000002E-C4E0-82EB-6366-F11F9BC26B2B} X-WR-CALNAME:Viktiga dagar 2019 BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181206T101347Z DESCRIPTION:Årsredovisning\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberät telse för bokslut 2018-05-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n \nwww. srfkonsult.se \n \n \n DTEND;VALUE=DATE:20190103 DTSTAMP:20181210T122519Z DTSTART;VALUE=DATE:20190102 LAST-MODIFIED:20181207T144434Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000000744C0548DD401000000000000000 01000000099384A2D15A05442A6C57816BCBF706B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n110\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberät telse för bokslut 2018-05-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

< o:p> \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181206T101438Z DESCRIPTION:Extra skatteinbetalning\nExtra skatteinbetalning ska vara bokf örd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på högst 30 000 kr och har ett företag med räkenskapsår som slutade:\n- 31 juli 2018\n - 31 augusti 2018\n \nRäntan börjar räknas fr.o.m. den 4 januari.\n \nw ww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20190104 DTSTAMP:20181210T122519Z DTSTART;VALUE=DATE:20190103 LAST-MODIFIED:20181207T144419Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D0D9B3D5548DD401000000000000000 010000000AA12179593BEAC46AFAA6AFC4DDB21AA X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n110\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska v ara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på högs t 30 000 kr och har ett företag med räkenskapsår som slutade:

- 31 juli 2018

- 31 augusti 2018

 \;

Räntan b örjar räknas fr.o.m. den 4 januari.

 \;

w ww.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181206T101537Z DESCRIPTION:Inkomstdeklaration - e-tjänst\nSista dagen att lämna Inkomstd eklaration 2\, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räkenskap sår som slutade:\n- 31 maj 2018\n- 30 juni 2018\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20190116 DTSTAMP:20181210T122519Z DTSTART;VALUE=DATE:20190115 LAST-MODIFIED:20181207T145308Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000507B0AF9548DD401000000000000000 010000000D309FDBB5954B74481B653342053786D X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n110\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n

Inkomstdeklaration - e-tjänst

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2\, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med r äkenskapsår som slutade:

- 31 maj 2018

- 30 juni 2018

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181207T142359Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - blankett\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha sk ickat in periodisk sammanställning för december 2018 eller sista kvartal et 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten. \n \nMoms - e lektroniska tjänster (MOSS)\nDu som är registrerad i MOSS (särskild ord ning för redovisning av moms på försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-deklaration en och betalat momsen för sista kvartalet 2018 till Skatteverket.\n \nwww .srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20190122 DTSTAMP:20181210T122519Z DTSTART;VALUE=DATE:20190121 LAST-MODIFIED:20181207T144605Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000060E464D4408ED401000000000000000 010000000C20A337FD45E384AB252C21914658D3B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n110\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n

Moms - periodisk sammanställn ing - blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 2018 eller sista kvartalet 20 18 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 \;

Moms - elektroniska tjänster (MOSS)< /p>

Du som är registrerad i MOSS (särskild ordning fö r redovisning av moms på försäljning av elektroniska tjänster till pri vatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-deklarationen och b etalat momsen för sista kvartalet 2018 till Skatteverket.

< p class=MsoNormal> \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181207T142406Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha s kickat in periodisk sammanställning för december 2018 eller sista kvarta let 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten. \n \nwww.srfkonsul t.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20190126 DTSTAMP:20181210T122519Z DTSTART;VALUE=DATE:20190125 LAST-MODIFIED:20181210T075710Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D09C0BE2408ED401000000000000000 01000000012769E3C5E2EE04BA5CA22B168018D84 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n110\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n

Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst< /b>

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställ ning för december 2018 eller sista kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 \;

www.srfkonsult.se

< o:p> \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181207T142438Z DESCRIPTION:Omsättning över 40 miljoner kr\nOm ditt företag har en omsä ttning på över 40 miljoner kr ska\n- moms för december 2018 vara bokfö rd på Skatteverkets konto\n- moms- och arbetsgivardeklaration för decemb er 2018 ha kommit in till Skatteverket. \n \nMoms – helårsredovisning - EU-handel\nOm ditt företag\n- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr\n- redovisar momsen en gång per år med EU-handel\nska\n- momsen för räkenskapsåret som slutade den 30 november 2018 vara bokförd på Skatt everkets konto\n- en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20190129 DTSTAMP:20181210T122519Z DTSTART;VALUE=DATE:20190128 LAST-MODIFIED:20181210T075818Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C082B2EC408ED401000000000000000 010000000F20E219FE3212F41A58CAB62F12F510C X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n110\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

- moms för december 2018 vara bokfö rd på Skatteverkets konto

- moms- och ar betsgivardeklaration för december 2018 ha kommit in till Skatteverket.

 \;

< b style='mso-bidi-font-weight:normal'>Moms –\; helårsredovisning - E U-handel

Om ditt företag< /p>

- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

- redovisar momsen en gång per år med EU-ha ndel

ska

- momsen för räkenskapsåret som slutade den 30 november 2018 vara bokf örd på Skatteverkets konto

- en momsdek laration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181207T142536Z DESCRIPTION:Extra skatteinbetalning\nExtra skatteinbetalning (fyllnadsbetal ning) ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskat t på mer än 30 000 kr. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidk are samt juridiska personer med räkenskapsår som slutade: \n- 30 septemb er 2018\n- 31 oktober 2018\n- 30 november 2018\n- 31 december 2018\n \nRä ntan börjar räknas fr.o.m. den 13 februari.\n \nDebiterad F- och SA-skat t\nDitt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatt everkets konto. \n \nOmsättning högst 40 miljoner kr\nOm ditt företag h ar en omsättning på högst 40 miljoner kr ska \n- moms för oktober - d ecember 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag har tr emånadersmoms\n- moms för december 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad\n- arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto \n- en momsdeklaration för oktober - december 2018 ha kommit in till Skat teverket om ditt företag har tremånadersmoms\n- en momsdeklaration för december 2018 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar mo ms varje månad\n- en arbetsgivardeklaration för januari 2019 ha kommit i n till Skatteverket.\n \nOmsättning över 40 miljoner kr\nOm ditt företa g har en omsättning över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdr agen skatt för januari 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto.\n \nww w.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20190213 DTSTAMP:20181210T122519Z DTSTART;VALUE=DATE:20190212 LAST-MODIFIED:20181210T080424Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000009046E516418ED401000000000000000 010000000C0CAFB0E03714642A8674821AB06C681 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n110\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning (fyllnadsbetalning) ska vara bokförd på Skat teverkets konto om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare samt juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

- 30 septemb er 2018

- 31 oktober 2018

< p class=MsoNormal>- 30 november 2018

- 31 december 2018

 \;

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 februari.

 \;

Debiterad F- och SA-skatt

< p class=MsoNormal>Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bok förd på Skatteverkets konto.

&nbs p\;

Oms ättning högst 40 miljoner kr

Om dit t företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska 

- moms för ok tober - december 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt föret ag har tremånadersmoms

- moms för decem ber 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad

- arbetsgivaravgifter o ch avdragen skatt för januari 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto< o:p>

- en momsdeklaration för oktober - decem ber 2018 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag har tremånadersm oms

- en momsdeklaration för december 20 18 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje m ånad

- en arbetsgivardeklaration för ja nuari 2019 ha kommit in till Skatteverket.

 \;

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning över 40 miljoner kr ska arbetsgiv aravgifter och avdragen skatt för januari 2019 vara bokförd på Skatteve rkets konto.

 \;

w ww.srfkonsult.se

 \;< /o:p>

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181207T142529Z DESCRIPTION:Husarbeten\nSista dag att begära utbetalning från Skatteverke t om du har utfört rot- och ruttjänster och kunden har betalat före år sskiftet. \n \nKontrolluppgifter\nSista dag att lämna kontrolluppgift fö r inkomståret 2018. \n \nÅrsredovisning\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2018-06-30 ska ha kommit in till Bolagsv erket.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20190201 DTSTAMP:20181210T122519Z DTSTART;VALUE=DATE:20190131 LAST-MODIFIED:20181210T075825Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000030C4740A418ED401000000000000000 01000000066052BC768210E4CA30864839036F4F7 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n110\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n

Hu sarbeten

Sista dag att begära utbeta lning från Skatteverket om du har utfört rot- och rut tjänster och kunden har betalat före årsskiftet.

 \;

Kontrolluppgifter

Sista dag att lämna kontrolluppgift för inkomståret 2018.

 \;

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för boksl ut 2018-06-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181207T142615Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha s kickat in periodisk sammanställning för januari 2019 till Skatteverket o m du använder e-tjänsten.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20190226 DTSTAMP:20181210T122519Z DTSTART;VALUE=DATE:20190225 LAST-MODIFIED:20181210T080537Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000605FEA2D418ED401000000000000000 010000000F7C72D824DD63549A96C1E0868145FF2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n110\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n

Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst< /b>

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställ ning för januari 2019 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 \;

www.srfkonsult.se< /a>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181207T142608Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - blankett\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha sk ickat in periodisk sammanställning för januari 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20190221 DTSTAMP:20181210T122519Z DTSTART;VALUE=DATE:20190220 LAST-MODIFIED:20181210T082756Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000060669F21418ED401000000000000000 0100000001A3AA0CA551408449F8C484B2AB8A93F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n110\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n

Moms - periodisk sammanställning - blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställn ing för januari 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 \;

www.srfkonsul t.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181207T142647Z DESCRIPTION:Omsättning över 40 miljoner kr\nOm ditt företag har en omsä ttning på över 40 miljoner kr ska \n- momsen för januari 2019 vara bok förd på Skatteverkets konto\n- moms- och arbetsgivardeklarationer för j anuari 2019 ha kommit in till Skatteverket.\n \nMoms – helårsredovisnin g - EU-handel\nOm ditt företag\n- har en årsomsättning på högst 1 mil jon kr\n- redovisar momsen en gång per år \n- bedriver EU-handel \nska\n - momsen för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2018 vara bokf örd på Skatteverkets konto\n- en momsdeklaration för räkenskapsåret 2 018 ha kommit in till Skatteverket.\n \nHandelsbolag\, konkursbon m.fl. so m redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2018. \n \nwww.s rfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20190227 DTSTAMP:20181210T122519Z DTSTART;VALUE=DATE:20190226 LAST-MODIFIED:20181210T083907Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000030EF4437418ED401000000000000000 01000000096FBC119D43FE04B987D939CEF5BB5D4 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n110\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska 

- momsen för januari 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto< /o:p>

- moms- och arbetsgivardeklarationer för janu ari 2019 ha kommit in till Skatteverket.

 \;

Moms –\; helårsredovisning - EU-handel

Om ditt företag

- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

- redovisar momsen en gång per år

- bedr iver EU-handel

ska

- momsen för räkenskapsåret som slutade den 31 december 201 8 vara bokförd på Skatteverkets konto

- en momsdeklaration för räkenskapsåret 2018 ha kommit in till Skattever ket.

 \;

Handelsbolag\, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som s lutade den 31 december 2018.

 \ ;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181207T142716Z DESCRIPTION:Inkomstdeklaration - blankett\nSista dagen att lämna Inkomstde klaration 2\, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskapså r som slutade:\n- 31 juli 2018\n- 31 augusti 2018\n \nRättelser\nSista da g för att lämna in rättelser om de ska förtryckas i Inkomstdeklaration 1.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20190302 DTSTAMP:20181210T122519Z DTSTART;VALUE=DATE:20190301 LAST-MODIFIED:20181210T080638Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000080F06952418ED401000000000000000 01000000010D6E152C9C7D3439AFFFA1468EA645E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n110\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n

Inkomstdeklaration - blankett

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2\, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

- 31 juli 2018

- 31 augus ti 2018

 \;

Rättelser

Sista dag för att lämna in rättelser om de ska fö rtryckas i Inkomstdeklaration 1.

&nb sp\;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181207T142715Z DESCRIPTION:Årsredovisning\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberät telse för bokslut 2018-07-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n \nwww. srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20190301 DTSTAMP:20181210T122519Z DTSTART;VALUE=DATE:20190228 LAST-MODIFIED:20181210T080606Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000007042F449418ED401000000000000000 010000000BF78EFDF047E8C4D8C0BF7A61261632A X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n110\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n

Årsredovisning

Års redovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2018-07-31 sk a ha kommit in till Bolagsverket.

&n bsp\;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181207T142810Z DESCRIPTION:Underskott av slutlig skatt \nInbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller fysiska personer och enskilda n äringsidkare som fick slutskattebesked i december 2018 samt juridiska per soner med räkenskapsår som slutade:\n- 30 september 2017\n- 31 oktober 2 017\n- 30 november 2017\n- 31 december 2017\n \nDebiterad F- och SA-skatt\ nDitt företags debiterad F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteve rkets konto. \n \nOmsättning högst 40 miljoner kr \nOm ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska\n- momsen för januari 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varj e månad\n- arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto\n- en momsdeklaration för januari 2019 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje måna d\n- en arbetsgivardeklaration för februari 2019 ha kommit in till Skatte verket.\n \nOmsättning över 40 miljoner kr\nOm ditt företag har en oms ättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen ska tt för februari 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto.\n \nMoms - he lårsredovisning\, ingen EU-handel - blankett\nOm ditt företag\n- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr\n- redovisar momsen en gång per å r \n- inte bedriver EU-handel \n- lämnar momsdeklaration på papper\nska momsen för räkenskapsår som slutade den\n- 31 juli 2018 \n- 31 augusti 2018\nvara bokförd på Skatteverkets konto\n- en momsdeklaration för rä kenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.\n \nwww.srfkonsult.se < http://www.srfkonsult.se> \n \n DTEND;VALUE=DATE:20190313 DTSTAMP:20181210T122519Z DTSTART;VALUE=DATE:20190312 LAST-MODIFIED:20181210T080711Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D0DFA36A418ED401000000000000000 010000000ED07869DEBB18240B8BF9E3739B70EFD X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n110\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets kont o. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare som fick slutskatt ebesked i december 2018 samt juridiska personer med räkenskapsår som slu tade:

- 30 september 2017

< p class=MsoNormal>- 31 oktober 2017

- 30 november 2017

- 31 december 2017

 \;

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterad F- eller SA-skatt ska vara bo kförd på Skatteverkets konto.

&nb sp\;

Om sättning högst 40 miljoner kr

Om d itt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

- momsen för januari 2019 vara bokförd på Skatteve rkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad

- arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 201 9 vara bokförd på Skatteverkets konto

- en momsdeklaration för januari 2019 ha kommit in till Skatteverket om di tt företag redovisar moms varje månad

- en arbetsgivardeklaration för februari 2019 ha kommit in till Skatteverk et.

 \;

Omsättning över 40 miljoner k r

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto.

 \;

Moms - helårsredovisning\, ingen EU-handel - blankett

Om ditt företag

- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

- redovisar momsen en gång per år

- inte bedriver EU-handel

- lämnar momsdeklaration på papper

ska momsen för räkenskapsår som slutade den

- 31 juli 2018

- 31 augusti 2018

vara bokförd på Skatteverkets konto

- en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

&nbs p\;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181207T142843Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha s kickat in periodisk sammanställning för februari 2019 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20190326 DTSTAMP:20181210T122519Z DTSTART;VALUE=DATE:20190325 LAST-MODIFIED:20181210T080743Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000704F6F85418ED401000000000000000 01000000080CC85A4ACB70D419969667ABEB48774 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n110\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n

Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst< /b>

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställ ning för februari 2019 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

< /body> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181207T142837Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning – blankett\nDu som har sål t varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för februari 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20190321 DTSTAMP:20181210T122519Z DTSTART;VALUE=DATE:20190320 LAST-MODIFIED:20181210T080712Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000070ACE07A418ED401000000000000000 01000000061F04B1ADE0EFE4A99DB2B3DAA3D5A5D X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n110\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n

Moms - periodisk sammanställning –\; blankett< /o:p>

Du som har sålt varor eller tjänster mom sfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk samman ställning för februari 2019 till Skatteverket om du använder pappersbla nketten.

 \;

www.s rfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181207T142909Z DESCRIPTION:Årsredovisning\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberät telse för bokslut 2018-08-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n \nInko mstdeklaration - e-tjänst\nSista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2\, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår som slutad e:\n- 31 juli 2018\n- 31 augusti 2018\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20190402 DTSTAMP:20181210T122519Z DTSTART;VALUE=DATE:20190401 LAST-MODIFIED:20181210T080825Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000000A0C297418ED401000000000000000 010000000922AA076467410489530139318D25FB3 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n110\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n

Årsredovisning

Års redovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2018-08-31 sk a ha kommit in till Bolagsverket.

&n bsp\;

I nkomstdeklaration - e-tjänst

Sista d agen att lämna Inkomstdeklaration 2\, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

- 31 juli 2018

- 31 augusti 2018

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181207T142909Z DESCRIPTION:Omsättning över 40 miljoner kr \nOm ditt företag har en oms ättning på över 40 miljoner kr ska \n- momsen för februari 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto\n- moms- och arbetsgivardeklarationer fö r februari 2019 ha kommit in till Skatteverket. \n \nMoms – helårsredov isning - EU-handel\nOm ditt företag\n- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr\n- redovisar momsen en gång per år\n- bedriver EU-handel\nsk a\n- momsen för räkenskapsåret som slutade den 31 januari 2019 vara bok förd på Skatteverkets konto\n- en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.\n \nHandelsbolag\, konkursbon m.fl. s om redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betala t momsen för räkenskapsåret som slutade den 31 januari 2019. \n \nwww.s rfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20190327 DTSTAMP:20181210T122519Z DTSTART;VALUE=DATE:20190326 LAST-MODIFIED:20181210T080750Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000050AB768D418ED401000000000000000 010000000B6E5739CA704994CAD91702F1CBDC60B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n110\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska 

- momsen för februari 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

- moms- och arbetsgivardeklarationer för fe bruari 2019 ha kommit in till Skatteverket.

 \;

Moms –\; helårsredovisning - EU-handel

< p class=MsoNormal>Om ditt företag

- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

- redovisar momsen en gång per år

- be driver EU-handel

ska

- momsen för räkenskapsåret som slutade den 31 januari 201 9 vara bokförd på Skatteverkets konto

- en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skattever ket.

 \;

Handelsbolag\, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som s lutade den 31 januari 2019.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181207T142942Z DESCRIPTION:Debiterad F- och SA-skatt\nDitt företags debiterade F- eller S A-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.\n \nOmsättning högst 40 miljoner kr\nOm ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska\n- momsen för februari 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)\n- arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto\n- en momsdeklaration för februari 2019 ha kommit in till Skatteverket (om dit t företag redovisar moms varje månad)\n- en arbetsgivardeklaration för mars 2019 ha kommit in till Skatteverket.\n \nOmsättning över 40 miljone r kr\nOm ditt företag har en omsättning över 40 miljoner kr ska arbetsg ivaravgifter och avdragen skatt för mars 2019 vara bokförd på Skattever kets konto.\n \nMoms – helårsredovisning\, ingen EU-handel - e-tjänst\ nOm ditt företag\n- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr \n- red ovisar momsen en gång per år \n- inte bedriver EU-handel \n- lämnar ele ktronisk momsdeklaration\nska momsen för räkenskapsår som slutade den\n - 31 juli 2018\n- 31 augusti 2018\nvara bokförd på Skatteverkets konto\n - en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteve rket.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20190413 DTSTAMP:20181210T122519Z DTSTART;VALUE=DATE:20190412 LAST-MODIFIED:20181210T080831Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000006076BAA0418ED401000000000000000 010000000EB0B21EB1A6D8F4AA03601FD127D0896 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n110\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Sk atteverkets konto.

 \;

Omsättning hög st 40 miljoner kr

Om ditt företag ha r en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

- momsen för februari 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto (o m ditt företag redovisar moms varje månad)

- arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

- en momsdeklarat ion för februari 2019 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag re dovisar moms varje månad)

- en arbetsgiv ardeklaration för mars 2019 ha kommit in till Skatteverket.

 \;

Omsä ttning över 40 miljoner kr

Om ditt f öretag har en omsättning över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter oc h avdragen skatt för mars 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto.

 \;

Moms –\; helårsredovisning\, ing en EU-handel - e-tjänst

Om ditt för etag

- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

- redovisar momsen en gång per år

- inte bedriver EU-handel < /o:p>

- lämnar elektronisk momsdeklaration

ska momsen för räkenskapsår som slutade den

- 31 juli 2018

- 31 augusti 2018

vara bokförd på Skatteverkets konto

- en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

< p class=MsoNormal> \;

www.srfkonsult.se< o:p>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181207T143007Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - blankett\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha sk ickat in periodisk sammanställning för mars eller första kvartalet 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.\n \nMoms - elektroni ska tjänster (MOSS)\nDu som är registrerad i MOSS (särskild ordning fö r redovisning av moms på försäljning av elektroniska tjänster till pri vatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-deklarationen och b etalat momsen för första kvartalet 2019 till Skatteverket.\n \nwww.srfko nsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20190424 DTSTAMP:20181210T122519Z DTSTART;VALUE=DATE:20190423 LAST-MODIFIED:20181210T080907Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000060A737B1418ED401000000000000000 010000000042A513F6602F44D9F286A3BD7A309F6 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n110\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n

Moms - periodisk sammanställning - blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställn ing för mars eller första kvartalet 2019 till Skatteverket om du använd er pappersblanketten.

 \;< /p>

Moms - elektr oniska tjänster (MOSS)

Du som är re gistrerad i MOSS (särskild ordning för redovisning av moms på försälj ning av elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-deklarationen och betalat momsen för första kvartale t 2019 till Skatteverket.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181207T143039Z DESCRIPTION:Omsättning över 40 miljoner kr\nOm ditt företag har en omsä ttning på över 40 miljoner kr ska \n- moms för mars 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto\n- moms- och arbetsgivardeklarationer för mars 2 019 ha kommit in till Skatteverket. \n \nMoms – helårsredovisning - EU- handel \nOm ditt företag\n- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr \n- redovisar momsen en gång per år\n- bedriver EU-handel\nska\n- momsen för räkenskapsåret som slutade den 28 februari 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto\n- en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha ko mmit in till Skatteverket.\n \nHandelsbolag\, konkursbon m.fl. som redovis ar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen f ör räkenskapsåret som slutade den 28 februari 2019. \n \nwww.srfkonsult .se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20190427 DTSTAMP:20181210T122519Z DTSTART;VALUE=DATE:20190426 LAST-MODIFIED:20181210T080941Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000020E5CACA418ED401000000000000000 010000000A5AAF3655AC66049BF2F3FD1A2134D06 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n110\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska 

- moms för mars 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

- moms- och arbetsgivardeklarationer för mars 2019 ha kommit in till Skatteverket.

&n bsp\;

M oms –\; helårsredovisning - EU-handel

Om ditt företag

- har en årsoms ättning på högst 1 miljon kr

- redovis ar momsen en gång per år

- bedriver EU- handel

ska

- momsen för räkenskapsåret som slutade den 28 februari 2019 vara bo kförd på Skatteverkets konto

- en momsd eklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

 \;

Hand elsbolag\, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat s in momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutade de n 28 februari 2019.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181207T143038Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha s kickat in periodisk sammanställning för mars eller första kvartalet 201 9 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20190426 DTSTAMP:20181210T122519Z DTSTART;VALUE=DATE:20190425 LAST-MODIFIED:20181210T080907Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F0CCACC2418ED401000000000000000 010000000FBD5816B3B961347B04C20EACB364CBB X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n110\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n

Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst< /b>

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställ ning för mars eller första kvartalet 2019 till Skatteverket om du använ der e-tjänsten.

 \;

www.srfkonsult.se

&nbs p\;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181207T143118Z DESCRIPTION:Extra skatteinbetalning\nExtra skatteinbetalning (fyllnadsbetal ning) ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskat t på högst 30 000 kr. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidka re samt juridiska personer med räkenskapsår som slutade:\n- 30 september 2018\n- 31 oktober 2018\n- 30 november 2018\n- 31 december 2018\n \nRänt an börjar räknas fr.o.m. den 4 maj. \n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20190504 DTSTAMP:20181210T122519Z DTSTART;VALUE=DATE:20190503 LAST-MODIFIED:20181210T081014Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F08554E4418ED401000000000000000 01000000075366030B182FF4F879C3DC1DA04DF65 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n110\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning (fyllnadsbetalning) ska vara bokförd på Skat teverkets konto om du räknar med kvarskatt på högst 30 000 kr. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare samt juridiska personer med r äkenskapsår som slutade:

- 30 september 2018

- 31 oktober 2018

- 30 november 2018

- 31 d ecember 2018

 \;

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 4 maj.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181207T143111Z DESCRIPTION:Inkomstdeklarationen \nSista dagen att lämna Inkomstdeklaratio n 1 för fysiska personer och enskilda näringsidkare.\n \nwww.srfkonsult. se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20190503 DTSTAMP:20181210T122519Z DTSTART;VALUE=DATE:20190502 LAST-MODIFIED:20181210T081013Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000009092C3DC418ED401000000000000000 0100000004DD53DE6194360478A23DEF9FCE81E35 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n110\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n

Inkomstdeklarationen

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 1 för fysiska personer och en skilda näringsidkare.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181207T143111Z DESCRIPTION:Årsredovisning\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberät telse för bokslut 2018-09-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n \nwww. srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20190501 DTSTAMP:20181210T122519Z DTSTART;VALUE=DATE:20190430 LAST-MODIFIED:20181210T080948Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C019EBD5418ED401000000000000000 010000000CC78FE7304C0C24AAFD12DCD3D737AFA X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n110\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n

Årsredovisning

Års redovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2018-09-30 sk a ha kommit in till Bolagsverket.

&n bsp\;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181207T143219Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha s kickat in periodisk sammanställning för april 2019 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.\n \nOmsättning över 40 miljoner kr \nOm ditt f öretag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska \n- momsen för ap ril 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto\n- moms- och arbetsgivardek larationer för april 2019 ha kommit in till Skatteverket.\n \nMoms – he lårsredovisning - EU-handel \nOm ditt företag \n- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr\n- redovisar momsen en gång per år\n- bedriver E U-handel\nska\n- momsen för räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto\n- en momsdeklaration för räkensk apsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.\n \nHandelsbolag\, konkursbo n m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration o ch betalat momsen för räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2019. \n \ nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20190528 DTSTAMP:20181210T122519Z DTSTART;VALUE=DATE:20190527 LAST-MODIFIED:20181210T081133Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E094F007428ED401000000000000000 010000000E66851F26E418B43B65B89D2B6E28E94 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n110\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n