BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-CALSTART:20200102T000000 X-CALEND:20201229T000000 X-WR-RELCALID:{0000002E-3C01-99B0-6366-0EAF9BC26B2B} X-WR-CALNAME:Viktiga dagar 2020 BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20191216T153713Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha s kickat in periodisk sammanställning för november 2020 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.\n \nMoms - helårsredovisning - EU-handel \nD u som redovisar moms per helår och hade bokslut 31 oktober 2020 ska ha l ämnat momsdeklarationen till Skatteverket. Har du moms att betala ska den vara betald.\n \nMoms - helårsredovisning\, ingen EU-handel - blankett\n Om ditt företag redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-hand el ska\n- momsdeklarationen på papper ha inkommit till Skatteverket och\n - momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slu tade den\n- 31 maj 2020\n- 30 juni 2020\n \nStörre företag\nOm ditt för etag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska \n- arbetsgivardeklaration\, AGI\, och momsdeklaration för november 2020 ha kommit in till Skatteverket\n- moms för november 2020 vara bokf örd på Skatteverkets konto.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20201229 DTSTAMP:20191218T105135Z DTSTART;VALUE=DATE:20201228 LAST-MODIFIED:20191217T103717Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000020A997072FB4D501000000000000000 0100000000ED52C431D83C84C8030CE7948E432F7 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n160\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n

Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst< /b>

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställ ning för september 2020 eller tredje kvartalet 2020 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

&nbs p\;

St örre företag

Om ditt företag har e tt beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska

- arbetsgivardeklaration\, AGI\, och momsdekl aration för september 2020 ha kommit in till Skatteverket

< p class=MsoNormal>- moms för september 2020 vara bokförd på Skatteverke ts konto.

 \;

Moms - helårsredovisning - EU-handel

Du som redovisar moms p er helår och hade bokslut 31 augusti 2020 ska ha lämnat momsdeklaratione n till Skatteverket. Har du moms att betala ska den vara betald.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20191216T153421Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - blankett\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha sk ickat in periodisk sammanställning för september 2020 och tredje kvartal et 2020 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.\n \nMoms - el ektroniska tjänster (MOSS)\nDu som är registrerad i MOSS (särskild ordn ing för redovisning av moms på försäljning av elektroniska tjänster t ill privatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-deklaratione n och betalat momsen för tredje kvartalet 2020 till Skatteverket.\n \nwww .srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20201021 DTSTAMP:20191218T105135Z DTSTART;VALUE=DATE:20201020 LAST-MODIFIED:20191217T102750Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000303B17A02EB4D501000000000000000 010000000E446FC4AF11FD44998F70687B204B393 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n160\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse< /w:AlwaysShowPlaceholderText>\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\nMicrosof tInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n