Onlinekurser

Styrelsens ansvar i aktiebolag onlinekurs

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag innebär ett risktagande. Lär dig regelverket om vilket ansvar som finns för de personer som träder in i ett aktiebolags styrelse – något som varje person med uppdrag i ett aktiebolags styrelse bör ha grundläggande kännedom om.

Läs mer

Årsredovisningslagen onlinekurs

Årsredovisningslagen (ÅRL) innehåller bestämmelser om bland annat upprättande av årsredovisning, värderingsregler och noter. I denna kurs lotsas du igenom ÅRL på ett översiktligt och mycket strukturerat sätt.

Då ÅRL är uppdaterad per första januari 2016 tas även de ...

Läs mer

Kassaflödesanalys onlinekurs

Tillgången till likvida medel är en av de viktigaste faktorerna för att kunna driva sin verksamhet. Det är därför viktigt att förstå hur likviditet uppstår, binds i verksamheten och kan styras för att undvika likviditetsproblem, onödiga lån och räntekostnader.

Läs mer

Reko onlinekurs

Detta är en kurs för dig som vill lära dig allt om Reko, den svenska standarden för redovisningstjänster! Kursen riktar sig till alla som arbetar eller kommer att arbeta enligt Reko standard. 

Läs mer

Redovisningskonsulten och penningtvättslagen onlinekurs

Redovisningskonsulter tillhör de verksamhetsutövare som måste följa lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism. Den här kursen innehåller information om vad lagen innebär samt råd hur du ska utforma skriftliga rutiner och blanketter.

 

Läs mer

Redovisningskonsultens ansvar, rättigheter och skyldigheter onlinekurs

Som redovisningskonsult, inte minst som auktoriserad redovisningskonsult, finns det en mängd lagar och regler som du måste och förväntas ha kunskap om.

Läs mer

Bokföringslagen onlinekurs

Denna interaktiva onlinekurs är ett effektivt sätt att säkerställa din egen och byråns kompetens gällande vår bokföringslag. Kursen ger en grundläggande guidning i bokföringslagens kapitel, klarhet i hur väsentliga begrepp definieras och grepp om de viktigaste undantagen samt ...

Läs mer

K2 Årsredovisning onlinekurs – nya regelverket

I K2 Årsredovisning online-kurs får du en strukturerad och ingående genomgång i det nya K2-regelverket. Fokus ligger på de nyheter som har kommit till efter lagändringen samt de förtydliganden och nya regler som BFN har arbetat in. Kursen hjälper dig att snabbt och effektivt ...

Läs mer

SALK Introduktion onlinekurs

Srf konsulternas målsättning är att vara lönebranschens organisation för kvalitetssäkring via intressebevakning, auktorisation och standards. I april 2015 lanserades SALK, Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter. Som en introduktion till SALK finns denna e-kurs som ...

Läs mer

Licenspaket onlinekurser

Kunniga lärare, kvalitetssäkrat innehåll, alltid tillgängligt!
Fler och fler upptäcker fördelarna med kurser online. Utbudet är stort, alltid tillgängligt och utbildningsformen är mycket kostnadseffektiv.

Läs mer