Nyhetsarkiv SRF Nyhetsbevakning

Nyhetsarkiv SRF Nyheter

Åtgärder för att motverka att bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar kapas

Regeringen har i dag beslutat att ändra förordningen om ekonomiska föreningar (1987:978). Förändringen innebär att en person som registreras... Läs mer

Ytterligare skärpta regler för åkeribranschen

Den första mars träder den nya lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd i kraft. Regeringen har i... Läs mer

Tilläggsdirektiv till Utredningen om EU:s revisionspaket (Ju 2014:06)

Regeringen beslutade den 13 mars 2014 kommittédirektiv om revisorer och revision – nya EU-regler (dir. 2014:36). Utredningen har tagit... Läs mer

En översyn av årsredovisningslagarna

Redovisningsutredningen har haft i uppdrag att lämna förslag till de lagbestämmelser som krävs för att genomföra Europaparlamentets och Rådets... Läs mer

Här är Sveriges nya sedlar och mynt

Idag, 2015-02-16, visade Riksbanken upp Sveriges nya sedlar och mynt. För första gången gavs medier möjlighet att titta, känna... Läs mer