Nyhetsarkiv SRF Nyhetsbevakning

Nyhetsarkiv SRF Nyheter

Reporäntan sänks till −0,35 procent och köpen av statsobligationer utökas med 45 miljarder kronor

Inflationen stiger och konjunkturen i Sverige fortsätter att stärkas. Men osäkerheten i omvärlden har ökat och konsekvenserna av situationen... Läs mer

Företagskonkurserna minskade med 8 procent under första halvåret 2015

Antalet konkurser minskade med 8 procent under första halvåret 2015 jämfört med samma period 2014. Det är i linje... Läs mer

Referensräntan fastställd till noll procent

Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 juli – 31 december 2015 till 0,0 procent. Läs mer Läs mer

Fortsatt tillväxt av hushållens lån

Den årliga tillväxttakten för utlåning till hushåll från monetära finansinstitut (MFI) var 6,6 procent maj, vilket är 0,1 procentenheter... Läs mer

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i maj

Försäljningsvolymen ökade med 3,9 procent i maj jämfört med motsvarande månad 2014. Dagligvaruhandeln minskade med 0,4 procent medan sällanköpsvaruhandeln... Läs mer