Nyhetsarkiv SRF Nyhetsbevakning

Nyhetsarkiv SRF Nyheter

Europeiska kommissionen lägger ned överträdelseärendet om moms och ideella föreningar

Europeiska kommissionen har idag beslutat att lägga ned överträdelseärendet om ideella föreningar. Kommissionen anser dock fortfarande att den svenska... Läs mer

Åtgärder för att motverka att bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar kapas

Regeringen har i dag beslutat att ändra förordningen om ekonomiska föreningar (1987:978). Förändringen innebär att en person som registreras... Läs mer

Ytterligare skärpta regler för åkeribranschen

Den första mars träder den nya lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd i kraft. Regeringen har i... Läs mer

Tilläggsdirektiv till Utredningen om EU:s revisionspaket (Ju 2014:06)

Regeringen beslutade den 13 mars 2014 kommittédirektiv om revisorer och revision – nya EU-regler (dir. 2014:36). Utredningen har tagit... Läs mer

En översyn av årsredovisningslagarna

Redovisningsutredningen har haft i uppdrag att lämna förslag till de lagbestämmelser som krävs för att genomföra Europaparlamentets och Rådets... Läs mer