Nyhetsarkiv SRF Nyhetsbevakning

Nyhetsarkiv SRF Nyheter

Osäkerheten i omvärlden har ökat enligt höstens riskenkät

De svenska finansiella marknaderna fungerar väl, enligt en majoritet av de aktörer som svarat på Riksbankens riskenkät hösten 2014.... Läs mer

BNP ökade 2,1 procent

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 2,1 procent tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande kvartal 2013. Hushållens konsumtionsutgifter och fasta... Läs mer

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i oktober

Försäljningsvolymen ökade med 4,5 procent i oktober jämfört med samma månad 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 2,2 procent medan sällanköpsvaruhandeln... Läs mer

Försäljningen i detaljhandeln ökade i oktober

Detaljhandeln fortsätter att visa goda tillväxttal även under oktober månad. Trots en relativt stark jämförelsemånad ökade den totala detaljhandeln... Läs mer

Färre nordiska konkurser

För årets första tio månader fortsätter den positiva utvecklingen med minskande företagskonkurser. Antalet nordiska konkurser minskade i oktober med... Läs mer