Nyhetsarkiv SRF Nyhetsbevakning

Nyhetsarkiv SRF Nyheter

Enklare redovisningsregler för små företag

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag som förenklar och förtydligar reglerna för årsredovisningen i mindre... Läs mer

Ideell second hand-försäljning ska inte beskattas

Finansdepartementet har i dag remitterat en promemoria där det föreslås att ideell second hand-försäljning inte ska beskattas. Läs mer Läs mer

Nyföretagandet minskade i april

I april minskade nyföretagandet i landet med 21,4 procent. Under april nyregistrerades 4 599 företag på Bolagsverket jämfört med... Läs mer

Penningtvätt

Länsstyrelsen kontrollerar att företag vidtar tillräckliga åtgärder för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.... Läs mer

Antalet företagskonkurser föll med 8 procent under april

Konkurserna inom svenskt näringsliv fortsätter att minska i rask takt. Under april sjönk antalet konkurser med 8 procent. Det... Läs mer