Nyhetsarkiv SRF Nyhetsbevakning

Nyhetsarkiv SRF Nyheter

Ändring kring bankintyg – aktiebolag

Bolagsverket har förändrat sina krav på bankintyg. Numera ska det finnas ett telefonnummer till banken. Skickar du in bankintyget... Läs mer

Enklare redovisningsregler för små företag

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag som förenklar och förtydligar reglerna för årsredovisningen i mindre... Läs mer

Ideell second hand-försäljning ska inte beskattas

Finansdepartementet har i dag remitterat en promemoria där det föreslås att ideell second hand-försäljning inte ska beskattas. Läs mer Läs mer

Nyföretagandet minskade i april

I april minskade nyföretagandet i landet med 21,4 procent. Under april nyregistrerades 4 599 företag på Bolagsverket jämfört med... Läs mer

Penningtvätt

Länsstyrelsen kontrollerar att företag vidtar tillräckliga åtgärder för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.... Läs mer