Nyhetsarkiv SRF Nyhetsbevakning

Nyhetsarkiv SRF Nyheter

Fortsatt tillväxt av hushållens lån

Den årliga tillväxttakten för utlåning till hushåll från monetära finansinstitut (MFI) var 6,6 procent maj, vilket är 0,1 procentenheter... Läs mer

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i maj

Försäljningsvolymen ökade med 3,9 procent i maj jämfört med motsvarande månad 2014. Dagligvaruhandeln minskade med 0,4 procent medan sällanköpsvaruhandeln... Läs mer

Högre export- och importpriser i maj

Priserna steg med 1,3 procent på importmarknaden och med 0,8 procent på exportmarknaden mellan april och maj. Producent­priserna totalt... Läs mer

Förändrade socialavgifter för unga den 1 augusti

Riksdagen har beslutat om nya arbetsgivaravgifter och egenavgifter för unga. De nya reglerna träder i kraft den 1 augusti... Läs mer

Slopat rutavdrag för läxhjälp

Den 16 juni beslutade riksdagen att den särskilda bestämmelsen om skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete slopas.... Läs mer