Nyhetsarkiv SRF Nyhetsbevakning

Nyhetsarkiv SRF Nyheter

Reporäntan sänks till noll procent

Svensk ekonomi är relativt stark och konjunkturen fortsätter att förbättras. Men inflationen är för låg. Riksbankens direktion har därför... Läs mer

Antalet sysselsatta fortsätter att öka

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 809 000 i september 2014, icke säsongrensat, en ökning med 101... Läs mer

Budgetpropositionen för 2015 – Ett Sverige som håller ihop

I budgetpropositionen för 2015 som lämnas till riksdagen i dag föreslår regeringen reformer för fler jobb, bättre resultat i... Läs mer

Förbättringar av husavdragets fakturamodell

I propositionen föreslås vissa ändringar av den så kallade fakturamodellen för husavdraget i syfte att förbättra dess funktion. Det... Läs mer

Konjunkturen mattas av

Bankerna och företagen ser en avmattning i konjunkturen. Antalet som tror att konjunkturen kommer att försvagas ökar både bland... Läs mer