SRF Medverkar

SRF har representanter i ett flertal organ, utredningar och arbetsgrupper.

Bokföringsnämnden
Claes Eriksson, SRF
www.bfn.se

BAS-Intressenternas Förening
Claes Eriksson, SRF
www.bas.se

Bolagsverket
Lars Svedin, Contrado Redovisning AB
www.bolagsverket.se

Kontaktperson med Skatteverket
Fredrik Dahlberg, SRF
www.skatteverket.se

Skadeprövningsnämnden SRF/AIG 
Fredrik Dahlberg, Eva Sandström, SRF
Anders Bernåker, Anders Bernåker AB
Kurt Sjöberg, Breda Affärsutveckling / Revision AB
www.aig.se

XML/XBRL

Fredrik Dahlberg, vice ordförande, SRF
Claes Eriksson, suppleant, SRF
www.xml.se
www.xbrl.se

SIE-Gruppen
Mikael Carlson, ordförande, SRF
Lage Wikstrand, ekonomi, Lagwiks Redovisningsbyrå AB
Ladda hem SIE-broschyr som pdf-fil
www.sie.se

NAF – Nordic Accountant Federation
Fredrik Dahlberg, Steve Ribbestam, SRF
NAF – Nordic Accountant Federation