Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 29 september, 2022

Prövningstillstånd

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i mål om skattetillägg vid frågan om avdragsförbudet är tillämpligt på kapitalförlust på fordran som förvärvats i samband med försäljning.

Läs mer
Publicerat 29 september, 2022

Rätt till expertskatt

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver underinstansernas avgörande gällande ansökningstid för skattelättnader enligt lagen om Forskarskattenämnden.

Läs mer
Publicerat 29 september, 2022

Ny tjänst för fastighetsägare

Skatteverket lanserar en ny e-tjänst som framför allt vänder sig till fastighetsägare och bostadsbolag som upptäcker fel i folkbokföringen och ska rapportera det.

Läs mer
Publicerat 26 september, 2022

Sveriges talman

Riksdagen har valt Andreas Norlén till talman för valperioden 2022–2026. Han valdes genom acklamation. Acklamation innebär att ledamöterna i kammaren svarar ja eller nej till förslaget med utrop.

Läs mer
Publicerat 26 september, 2022

Arbetslöshetsnivå

Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent under vecka 38, samma nivå som föregående vecka.

Läs mer
1 2 3 148
 
30
sep
30 sep

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-02-28 ska ha kommit in till Bolagsverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender