Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 23 mars, 2017

Regeringen ändrar på 3:12-förslaget

Regeringen har gjort vissa justeringar i förslaget om nya skatteregler för fåmansföretag. Bland annat lämnas förenklingsregeln orörd på 2,75 inkomstbasbelopp. Även kravet på eget löneuttag för att få beräkna lönebaserat utrymme lämnas oförändrat på nivårena 6 respektive 9,6 ...

Läs mer
Publicerat 23 mars, 2017

Begränsad uppräkning av skiktgränserna

I en promemoria föreslår Finansdepartementet att den nedre och den övre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt endast ska uppräknas med förändringen i konsumentprisindex för beskattningsåret 2018. Den nedre skiktgränsen beräknas därmed uppgå till 445 400 kr och den övre ...

Läs mer
Publicerat 23 mars, 2017

Skatten höjs för utomlands bosatta

Finansdepartementet föreslåt i en promemoria att den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta höjs från 20 till 25 procent. Läs mer

Läs mer
Publicerat 23 mars, 2017

Sänkt skatt för pensionärer

Regeringen föreslår att skatten ska sänkas för ca 1,4 miljoner personer över 65 år med upp till 2 500 kronor per år. Detta innebär att 70 procent av alla personer över 65 år får sänkt skatt. Läs mer

Läs mer
Publicerat 23 mars, 2017

Bluffakturor straffbeläggs

För att komma till rätta med problemen med bluffakturor föreslår regeringen att det i brottsbalken förs in en straffbestämmelse om grovt fordringsbedrägeri. Därigenom straffbeläggs att i vilseledande syfte rikta betalningsuppmaningar till en vidare krets av mottagare. Läs mer

Läs mer
1 2 3 133
 
31
Mar
31 Mar

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2016-08-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera