Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 18 maj, 2017

Momsavdrag vid aktieförsäljning

Ett moderbolag har av Högsta förvaltningsdomstolen medgetts avdrag för ingående moms avseende konsulttjänster som förvärvats i anslutning till avyttring av aktier i dotterbolag under en omstrukturering av verksamheten. Läs mer

Läs mer
Publicerat 18 maj, 2017

En ny dataskyddslag

I ett utredningsbetänkande föreslås att personuppgiftslagen ska upphävs och att de kompletterande bestämmelser av generell karaktär som utredningen lägger fram ska samlas i en ny övergripande lag och förordning om dataskydd. Den nya lagen kallas dataskyddslagen. Läs mer

Läs mer
Publicerat 18 maj, 2017

En ny lag om skattebrott

Skatteverket ska i en del fall hjälpa brottsbekämpande myndigheter att förebygga brottslighet. Nu ändras reglerna för hur Skatteverket ska behandla personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten. Läs mer

Läs mer
Publicerat 18 maj, 2017

Karensavdrag ska ersätta karensdag

I en promemoria föreslår Socialdepartementet att ett lagstadgat karensavdrag införs i sjukförsäkringen. Avdraget ska ersätta den nuvarande karensdagen. Läs mer

Läs mer
Publicerat 18 maj, 2017

Skatteverket tar bort brevlådor utanför sina kontor

I juni påbörjas arbetet med att ta bort brevlådorna utanför Skatteverkets, Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens gemensamma servicekontor. Det gäller också brevlådor utanför skattekontoren. Läs mer

Läs mer
1 2 3 144
 
31
May
31 May

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2016-10-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera