Svensk standard för redovisningstjänster, Reko

Reko är normgivande för god sed vid utförandet av redovisningstjänster och en erkänd standard i branschen och näringslivet. Standarden har utvecklats gemensamt av branschorganisationerna Srf konsulterna och FAR. Standarden riktar sig till Auktoriserade Redovisningskonsulter och innehåller rutiner och riktlinjer för att redovisningen och de utförda tjänsterna ska få en hög kvalitet, till nytta för företag, näringsliv och samhälle.

Vad är Reko?

Reko är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som ger kvalitativa redovisningstjänster. Standarden riktar sig i första hand till Auktoriserade Redovisningskonsulter och syftar till att skapa kvalitet i redovisningen.

Bokslutsrapporten utgör i sin tur ett kvitto och kvalitetsbevis på att redovisningen utförts i enlighet med Reko.

Att jobba enligt Reko är ett sätt att höja nivån på de tjänster du som Auktoriserad Redovisningskonsult erbjuder. Som redovisningskonsult och ekonomisk rådgivare har du ett bra stöd av att arbeta enligt standarden.

Reko-boken

Reko – Svensk standard för redovisningstjänster, innehåller det ramverk och de grundläggande principer som ska följas i redovisningsuppdrag.

Reko Byråstöd och dokumentmallar

Rekokurser hos Srf Utbildning

För att du ska känna dig trygg i din yrkesroll erbjuder Srf Utbildning en rad olika rekokurser. Där får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper och öka din förståelse för regelverket. Vi har rekokurser som passar för alla på byrån, vare sig det är en introduktionskurs i form av en e-kurs eller en mer fördjupande kurs för din byråverksamhet.

Här hittar du alla rekokurser

Reko Frågeservice

Som medlem hos Srf konsulternas förbund kan du ställa frågor om Reko via Frågeservice (inloggning krävs)

 
25
Jul
25 Jul

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2017 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera