Svar: 2017-08-15
Remisslänk: Remiss
ud.imremiss@gov.se
ud.registrator@regeringskansliet.se

Förslag till förordning om ett marknadsinformationsverktyg

Utrikesdepartementet (Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad) översänder härmed Europeiska kommissionens förslag till förordning om ett marknadsinformationsverktyg som syftar till att hjälpa kommissionen att begära in nödvändig information direkt ifrån företag i fall där den inre marknaden fungerar bristfälligt, antingen på grund av enskilda överträdelser från företag eller på grund av så kallade market failures.

Den 2 maj 2017 presenterade kommissionen ett åtgärdspaket i syfte att förstärka efterlevnaden och funktionen av den inre marknaden. En del av detta paket, som består av tre delar, utgörs av ett förslag till en förordning för att införa ”Single Market Information Tool” (SMIT), ett marknadsinformationsverktyg med syfte att möjliggöra för kommissionen att begära in information direkt från företag på den inre marknaden.

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser
 
21
Aug
21 Aug

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juli 2017 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera