Redovisningskurser

Letar du efter en redovisningskurs med praktisk inriktning? Srf konsulterna erbjuder redovisningskurser från grundläggande nivå till specialistnivå. Välj bland allt från bokföringskurs, löpande redovisning, bokslut enligt K2 och K3, årsredovisningskurs till specialkurser som rimlighetsanalys och affärsrådgivning. Alla med stark praktisk förankring.

Filtreringsalternativ

Välj ett annat ämnesområde

Rekommenderad studieväg för dig som jobbar med redovisning - se vår kursplan
Inget resultat.
Bokföring grund
Det här är kursen för dig som vill lära dig grunderna för att sköta den löpande bokföringen i företaget. Genom att bokföringen blir rätt från början undviker du onödig tid och kostnader på att göra rättelser i efterhand.
Bokslut K2 grund – Redovisning 2
En mycket praktisk grundkurs i bokslut där du lär dig att på egen hand göra ett bokslut för ett mindre aktiebolag. Kursens innehåll kan du använda för de flesta företagsformer och storlekar av företag men är i första hand inriktat på K2-regelverket för aktiebolag.
Bokslut K2 med skatt – Redovisning 2+
Lär dig reglerna för bokslutsdispositioner samt hur du beräknar och bokför dem! På den här kursen får du veta hur det går till i praktiken och du får även lära dig hur vinsten kan disponeras på bästa sätt. Du kommer också att få kunskap om när och hur man upprättar en kontrollbalansräkning.Steg 2+ om du följer vår kursplan för redovisning.
Läsa och förstå resultat – och balansräkning
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 7 tim
Kursen vänder sig till dig som vill få en förståelse för företagets rapporter.
Löpande bokföring – Redovisning 1
En heltäckande kurs där deltagaren lär sig allt från att bokföra de dagliga transaktionerna såsom representation, skattekonto, löner, fakturor m m till att stämma av rapporterna och göra månadsbokslut som blir bra beslutsunderlag. 
Affärsrådgivning 1
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 3 tim Övrigt: 3 tim

Lön

Lön: 2 tim
Lär dig hur du arbetar som en modern redovisningskonsult och proaktiv rådgivare. Kursen ger dig verktygen som lyfter dig i din rådgivarroll och visar hur det kan påverka dina kunders företagsutveckling och lönsamhet. Ett proaktivt arbete bidrar till stor kundnytta och stärkta kundrelationer.
Bokslut K2 fördjupning – Redovisning 4
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 7 tim
Bokslut K2 fördjupning är en fördjupad kurs i hur du upprättar ett bokslut enligt K2. Det är av stor vikt att ha god kunskap om vad som står i K2-reglerna och hur reglerna ska tolkas, detta får du i denna kurs.
Bokslut K2/K3 påbyggnad – Redovisning 3
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 27 tim
En nyttig genomgång av vilka värderingsregler som gäller vid upprättande av ett bokslut och årsredovisning. Kursen utgår från K2-regelverket men belyser viktiga skillnader för olika balansposter utifrån ett K3-perspektiv. 
Bokslut K3 fördjupning – Redovisning 4+
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 7 tim
Lär dig hur du upprättar ett bokslut enligt K3. Det finns oftare än man tror skäl för det mindre företaget att välja K3. Du får både teoretiska kunskaper samt de praktiska redovisningsmässiga lösningarna för det enskilda företaget jämfört med koncernen.
Sambandet redovisning och skatt – Redovisning 6
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 11 tim Skatt: 11 tim
Uppdatera och utveckla dig inom det viktigaste på redovisningsområdet inklusive K2 och K3. Kursen ger dig en genomgång av K2-regelverket och huvuddragen i K3 med tonvikt på skillnaden mot K2, nya 3:12-reglerna samt aktuella skattefrågor gällande sambandet redovisning och skatt.Steg 6 om du följer vår kursplan för redovisning
Årsredovisning K2 – Redovisning 5
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 7 tim
Vilken information måste egentligen finnas i en K2 årsredovisning, vilken information är frivillig? Vilka intäkter och kostnader ska redovisas var i årsredovisningen? Hur klassificeras vissa tillgångar och skulder? Frågorna återkommer ofta i samtalet mellan kund och redovisningskonsult och kanske också i samtalet med bolagets revisor. Under den här dagen får du många av svaren.
Årsredovisning K3 – Redovisning 5+
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 7 tim
Lär dig den praktiska tillämpningen vid upprättande av årsredovisning enligt K3 för mindre företag. Du får en genomgång av de viktigaste reglerna och du får också en fördjupad kunskap om vilken information som är obligatorisk enligt K3.
Fastigheter – komponentavskrivning
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 7 tim
En högaktuell fråga under de senaste åren har varit hur en fastighet ska delas upp i komponenter. Den här kursen i komponentavskrivning gör dig till en naturlig samtalspart för ett fastighetsföretag i samband med byggnadens komponentuppdelning och företagets bokslut.
Fastigheter – redovisning, skatt och moms
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 4 tim Skatt: 3 tim
På den här kursen redogör vi för några av de typiska utmaningarna inom redovisning, skatt och moms som ett företag som äger en eller flera fastigheter står inför. Redovisningsfrågorna kommer vi dessutom att spegla ur såväl K3- som K2-perspektiv  
Intäktsredovisning K2/K3
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 7 tim
Kursen, Intäktsredovisning K2/K3, ger dig förståelse hur du kan välja att redovisa intäkter utifrån olika metoder och vid olika tidpunkter. 
Koncernredovisning
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 14 tim
Lär dig hur och varför en koncernredovisning upprättas i enlighet med gällande regelverk. Kursen ger dig även förståelse om hur koncernredovisningen används som ett viktigt dokument i många beslutssituationer.
Redovisningsfrågor K2/K3 i ägarledda företag, fördjupning
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 14 tim
Utveckla din förmåga att tolka, tillämpa och argumentera i redovisningsfrågor baserat på aktuell uppdaterad kunskap och i enlighet med gällande K-regelverk. Du får ökad förståelse för vilken redovisningslösning som är mest lämplig och du blir säkrare i din argumentation för olika lösningar.
Rimlighetsanalys av redovisningen
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 7 tim
En dag där vi går igenom och tolkar rapporter för kunder. Vi analyserar och gör olika beräkningar, tittar på trender och rimlighetsanalyser. Olika branscher såsom handelsföretag och tjänsteföretag belyses. Dagen avslutas med diskussion. 
Nyhetsdagen
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 3 tim Skatt: 3 tim
Välkomna till årets viktigaste uppdateringsdag inom redovisning och skatt. Nyhetsdagen hålls över hela landet och är unik då du får senaste nytt om både redovisning och skatt under en och samma dag. Ta med dig dina medarbetare på kontoret så säkrar du att alla är uppdaterade inför årsskiftet!
Redovisningsnyheter
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 7 tim
En kursdag för dig som vill ha de viktigaste redovisningsnyheterna vid ett tillfälle. Den ger dig praktisk användbar kunskap inför dina K-bokslut, såsom nyheter i redovisningslagstiftningen, nyheter från bokföringsnämnden med med mera. Vi går även igenom de SRFU som tillkommit.
Redovisningsnyheter fördjupningsdag
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 7 tim
Fördjupningsdag där vi tar upp tillämpningsfrågor gällande såväl K-regelverk som bokföringslag. Vi går även igenom samtliga SrfU, tolkning av tillämpning och speciella problemområden gällande K-regelverken. 
Redovisningsnyheter och fördjupningsdag
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 14 tim
Två dagar som är fullmatade med årets redovisningsnyheter. Dag 1 är identisk med Redovisningsnyheter som Srf konsulterna arrangerar på ett antal olika platser. Dag 2 är en fördjupningsdag i vissa tillämpningsfrågor gällande såväl K-regelverk som bokföringslag. 
Användarguide till Srf Analysverktyg onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Övrigt: 1 tim
Vill du snabbt och enkelt kunna ta fram kvalificerat analysunderlag, tydliggöra ekonomiska utvecklingsmöjligheter och eventuella risker för dina kunduppdrag? Vill du kunna kommunicera tydligare med pedagogiska tabeller och grafer?Vill du kunna utföra avancerade simuleringar för att hjälpa kunden att fatta framgångsrika och ekonomiska beslut? Då är den här kursen för dig!
Bokföringslagen onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 5 tim
Denna interaktiva onlinekurs är ett effektivt sätt att säkerställa din egen och byråns kompetens gällande vår bokföringslag. Kursen ger en grundläggande guidning i bokföringslagens kapitel, klarhet i hur väsentliga begrepp definieras och grepp om de viktigaste undantagen samt vilka som egentligen är bokföringsskyldiga.  
K2-regelverket onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 5 tim
I K2-regelverket onlinekurs får du en ingående genomgång i det nya K2-regelverket. Fokus ligger på de nyheter som har kommit till efter lagändringen samt de förtydliganden och nya regler som BFN har arbetat in. Kursen omfattar hela regelverket.
Kassaflödesanalys onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 6 tim
Tillgången till likvida medel är en av de viktigaste faktorerna för att kunna driva sin verksamhet. Det är därför viktigt att förstå hur likviditet uppstår, binds i verksamheten och kan styras för att undvika likviditetsproblem, onödiga lån och räntekostnader.
Onlinepaket
Skräddarsy ditt eget onlinepaket bestående av fem valfria onlinekurser till ett förmånligt paketpris. Kunniga lärare, kvalitetssäkrat innehåll och alltid tillgängligt gör att fler och fler upptäcker fördelarna med kurser online. 
Redovisningskonsultens ansvar, rättigheter och skyldigheter onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Övrigt: 2 tim
Som redovisningskonsult, inte minst som auktoriserad redovisningskonsult, finns det en mängd lagar och regler som du måste och förväntas ha kunskap om.
Rex Branschstandard onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 3 tim
Detta är en kurs för dig som vill lära dig allt om Rex, den svenska standarden för redovisningsuppdrag! Kursen riktar sig till alla som arbetar eller kommer att arbeta enligt Rex branschstandard. 
Årsredovisningslagen onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 3 tim
Årsredovisningslagen (ÅRL) innehåller bestämmelser om bland annat upprättande av årsredovisning, värderingsregler och noter. I denna kurs lotsas du igenom ÅRL på ett översiktligt och mycket strukturerat sätt.