Redovisningskurser

Letar du efter en redovisningskurs med praktisk inriktning? Srf konsulterna erbjuder redovisningskurser från grundläggande nivå till specialistnivå. Välj bland allt från bokföringskurs, löpande redovisning, bokslut enligt K2 och K3, årsredovisningskurs till specialkurser som rimlighetsanalys och affärsrådgivning. Alla med stark praktisk förankring.

Redovisningsnyheter

En kursdag för dig som vill ha de viktigaste redovisningsnyheterna vid ett tillfälle. Den ger dig praktisk användbar kunskap inför dina K-bokslut, såsom nyheter i redovisningslagstiftningen, nyheter från bokföringsnämnden med med mera. Vi går även igenom de SRFU som tillkommit.

Läs mer

Redovisningsnyheter och fördjupning 2 dagar

Två dagar som är fullmatade med årets redovisningsnyheter. Dag 1 är identisk med Redovisningsnyheter som Srf konsulterna arrangerar på ett antal olika platser. Dag 2 är en fördjupningsdag i vissa tillämpningsfrågor gällande såväl K-regelverk som bokföringslag. 

Läs mer

Nyhetsdagen

Välkomna till årets viktigaste uppdateringsdag inom redovisning och skatt. Nyhetsdagen hålls över hela landet och är unik då du får senaste nytt om både redovisning och skatt under en och samma dag.

Ta med dig dina medarbetare på kontoret så säkrar du att alla är ...

Läs mer

Affärsrådgivning 1

Lär dig hur du arbetar som en modern redovisningskonsult och proaktiv rådgivare. Kursen ger dig verktygen som lyfter dig i din rådgivarroll och visar hur det kan påverka dina kunders företagsutveckling och lönsamhet. Ett proaktivt arbete bidrar till stor kundnytta och stärkta ...

Läs mer

Koncernredovisning

Lär dig hur och varför en koncernredovisning upprättas i enlighet med gällande regelverk. Kursen ger dig även förståelse om hur koncernredovisningen används som ett viktigt dokument i många beslutssituationer.

Läs mer

Redovisningsnyheter fördjupningsdag

Fördjupningsdag där vi tar upp tillämpningsfrågor gällande såväl K-regelverk som bokföringslag. Vi går även igenom samtliga SrfU, tolkning av tillämpning och speciella problemområden gällande K-regelverken. 

Läs mer

Förberedelsekurs Auktorisationsexamen Redovisning

Denna kurs ger en bra förberedelse till dig som ska utföra Auktorisationsexamen . Vi går igenom de böcker, case, underlag samt vad som förväntas i konsultrollen. Vi tar även upp exempel på frågeställningar och övriga praktiska frågor kring Auktorisationsexamen .
Läs mer

K2 Årsredovisning

Vilken information måste egentligen finnas i en K2 årsredovisningen, vilken information är frivillig? Vilka intäkter och kostnader ska redovisas var i årsredovisningen? Hur klassificeras vissa tillgångar och skulder? Frågorna återkommer ofta i samtalet mellan kund och ...

Läs mer

Auktoriserad Redovisningskonsult – Externredovisning

Det här är en distanskurs i externredovisning på högskolenivå som ger dig allt från grundläggande begrepp inom redovisning till verktyg och kunskaper för att exempelvis kunna upprätta årsredovisningshandlingar för aktiebolag. Den här kursen passar utmärkt för dig som vill ...

Läs mer

Auktoriserad Redovisningskonsult – Företagsekonomi

Det här är en distanskurs på högskolenivå som ger dig  kunskaper och förståelse för företagets affärer och företagets styrning, organisation och marknadsföring samt djupare kunskaper och färdigheter inom resultatplanering, kalkylering och finansiering. Kursen ...

Läs mer