Onlinekurser

Välj ett annat ämnesområde

Inget resultat.
16 tips för ökad lönsamhet
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Redovisning: 1,5 tim
Övrigt: 1,5 tim
Alla pratar om rådgivning och ett proaktivt förhållningssätt. Men hur når man egentligen dit? Här är kursen som coachar dig mot att bli en vinstdrivande rådgivare för dina kundföretag! Tillgänglig utan kostnad för Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter juni-december 2018
AGI online (fördjupningskurs)
Januari 2019 är månaden när såväl kontrolluppgifter ska lämnas in för sista gången och många företag påbörjar sin AGI-rapportering. Det är dags att gå på djupet med hur AGI påverkar löneprocessen. 
AGI online (mikrokurs)
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 0,5 tim

Lönekonsult

Lön: 0,5 tim
Jobbar du med löner och funderar över hur AGI kommer påverka löneprocessen? Med hjälp av vår mikrokurs om AGI skaffar du snabbt och enkelt en grundläggande förståelse på bara 45 minuter! Tillgänglig utan kostnad för Srf Auktoriserade Lönekonsulter fram till och med februari 2019
Användarguide till Srf Analysverktyg onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 1 tim
En kurs för dig som snabbt och enkelt vill kunna ta fram kvalificerat analysunderlag, tydliggöra ekonomiska utvecklingsmöjligheter och eventuella risker för dina kunduppdrag.
Avtalsmall för personuppgiftsbiträden
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 0,5 tim

Lönekonsult

Lön: 0,5 tim
Få grepp om personuppgiftsbiträdesavtalet på trettio minuter. Avtalsmall för personuppgiftsbiträden ingår i kursen. Mallen är utformad som ett tilläggsavtal till Srf konsulternas befintliga uppdragsavtal, allmänna villkor och Rex. Kostnadsfri för Auktoriserade medlemmar, förmånstagare, servicekunder. Rabattkod skickad via e-post!
Avtalsrätt och köprätt onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 4,5 tim
Att kunna utforma bra avtal och känna till innebörder av att ingå avtal är en förutsättning för att göra bra affärer. Den här onlinekursen ger dig de kunskaper som krävs för att ingå fler lönsamma samarbeten.
Bokföringslagen onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Redovisning: 4 tim
Denna interaktiva onlinekurs är ett effektivt sätt att säkerställa din egen och byråns kompetens gällande vår bokföringslag. Kursen ger en grundläggande guidning i bokföringslagens kapitel, klarhet i hur väsentliga begrepp definieras och grepp om de viktigaste undantagen samt vilka som egentligen är bokföringsskyldiga.  
Effektiv kommunikation onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 4,5 tim
Att vara tydlig i sin kommunikation ger ett bättre arbetsklimat, effektivare medarbetare och leder till färre missförstånd. Den här onlinekursen riktar sig till dig som vill förbättra din kommunikationsförmåga och öka dina möjligheter att nå fram med ditt budskap.
Excel för självlärda
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 4 tim
Att kunna arbeta effektivt i Excel är essentiellt för dig som har ett ekonomirelaterat jobb. Med den här Excelkursen kommer du lära dig programmet från grunden och bli en bekväm och effektiv Excelanvändare.
Excel Pivot
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 2,5 tim
För dig som regelbundet arbetar i Excel finns det alltid nya sätt och knep att använda verktyget på. I kursen Excel Pivot går vi på djupet i ett av Excels största områden –  Pivottabeller.
GDPR onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 1,5 tim

Lönekonsult

Lön: 1,5 tim
Har du fått grepp om GDPR? Om inte – vår onlinekurs GDPR gör dig redo för nya dataskyddsförordningen. Kursen ger initialt en överblick om GDPR och fokuserar sedan på vad som gäller när man arbetar med ekonomi, redovisning och lön.
Hållbarhetsredovisning onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Redovisning: 1 tim
Hållbarhetsredovisning är numer en del i den officiella årsredovisningen. Skaffa dig grundläggande kunskaper i ämnet med en effektiv onlinekurs.
K2-regelverket onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Redovisning: 5 tim
I K2-regelverket onlinekurs får du en ingående genomgång i det K2-regelverket. Kursen omfattar hela regelverket och du blir även insatt i de nyheter och de förtydliganden/nya regler som BFN har arbetat in efter lagändringen 
Kassaflödesanalys onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Redovisning: 3 tim
Tillgången till likvida medel är en av de viktigaste faktorerna för att kunna driva sin verksamhet. Det är därför viktigt att förstå hur likviditet uppstår, binds i verksamheten och kan styras för att undvika likviditetsproblem, onödiga lån och räntekostnader.
Mikro Selekt 2018
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Redovisning: 3,5 tim
Skatt: 3 tim
Övrigt: 1,5 tim
Tidseffektivt abonnemang med mikrokurser online för dig som kontinuerligt vill uppdatera din kompetens, addera nya insikter, idéer och arbetsmetoder Introduktionspris: 3 495 kr för medlemmar under hela 2018 (ordinarie medlemspris 4 495 kr)
Mikro Selekt 2019
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Redovisning: 3,5 tim
Skatt: 3 tim
Övrigt: 1,5 tim
Missa inte startskottet för Mikro Selekt 2019 – boka redan nu! Tidseffektivt abonnemang med mikrokurser online för dig som kontinuerligt vill uppdatera din kompetens, addera nya insikter, idéer och arbetsmetoder. Första mikrokurserna släpps under januari/februari 2019.
Onlinepaket
Skräddarsy ditt eget onlinepaket bestående av fem valfria onlinekurser till ett förmånligt paketpris. Kunniga lärare, kvalitetssäkrat innehåll och alltid tillgängligt gör att fler och fler upptäcker fördelarna med kurser online. 
Penningtvättslagen onlinekurs – nya regelverket 2017
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 2 tim
Behöver du fördjupa dina kunskaper om den nya Penningtvättslagen? Den här onlinekursen hjälper dig tolka och förstå lagstiftningen så att du kan tillämpa regelverket på din egen specifika verksamhet. I kursen ingår mallar för att hjälpa dig med strukturerade rutiner i arbetet mot penningtvätt.
Rex branschstandard onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 3 tim
Detta är en kurs för dig som vill lära dig allt om Rex, den svenska standarden för redovisningsuppdrag! Kursen riktar sig till alla som arbetar eller kommer att arbeta enligt Rex branschstandard. 
SALK Introduktion onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 2,5 tim

Lönekonsult

Lön: 2,5 tim
Srf konsulternas målsättning är att vara lönebranschens organisation för kvalitetssäkring via intressebevakning, auktorisation och standards. 2015 lanserades SALK, Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter och som en introduktion till SALK finns denna onlinekurs som innehåller teori, interaktiva övningar och självtester.  
Styrelsens ansvar i aktiebolag onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 1,5 tim
Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag innebär ett risktagande. Lär dig regelverket om vilket ansvar som finns för de personer som träder in i ett aktiebolags styrelse – något som varje person med uppdrag i ett aktiebolags styrelse bör ha grundläggande kännedom om.  
Årsredovisningslagen onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Redovisning: 3 tim
Årsredovisningslagen (ÅRL) innehåller bestämmelser om bland annat upprättande av årsredovisning, värderingsregler och noter. I denna kurs lotsas du igenom ÅRL på ett översiktligt och mycket strukturerat sätt.