Onlinekurser

Filtreringsalternativ

Välj ett annat ämnesområde

Inget resultat.
Användarguide till Srf Analysverktyg onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Övrigt: 1 tim
Vill du snabbt och enkelt kunna ta fram kvalificerat analysunderlag, tydliggöra ekonomiska utvecklingsmöjligheter och eventuella risker för dina kunduppdrag? Vill du kunna kommunicera tydligare med pedagogiska tabeller och grafer?Vill du kunna utföra avancerade simuleringar för att hjälpa kunden att fatta framgångsrika och ekonomiska beslut? Då är den här kursen för dig!
Avtalsrätt och köprätt onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Övrigt: 4 tim
Att kunna utforma bra avtal och känna till innebörder av att ingå avtal är en förutsättning för att göra bra affärer. Den här onlinekursen ger dig de kunskaper som krävs för att ingå fler lönsamma samarbeten.
Bokföringslagen onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 5 tim
Denna interaktiva onlinekurs är ett effektivt sätt att säkerställa din egen och byråns kompetens gällande vår bokföringslag. Kursen ger en grundläggande guidning i bokföringslagens kapitel, klarhet i hur väsentliga begrepp definieras och grepp om de viktigaste undantagen samt vilka som egentligen är bokföringsskyldiga.  
Effektiv kommunikation onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Övrigt: 4 tim
Att vara tydlig i sin kommunikation ger ett bättre arbetsklimat, effektivare medarbetare och leder till färre missförstånd. Den här onlinekursen riktar sig till dig som vill förbättra din kommunikationsförmåga och öka dina möjligheter att nå fram med ditt budskap.
GDPR onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Övrigt: 1 tim

Lön

Lön: 1 tim
Dags att få grepp om GDPR! Vår onlinekurs GDPR gör dig redo för nya dataskyddsförordningen. Kursen ger initialt en överblick om GDPR och fokuserar sedan på vad som gäller när man arbetar med ekonomi, redovisning och lön.
K2-regelverket onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 5 tim
I K2-regelverket onlinekurs får du en ingående genomgång i det nya K2-regelverket. Fokus ligger på de nyheter som har kommit till efter lagändringen samt de förtydliganden och nya regler som BFN har arbetat in. Kursen omfattar hela regelverket.
Kassaflödesanalys onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 6 tim
Tillgången till likvida medel är en av de viktigaste faktorerna för att kunna driva sin verksamhet. Det är därför viktigt att förstå hur likviditet uppstår, binds i verksamheten och kan styras för att undvika likviditetsproblem, onödiga lån och räntekostnader.
Lönesystem – byta eller behålla?
Har du rätt system för din verksamhet och använder du det till dess fulla potential? Möter systemet framtidens behov kring AGI och GDPR? Det finns många viktiga frågor att ställa kring sitt systemstöd. 
Onlinepaket
Skräddarsy ditt eget onlinepaket bestående av fem valfria onlinekurser till ett förmånligt paketpris. Kunniga lärare, kvalitetssäkrat innehåll och alltid tillgängligt gör att fler och fler upptäcker fördelarna med kurser online. 
Penningtvättslagen onlinekurs – nya regelverket 2017
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Övrigt: 2 tim
Behöver du fördjupa dina kunskaper om den nya Penningtvättslagen? Den här onlinekursen hjälper dig tolka och förstå lagstiftningen så att du kan tillämpa regelverket på din egen specifika verksamhet. I kursen ingår mallar för att hjälpa dig med strukturerade rutiner i arbetet mot penningtvätt.
Redovisningskonsultens ansvar, rättigheter och skyldigheter onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Övrigt: 2 tim
Som redovisningskonsult, inte minst som auktoriserad redovisningskonsult, finns det en mängd lagar och regler som du måste och förväntas ha kunskap om.
Rex Branschstandard onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 3 tim
Detta är en kurs för dig som vill lära dig allt om Rex, den svenska standarden för redovisningsuppdrag! Kursen riktar sig till alla som arbetar eller kommer att arbeta enligt Rex branschstandard. 
SALK Introduktion onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Övrigt: 2 tim

Lön

Lön: 2 tim
Srf konsulternas målsättning är att vara lönebranschens organisation för kvalitetssäkring via intressebevakning, auktorisation och standards. 2015 lanserades SALK, Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter och som en introduktion till SALK finns denna onlinekurs som innehåller teori, interaktiva övningar och självtester.  
Styrelsens ansvar i aktiebolag onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Övrigt: 1 tim
Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag innebär ett risktagande. Lär dig regelverket om vilket ansvar som finns för de personer som träder in i ett aktiebolags styrelse – något som varje person med uppdrag i ett aktiebolags styrelse bör ha grundläggande kännedom om.  
Årsredovisningslagen onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Redov: 3 tim
Årsredovisningslagen (ÅRL) innehåller bestämmelser om bland annat upprättande av årsredovisning, värderingsregler och noter. I denna kurs lotsas du igenom ÅRL på ett översiktligt och mycket strukturerat sätt.