Onlinekurser

Användarguide till Srf Analysverktyg

Vill du snabbt och enkelt kunna ta fram kvalificerat analysunderlag, tydliggöra ekonomiska utvecklingsmöjligheter och eventuella risker för dina kunduppdrag?
Vill du kunna kommunicera tydligare med pedagogiska tabeller och grafer?
Vill du kunna utföra avancerade simuleringar ...

Läs mer

K2 Årsredovisning onlinekurs

I K2 årsredovisning onlinekurs får du en ingående genomgång i det nya K2-regelverket. Fokus ligger på de nyheter som har kommit till efter lagändringen samt de förtydliganden och nya regler som BFN har arbetat in. Kursen omfattar hela regelverket.

Läs mer

Reko onlinekurs

Detta är en kurs för dig som vill lära dig allt om Reko, den svenska standarden för redovisningstjänster! Kursen riktar sig till alla som arbetar eller kommer att arbeta enligt Reko standard. 

Läs mer

GDPR Onlinekurs

Dags att få grepp om GDPR! Vår onlinekurs GDPR gör dig redo för nya dataskyddsförordningen. Kursen ger initialt en överblick om GDPR och fokuserar sedan på vad som gäller när man arbetar med ekonomi, redovisning och lön.

Läs mer

Styrelsens ansvar i aktiebolag onlinekurs

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag innebär ett risktagande. Lär dig regelverket om vilket ansvar som finns för de personer som träder in i ett aktiebolags styrelse – något som varje person med uppdrag i ett aktiebolags styrelse bör ha grundläggande kännedom om.

Läs mer

Årsredovisningslagen onlinekurs

Årsredovisningslagen (ÅRL) innehåller bestämmelser om bland annat upprättande av årsredovisning, värderingsregler och noter. I denna kurs lotsas du igenom ÅRL på ett översiktligt och mycket strukturerat sätt.

Läs mer

Kassaflödesanalys onlinekurs

Tillgången till likvida medel är en av de viktigaste faktorerna för att kunna driva sin verksamhet. Det är därför viktigt att förstå hur likviditet uppstår, binds i verksamheten och kan styras för att undvika likviditetsproblem, onödiga lån och räntekostnader.

Läs mer

Bokföringslagen onlinekurs

Denna interaktiva onlinekurs är ett effektivt sätt att säkerställa din egen och byråns kompetens gällande vår bokföringslag. Kursen ger en grundläggande guidning i bokföringslagens kapitel, klarhet i hur väsentliga begrepp definieras och grepp om de viktigaste undantagen samt ...

Läs mer

Redovisningskonsultens ansvar, rättigheter och skyldigheter onlinekurs

Som redovisningskonsult, inte minst som auktoriserad redovisningskonsult, finns det en mängd lagar och regler som du måste och förväntas ha kunskap om.

Läs mer

SALK Introduktion onlinekurs

Srf konsulternas målsättning är att vara lönebranschens organisation för kvalitetssäkring via intressebevakning, auktorisation och standards. 2015 lanserades SALK, Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter och som en introduktion till SALK finns denna onlinekurs som innehåller ...

Läs mer