Sök ny kurs

Årsredovisning K2 – Redovisning 5

Under kursen Årsredovisning K2 går vi igenom vilken information som egentligen måste finnas i en K2 årsredovisning och vilken information som är frivillig.  Du får  kunskap om vilka intäkter och kostnader som ska redovisas var i årsredovisningen och hur vissa tillgångar och skulder ska klassificeras? 

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Redovisningsekonom, Redovisningskonsult, Revisor
Kunskapsnivå: Påbyggnad
DISTANS 14 dec 2021  (Sista anmälningsdag passerad)
Ordinarie pris: 5 700 kr exkl. moms
Medlemspris: 4 800 kr exkl. moms
Kursledare: Per Lindblom
Praktisk info

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 17:00.

Kurslokal:
Distans

Praktisk info:

Kurstid 09.00 - 17.00  Lunch 12.00 - 13.00

Digital kursdokumentation hämtas på Mina sidor - under rubriken Mina bokade kurser, välj aktuell kurs. Boken Srf Redovisning 2021 används  under kursen. BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag sid 831-1140 jobbar vi med. Ha den tillgänglig så du kan bläddra i dessa sidor. Den finns att laddas ned som pdf om du inte redan har den.

Zoom länk skickas ut 1 dag innan kursstart.

DU BEHÖVER – Dator/surfplatta med ljud och med fördel en mikrofon och kamera. (Dator rekommenderas för bästa behållning av kursen).
NÄRVARO/FÖR- OCH EFTERNAMN - Logga in på kursen med för- och efternamn, denna registrering genererar deltagande och aktualitetstimmar/kursintyg
PÅSLAGEN KAMERA - Trevligare för både övriga deltagare och kursledaren.
ANSLUTA TILL ZOOM - Gör du enklast via webbläsare, Chrome, Firefox eller Safari fungerar bra, vi rekommenderar Chrome. Program behöver ej laddas ner.
ALTERNATIV ZOOM-APP - För en bättre användarupplevelse kan zoom-appen vara en fördel."https://zoom.us/download"
LJUD-/BILDTEST - Testa Zoom här: https://zoom.us/test. Du kan också kontrollera ljudet på din enhet genom att tex spela upp ett Youtube klipp.
VÄNTRUM - När du ansluter till kursen hamnar du i ett väntrum och blir insläppt i kursen då den startar.
TITTA TILLSAMMANS MED ANDRA BOKADE DELTAGARE - Fungerar absolut, men inloggning på kursen krävs av varje enskild deltagare för att deltagandet ska registreras och generera aktualitetstimmar/kursintyg.
SUPPORT - Problem med att ansluta till kursen, kontakta Tom Brask 070-531 88 99
INSTRUKTIONSVIDEO -Se hur man ansluter till våra kurser i Zoom KLICKA HÄR

Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, Srf medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.
STOCKHOLM 14 dec 2021  (Sista anmälningsdag passerad)
Ordinarie pris: 5 700 kr exkl. moms
Medlemspris: 4 800 kr exkl. moms
Kursledare: Per Lindblom
Praktisk info

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 16:00.

Kurslokal:
Srf utbildningslokal
Drottninggatan 89
Stockholm

Praktisk info:

Kurstid 09.00 och slutar 17.00  Kaffe från 08.30

Digital kursdokumentation hämtas på Mina sidor - under rubriken Mina bokade kurser, välj aktuell kurs. Boken Srf Redovisning 2021 används  under kursen. BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag sid 831-1140 jobbar vi med. Ha den tillgänglig så du kan bläddra i dessa sidor. Den finns att laddas ned som pdf om du inte redan har den då den skickas ut till alla medlemmar. Ingen tryckt dokumentation delas ut.

Kaffe och lunch ingår. Vid ev. specialmat kontakta senast 5 dagar innan kursstart.

Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, Srf medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.

Årsredovisning K2 – Redovisning 5

Under kursen Årsredovisning K2 går vi igenom vilken information som egentligen måste finnas i en K2 årsredovisning och vilken information som är frivillig. En av de viktigaste handlingarna en redovisningskonsult upprättar för sina kunder är årsredovisningen. Årsredovisningen används bland annat regelmässigt som underlag i samband med kreditprövningar hos bank och leverantörer. Årsredovisningen är alltid en del beslutsunderlaget i samband med köp och försäljning. Långt fler än man tror tar del av den ekonomiska informationen via diverse söktjänster på internet.

Kursinnehåll

Utifrån innehållet i årsredovisningen går vi igenom följande ämnesområden:

  • Förvaltningsberättelsen, utformning och innehåll
  • Resultaträkningen, uppställningsform och regler för de olika posterna
  • Balansräkningen, uppställningsform och regler för de olika posterna
  • Utformning och innehåll i tilläggsupplysningarna
  • Kassaflödesanalys
  • Praktiska övningsuppgifter kopplade till en K2 årsredovisning

Trots att K2 är ett förenklingsregelverk och trots att branschen har tillgång till bra programstöd så krävs ändå mycket tankekraft för att årsredovisningen ska vara upprättad enligt årsredovisningslagen och god sed. Trots minskade informationskrav i årsredovisningen så är det inte en så enkel match att göra en K2 årsredovisning som man kan förledas att tro.

På den här kursen jobbar vi med verkliga ekonomiska förhållanden och inträffade affärshändelser för att bedöma vilket avtryck dessa får i årsredovisningen för ett aktiebolag. Du får, med stöttning av föreläsarna, arbeta med K2-regelverket för att hitta stöd i redovisningsnormeringen hur olika frågor ska lösas i årsredovisningen. Vi tittar även på några skillnader kopplade till ekonomiska föreningar och handelsbolag/kommanditbolag.

Kursen Årsredovisning K2 blir en blandning av lärarledd undervisning och praktiska övningar som gör att vi tillsammans reder ut vilken information som ska finnas i en förvaltningsberättelse, vad som är obligatoriska tilläggsupplysningar och vilka transaktionscykler som ska redovisas var. Kursen ger dig en strukturerad och ingående genomgång i K2-regelverket. Den ger dig rätt kunskaper för att du ska känna trygghet och säkerhet i arbetet med årsredovisningar i K2.

En praktisk tillämpning av lag och normering

Denna kurs är en lämplig fortsättning för dig som gått kursen Bokslut K2 fördjupning eller som har motsvarande kunskap. För att få ett bra utbyte av kursen bör du ha en god allmän kännedom om årsredovisningslagens bestämmelser om värdering och tilläggsupplysningar. Du bör dessutom ha goda förkunskaper om Bokföringsnämndens normering i bokslutsfrågor ur ett K2 perspektiv. Kursen bygger till stor del på praktisk tillämpning vid upprättandet av en årsredovisning för mindre företag och utgår från BFNAR 2016:10, de så kallade K2-reglerna för mindre årsredovisningsföretag.

Praktiska exempel

Under kursen tar vi fram tydliga exempel och förslag till formuleringar i tilläggsupplysningarna till årsredovisningen. Vi diskuterar även årsredovisningens utformning i övrigt. Vad ska förvaltningsberättelsen innehålla och vilka allmänna redovisningsprinciper måste vi ta hänsyn till. Under kursen kommer vi att arbeta med exempel som lär oss att undvika de fällor och fel som finns vid upprättandet av en årsredovisning. Du får med dig material så att du kan repetera hemma.

Kursmål

Efter kursen, Årsredovisning K2, ska du självständigt kunna upprätta en årsredovisning enligt dessa regler. Du ska även känna till vilka tilläggsupplysningar som är obligatoriska enligt lag och norm, samt vilka som är frivilliga, men som kan ge årsredovisningen ett mervärde.

Lämpliga förkunskaper

Du har gått kursen Bokslut K2 fördjupning eller har god kännedom om värderingsreglerna i K2.

Ingår

Digital kursdokumentation ingår, även boken Srf Redovisning i digital form. Kaffe och lunch ingår för deltagare i kurslokal.

 
Välj kurstillfälle