Sök ny kurs

Bokslut K2 grund – Redovisning 2 – distanskurs

Bokslutskursen är en praktisk grundkurs i bokslut där du lär dig att på egen hand göra ett bokslut för ett mindre aktiebolag. Kursens innehåll kan du använda för de flesta företagsformer och storlekar av företag men är i första hand inriktat på K2-regelverket för aktiebolag.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Redovisningsassistent, Redovisningsekonom, Redovisningskonsult
Kunskapsnivå: Grund
 

Bokslut K2 grund – Redovisning 2 – distanskurs

Du kan också välja att gå kursen på plats i klassrum>>

Denna distanskurs är uppdelad på 2+2 dagar, totalt 4 dagar. Man gör inga övningar mellan de fysiska klassrumstillfällena, utan kursen sker helt under de fysiska klassrumstillfällena. Läs mer under praktisk info.

En mycket praktisk grundkurs i bokslut där du lär dig att på egen hand göra bokslut för ett mindre aktiebolag. Kursens innehåll kan du använda för de flesta företagsformer och storlekar av företag, men är i första hand inriktat på K2-regelverket för aktiebolag. Kursen ger dig goda teoretiska och praktiska kunskaper inom bokslutstransaktioner, periodiseringar, dokumentation samt bästa metodiken och tillvägagångssättet i bokslutsarbetet. Du lär dig även att argumentera för den bästa redovisningslösningen.

Kursinnehåll

 • Bokföringslagen
 • Årsredovisningslagen
 • Grundläggande regler för periodisering
 • Bestämmelser om arbetsgivaravgifter, semesterlöner m m
 • Praktiska bokslutsrutiner
 • Värdering och kontroll av balans- och resultatposter
 • Bokföringsnämndens normgivning

Påbyggnadsutbildningar

 • Påbyggnadsutbildning med skatt
 • Bokslut K2/K3 påbyggnad – Redovisning 3
 • Moms 1 – grundläggande frågor och nyheter
 • Skatt och deklaration aktiebolag och Skatt och deklaration enskild firma
 • Ekonomistyrning i AB

Kunskap ger säkerhet

När du känner att du behärskar den dagliga redovisningen är det dags att gå vidare. Bokslut K2 grund är en praktisk kurs i bokslut som ger dig kunskaperna till nästa steg i din yrkesmässiga utveckling. Efter kursen kan du arbeta mer självständigt och ta ett större ansvar. Du får kunskaper inom viktiga områden som bokslutstransaktioner och periodiseringar. Dokumentation och rätt metodik för bokslutsarbetet är andra viktiga punkter på kursen.

Metoder och verktyg som förenklar

På denna kurs varvas teori med praktik. Vi går igenom lagar och normer och omsätter kunskaperna på praktiska problemställningar. Kursen innehåller bland annat upprättande av ett komplett bokslut för ett övningsföretag. Dina lärare har många års erfarenhet av redovisning och bokslut och hjälper dig fram till den bästa metodiken och tillvägagångssättet. Det gör dig säkrare i din yrkesroll och gör arbetet både enklare och roligare. Efter kursen kan du mycket om bokslutsteknik och kan axla större uppgifter på egen hand. Det tjänar både du och företaget på!

Kursmål

Du lär dig de viktiga värderingsreglerna för olika balansposter och hur du ska tillämpa dem. Du inser också vikten av att kunna argumentera för den bästa redovisningslösningen utifrån en viss situation samt att tillämpa aktuella vägledningar och rekommendationer. Under kursen får du öva i att upprätta ett komplett bokslut för ett aktiebolag. Under bokslutskursen finns också tid att ställa frågor om skillnader mellan K2 och andra regelverk. Bokslut K2 grund är en kurs som alltid är aktuell.

Lämpliga förkunskaper

Kursen Löpande bokföring – Redovisning 1 eller motsvarande. Du har jobbat med praktisk löpande redovisning 2-3 år samt visst avstämningsarbete.

Ingår

Digital kursdokumentation, även Srf Redovisning i digital form.