Sök ny kurs

Intäktsredovisning K2/K3

Kursen, Intäktsredovisning K2/K3, ger dig förståelse hur du kan välja att redovisa intäkter utifrån olika metoder och vid olika tidpunkter. 

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Redovisningskonsult
Kunskapsnivå: Ämnesspecifik
DISTANS 10 nov 2022  (Sista anmälningsdag 10 okt 2022)
Ordinarie pris: 5 800 kr exkl. moms
Medlemspris: 5 000 kr exkl. moms
Kursledare: Per Lindblom
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 17:00.

Kurslokal:
Distans

Praktisk info:

Kurstid: 09.00 - 17.00

Digital kursdokumentation hämtas på Mina sidor - under rubriken Mina bokade kurser. Boken Srf Redovisning 2022 används flitigt under kursen. Den finns att ladda ned som pdf om du inte redan har den.


KURSDOKUMENTATION - Hämtas på kursen via Mina sidor. Välj aktuell kurs under Mina bokade kurser.
DU BEHÖVER – Dator/surfplatta med ljud och med fördel en mikrofon och kamera. (Dator rekommenderas för bästa behållning av kursen).
NÄRVARO/FÖR- OCH EFTERNAMN - Logga in på kursen med för- och efternamn, denna registrering genererar deltagande och aktualitetstimmar/kursintyg
PÅSLAGEN KAMERA - Trevligare för både övriga deltagare och kursledaren.
ANSLUTA TILL ZOOM - Gör du enklast via webbläsare, Chrome, Firefox eller Safari fungerar bra, vi rekommenderar Chrome. Program behöver ej laddas ner.
ALTERNATIV ZOOM-APP - För en bättre användarupplevelse kan zoom-appen vara en fördel."https://zoom.us/download"
LJUD-/BILDTEST - Testa Zoom här: https://zoom.us/test. Du kan också kontrollera ljudet på din enhet genom att tex spela upp ett Youtube klipp.
VÄNTRUM - När du ansluter till kursen hamnar du i ett väntrum och blir insläppt i kursen då den startar.
TITTA TILLSAMMANS MED ANDRA BOKADE DELTAGARE - Fungerar absolut, men inloggning på kursen krävs av varje enskild deltagare för att deltagandet ska registreras och generera aktualitetstimmar/kursintyg.
SUPPORT - Problem med att ansluta till kursen, kontakta Tom Brask 070-531 88 99
ANSLUTNINGSLÄNK - Skickas ett par dagar innan kursstart.
SE VÅR INSTRUKTIONSVIDEO - Hur man ansluter till våra kurser i Zoom KLICKA HÄR


Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, Srf medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.
10 nov 2022  (Sista anmälningsdag 10 okt 2022)
Ordinarie pris: 5 800 kr exkl. moms
Medlemspris: 5 000 kr exkl. moms
Kursledare: Per Lindblom
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 17:00.

Praktisk info:

Kurstider  09.00-17.00   Kaffe från 08.30  Lunch och fika ingår.

Digital kursdokumentation hämtas på Mina Sidor, under rubriken Mina bokade kurser, även Srf Redovisning 2022 som används flitigt under kursen - finns att ladda ner i digital form. Ingen tryckt dokumentation delas ut.


Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, Srf medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.

Intäktsredovisning K2/K3

Kursen Intäktsredovisning K2/K3 ger dig förståelse hur du kan välja att redovisa intäkter utifrån olika metoder och vid olika tidpunkter. Tyngdpunkten kommer att ligga på de komplicerade K2/K3 regelverken för intäktsredovisning bland tjänsteföretag som exempelvis bygg- och it-företag.
Bokföringsnämnden har beslutat att den skattemässiga alternativregeln för uppdrag på löpande räkning inte längre kan användas i bokslutet, men regeln som sådan är fortfarande tillämplig skattemässigt och ger skattefördelar varför du som konsult ändå bör ha god kännedom om den.

Kursinnehåll

  • Hur intäkter generellt resultatavräknas?
  • Att fastställa om ett uppdrag är på löpande räkning eller till fast pris
  • En genomgång av reglerna för fastprisuppdrag, successiv vinstavräkning (huvudregeln) eller färdigställandemetoden (alternativregeln)
  • En genomgång av reglerna för uppdrag på löpande räkning, successiv vinstavräkning (huvudregeln) eller vinstavräkning vid fakturering (alternativregeln)
  • Metoder för beräkning av färdigställande grad
  • Hur faktureringsreserven hanteras vid tillämpning av alternativregeln skattemässigt?
  • Praktiska tillämpningsexempel med diskussioner om fällor och fel
  • Hur garantiavsättningar beräknas och redovisas?

Den absolut viktigaste enskilda posten i ett bokslut/årsredovisning torde vara nettoomsättningen. Företagets förmåga att skapa intäkter är själva kärnan i affärsverksamheten. Klarar vi inte av att på ett korrekt sätt återspegla företagets intäkter i redovisningen kommer resten av information som går att utläsa ur bokslutet/årsredovisningen väsentligt minska i värde.
Vidare är det viktigt att förstå, att beroende på vilket slag av inkomst företaget har, kan man välja att redovisa intäkten utifrån olika metoder och vid olika tidpunkter. Kursen Intäktsredovisning K2/K3-regelverken tar upp just det. Tidpunkten för när en inkomst ska redovisas som en intäkt och till vilket värde, är troligen en av de enskilt vanligast förekommande tvistefrågorna mellan företag och Skatteverket.

Du får en helhetsbild av reglerna

Reglerna för intäktsredovisningen enligt K2- och K3-regelverk är likartade, men vi belyser de skillnader som finns. Vi kommer under dagen diskutera regler för intäktsredovisning i handelsföretag och serviceföretag. Tyngdpunkten kommer att ligga på reglerna för intäktsredovisning i tjänsteföretag, eftersom dessa regler många gånger upplevs som snåriga och svåra att tillämpa. Vidare innebär intäktsredovisning i tjänste- och entreprenadföretag många gränsdragningsproblem och överväganden. Regelverken inom skatt- och redovisning är i vissa fall starkt kopplade till varandra, och det finns flera alternativ till redovisning av olika slags uppdrag.
Som redovisningskonsult och revisor måste du dels ha kännedom om gällande regler och dessutom kunna förstå och tillämpa dessa regler i samband med bokslutsarbetet.
På denna kurs går vi igenom de olika regelverken som styr värderings- och upplysningsfrågor i samband med bokslutsarbetet. Dessutom går vi igenom reglerna så du kan förstå och tillämpa dessa på ett korrekt sätt. Vi ger även praktiska exempel på hur posterna klassificeras och rubriceras i årsredovisningen. Exempel lämnas också på innehåll och utformning av tilläggsupplysningar.

Kursmål

Du får en genomgång av reglerna för intäktsredovisning ur såväl K2 som K3 perspektiv. Du lär dig att förstå och tillämpa de olika reglerna samt hur dessa ska presenteras i företagens årsredovisning. Du får insikt i vilka gränsdragningsproblem som måste avgöras och övervägande som måste göras innan man kan redovisa intäkter i tjänste- och entreprenadföretag.

Lämpliga förkunskaper

Kursen vänder sig till redovisningskonsulter och revisorer som arbetar med kunduppdrag inom entreprenad- och tjänsteföretag. Kursen är även lämplig för ekonomiansvariga på företag inom dessa branscher.

Ingår

Digital kursdokumentation ingår, även Srf Redovisning i digital form. Kaffe och lunch ingår för deltagare i kurslokal.

 
Välj kurstillfälle
20
maj
20 maj

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2022 till Skatteverket om pappersblankett används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender