Sök ny kurs

Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 – Redovisning 6

Utveckla din förmåga att tolka, tillämpa och argumentera i redovisningsfrågor baserat på aktuell uppdaterad kunskap och i enlighet med gällande K-regelverk. Kursen Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 ger dig ökad förståelse för vilken redovisningslösning som är mest lämplig och gör dig säkrare i din argumentation för olika lösningar.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kunskapsnivå: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Byråledare, Ekonomiansvarig
Kunskapsnivå: Påbyggnad
STOCKHOLM 25 okt 2018 - 26 okt 2018  (Sista anmälningsdag passerad)
Ordinarie pris: 12 400 kr exkl. moms
Medlemspris: 10 800 kr exkl. moms
Kursledare: Anna Karin Pettersson, Sven-Inge Danielsson
Praktisk info

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid sista dagen kl 16:30.

Kurslokal:
Dalarnas Hus
Vasagatan 46 111 20 Stockholm
Stockholm

Praktisk info:

Dag 1 startar kursen kl 09.00 med kaffe och smörgås från kl 08.30 och slutar kl 17.00 

Dag 2 startar kursen kl 08.30 - med kaffe och smörgås kl 10.00 och slutar kl 16.30

Dokumentation delas ut vid kursstart. Ta med boken Srf Redovisning 2018 som skickats ut till alla medlemmar.

För er som inte har den kan ni beställa den gratis av oss och vi skickar med dem till kurslokalen - maila Maria.Jakobsson@srfkonsult.se - referera till 120-01.

Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som studerande eller intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.

Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 – Redovisning 6

K-regelverken är nya regelverk vilket gör att det uppstår en hel del tolknings- och tillämpningsfrågor kring dessa. I kursen Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 – Redovisning 6 tar vi i huvudsak upp specifika
tillämpningsfrågor inom de nya K-regelverken men även en del generella redovisningsfrågor berörs. Under denna kurs ger vi dig argumenten för tolkning och tillämpning av K-regelverken. 

Kursinnehåll

Tolknings- och tillämpningsfrågor vid tillämpning av K2- och K3-reglerna inom:

  • Instegsproblematik vid förstagångstillämpning
  • Underhåll av anläggningstillgångar – aktivera eller kostnadsföra?
  • Avskrivning av anläggningstillgångar
  • Leasing
  • Egentillverkat varulager
  • Intäktsredovisning i tjänste- och entreprenadföretag
  • Finansiella instrument
  • Säkringsredovisning
  • Rättelse av fel

Efter denna kurs ökar din förståelse för varför en viss redovisningslösning kan vara mer lämplig än en annan. I det praktiska bokslutsarbetet finns det många kvalificerade redovisningsfrågor och det förväntas att du som erfaren redovisningskonsult kan svaren. På denna kurs ger vi dig svar på sådana frågor. Fördjupad insikt i att kunna tolka innebörden av redovisningsrekommendationer och praktiskt tillämpa gällande normering innebär stor trygghet i din yrkesroll. Dina argument blir väl underbyggda och detta ger dig förutsättningar att med framgång lösa olika redovisningsfrågor. Kort sagt, denna kurs är en perfekt genomgång av K-regelverken för dig som behöver fördjupa dina kunskaper kring tillämpningen av dessa.

Kursmål

Kursen Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 ger dig fördjupade kunskaper i tillämpningsfrågor i K2- och K3-reglerna.  Deltagarna ska kunna argumentera för valda redovisningslösningar i specifika värderings- och klassificeringsfrågor.

Lämpliga förkunskaper

Flerårig erfarenhet av självständigt bokslutsarbete samt konsultation i redovisningsfrågor. Grundläggande kunskap om K-regelverkens innehåll i frågor rörande värdering, klassificering och upplysningar.

Ingår

Kursdokumentation, boken Srf Redovisning, kaffe och lunch.

 
Välj kurstillfälle
22
okt
22 okt

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender