Sök ny kurs

Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 – Redovisning 6

Utveckla din förmåga att tolka, tillämpa och argumentera i redovisningsfrågor baserat på aktuell uppdaterad kunskap och i enlighet med gällande K-regelverk. Kursen Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 ger dig ökad förståelse för vilken redovisningslösning som är mest lämplig och gör dig säkrare i din argumentation för olika lösningar.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kunskapsnivå: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Byråledare, Ekonomiansvarig, Rådgivare
Kunskapsnivå: Påbyggnad
STOCKHOLM 24 nov 2020 - 25 nov 2020  (Sista anmälningsdag 23 okt 2020)
Ordinarie pris: 12 800 kr exkl. moms
Medlemspris: 11 000 kr exkl. moms
Kursledare: Per Lindblom, Sven-Inge Danielsson
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid sista dagen kl 15:30.

Kurslokal:
Srf kurslokal
Drottninggatan 89
Stockholm

Praktisk info:

Dag 1 start 09.00 med kaffe och smörgås från 08.30 och slut kl 17.00 

Dag 2 start 08.30 - med kaffe och smörgås 10.00 och slut kl 16.30

Dokumentation delas ut vid kursstart. Ta med boken Srf Redovisning 2020 som skickats ut till alla medlemmar.

För er som inte har den kan ni beställa den gratis av oss och vi skickar med dem till kurslokalen - maila - referera till kursnamn.


Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.

Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 – Redovisning 6

Fortfarande finns det gott om tolknings- och tillämpningsfrågor inom ramen för K-regelverken. I kursen Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 – Redovisning 6 tar vi upp ett antal olika tillämpningsfrågor inom K-regelverken.  Vi går igenom argumenten för rätt tolkning och tillämpning av K-regelverken. 

Kursinnehåll

Tolknings- och tillämpningsfrågor vid tillämpning av K2- och K3-reglerna inom:

  • Immateriella Anläggningstillgångar, egenupparbetade och förvärvade
  • Tillkommande utgifter på anläggningstillgångar – aktivera eller kostnadsföra?
  • Avskrivning av anläggningstillgångar
  • K2s förenkingsregler, krockar dessa med ÅRLs väsentlighetsprincip?
  • Leasing
  • Egentillverkat varulager
  • Intäktsredovisning i tjänste- och entreprenadföretag
  • Byte av redovisningsprincip
  • Övergångsfrågor vid byte av K-regelverk
  • Rättelse av fel

Efter denna kurs ökar din förståelse för varför en viss redovisningslösning kan vara mer lämplig än en annan. I det praktiska bokslutsarbetet finns det många kvalificerade redovisningsfrågor och det förväntas att du som erfaren redovisningskonsult kan svaren. På denna kurs ger vi dig svar på sådana frågor. Fördjupad insikt i att kunna tolka innebörden av redovisningsrekommendationer och praktiskt tillämpa gällande normering innebär stor trygghet i din yrkesroll. Dina argument blir väl underbyggda och detta ger dig förutsättningar att med framgång lösa olika redovisningsfrågor. Kort sagt, denna kurs är en perfekt genomgång av K-regelverken för dig som behöver fördjupa dina kunskaper kring tillämpningen av dessa.

Kursmål

Kursen Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 ger dig fördjupade kunskaper i tillämpningsfrågor i K2- och K3-reglerna.  Deltagarna ska kunna argumentera för valda redovisningslösningar i specifika värderings- och klassificeringsfrågor.

Lämpliga förkunskaper

Flerårig erfarenhet av självständigt bokslutsarbete samt konsultation i redovisningsfrågor. Grundläggande kunskap om K-regelverkens innehåll i frågor rörande värdering, klassificering och upplysningar.

Ingår

Kursdokumentation, boken Srf Redovisning, kaffe och lunch.

 
Välj kurstillfälle