Sök ny kurs

Redovisningsfrågor K2/K3 i ägarledda företag, fördjupning

Utveckla din förmåga att tolka, tillämpa och argumentera i redovisningsfrågor baserat på aktuell uppdaterad kunskap och i enlighet med gällande K-regelverk. Du får ökad förståelse för vilken redovisningslösning som är mest lämplig och du blir säkrare i din argumentation för olika lösningar.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kunskapsnivå: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad redovisningskonsult, Byråledare, Ekonomiansvarig, Rådgivare
Kunskapsnivå: Ämnesspecifik
STOCKHOLM 25 jan 2018 - 26 jan 2018  (Sista anmälningsdag passerad)
Ordinarie pris: 12 400 kr exkl. moms
Medlemspris: 10 800 kr exkl. moms
Kursledare: Anna Karin Pettersson, Sven-Inge Danielsson
Praktisk info

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid sista dagen kl 16:30.

Kurslokal:
Srf kurslokal
Klarabergsgatan 33
Stockholm

Praktisk info:

Dag 1 startar kursen kl 09.00 med kaffe och smörgås från kl 08.30 och slutar kl 17.00 

Dag 2 startar kursen kl 08.30 - med kaffe och smörgås kl 10.00 och slutar kl 16.30

Dokumentation delas ut vid kursstart. Ta med boken Srf Redovisning 2017 som skickats ut till alla medlemmar.

För er som inte har den kan ni beställa den gratis av oss och vi skickar med dem till kurslokalen - maila Maria.Jakobsson@srfkonsult.se - referera till 120-01.

För att erhålla medlemspris som studerande eller intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.

Redovisningsfrågor K2/K3 i ägarledda företag, fördjupning

Kursinnehåll

Tolknings- och tillämpningsfrågor vid tillämpning av K2 och K3 reglerna inom:

  • Instegsproblematik vid förstagångstillämpning
  • Underhåll av anläggningstillgångar, aktivera eller kostnadsföra
  • Avskrivning av anläggningstillgångar
  • Leasing
  • Egentillverkat varulager
  • Intäktsredovisning i tjänste- och entreprenadföretag
  • Finansiella instrument
  • Säkringsredovisning
  • Rättelse av fel

K-regelverken är nya regelverk vilket gör att det uppstår en hel del tolknings- och tillämpningsfrågor kring dessa regelverk. I kursen Redovisningsfrågor K2/K3 i ägarledda företag tar vi i huvudsak upp specifika tillämpningsfrågor inom de nya K-regelverken men även en del generella redovisningsfrågor berörs. Under denna kurs ger vi dig argumenten för tolkning och tillämpning av K-regelverken. Efter denna kurs ökar din förståelse för varför en viss redovisningslösning kan vara mer lämplig än en annan.  I det praktiska bokslutsarbetet finns det många kvalificerade redovisningsfrågor och det förväntas att du som erfaren redovisningskonsult kan svaren. På denna kurs ger vi dig svar på sådana frågor. Fördjupad insikt i tolkning av redovisningsrekommendationer Att kunna tolka innebörden av, och praktiskt tillämpa gällande normering innebär stor trygghet i din yrkesroll. Dina argument blir väl underbyggda och detta ger dig förutsättningar att med framgång lösa olika redovisningsfrågor. Kort sagt, denna kurs är en perfekt genomgång av K3- och K-regelverken för dig som behöver fördjupa dina kunskaper kring tillämpningen av dessa regelverk.

Kursmål 

Att ge deltagarna fördjupade kunskaper i tillämpningsfrågor i K2 och K3 reglerna.  Deltagarna ska kunna argumentera för valda  redovisningslösningar i specifika värderings- och klassificeringsfrågor.

Lämpliga förkunskaper

Flerårig erfarenhet av självständigt bokslutsarbete samt konsultation i redovisningsfrågor. Grundläggande kunskap om K-regelverkens innehåll i frågor rörande värdering, klassificering och upplysningar.

Ingår

Kursdokumentation, boken Srf Redovisning, kaffe och lunch

 
Välj kurstillfälle
25
jan
25 jan

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 2017 och sista kvartalet 2017 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera