Sök ny kurs

Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 – Redovisning 6

Utveckla din förmåga att tolka, tillämpa och argumentera i redovisningsfrågor baserat på aktuell uppdaterad kunskap och i enlighet med gällande K-regelverk. Kursen Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 ger dig ökad förståelse för vilken redovisningslösning som är mest lämplig och gör dig säkrare i din argumentation för olika lösningar.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Byråledare, Ekonomiansvarig, Rådgivare
Kunskapsnivå: Påbyggnad
STOCKHOLM 24 nov 2020 - 25 nov 2020  (Sista anmälningsdag 17 nov 2020)
Ordinarie pris: 12 800 kr exkl. moms
Medlemspris: 11 000 kr exkl. moms
Kursledare: Per Lindblom, Sven-Inge Danielsson
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid sista dagen kl 16:30.

Kurslokal:
Srf kurslokal
Drottninggatan 89
Stockholm

Praktisk info:

Dag 1 start 09.00 med kaffe och smörgås från 08.30 och slut kl 17.00 

Dag 2 start 08.30 - med kaffe och smörgås 10.00 och slut kl 16.30

Dokumentation delas ut vid kursstart. Ta med boken Srf Redovisning 2020 som skickats ut till alla medlemmar.

För er som inte har den kan ni beställa den gratis av oss och vi skickar med dem till kurslokalen - maila - referera till kursnamn, meddela även eventuell specialkost senast 5 dagar innan kursstart.


Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.
LIVESÄNT KLASSRUM 24 nov 2020 - 25 nov 2020  (Sista anmälningsdag 16 nov 2020)
Ordinarie pris: 12 800 kr exkl. moms
Medlemspris: 11 000 kr exkl. moms
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid sista dagen kl 16:30.

Kurslokal:
Livesänt klassrum

Praktisk info:

Dag 1 start 09.00 och slut kl 17.00 

Dag 2 start 08.30 och slut kl 16.30

För dig som deltar digitalt

Din kursdokumentation hämtar du via Mina sidor - kursportfölj - Kommande/Pågående kurser. Boken Srf Redovisning 2020 används flitigt under kursen. Den finns att laddas ned som pdf om du inte redan har den.

Zoom anslutningslänk får du i separat mejl från Srf Utbildning, 3 dagar innan kurstillfällets start.

För att delta på kursen behöver du en dator eller surfplatta med ljud och kamera som ska vara påslagen. Vi rekommenderar dator för att du ska få ut det mesta av kursen.

När du loggar in i Zoom, använd ditt för- och efternamn, för att vi ska kunna registrera att du har deltagit och därmed bli tilldelad aktualitetstimmar och hämta intyg.

När du ansluter till kursen hamnar du först i ett väntrum. Alla deltagare blir insläppta i kursen då den startar. 

Du ansluter till Zoom i en webbläsare, Chrome, Firefox eller Safari. Vi rekommenderar Chrome.

Alternativt kan du ladda ner Zoom-appen. Det gör du här: https://zoom.us/download

Testa gärna ljudet på din enhet innan kursstart. Det kan du göra genom att spela upp valfritt youtube klipp.

Har du problem med att ansluta till kursen och behöver hjälp, kontakta Tom Brask 010-483 80 32.


Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.

Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 – Redovisning 6

På den här kursen kan du välja att delta digitalt. Kursen livesänds från klassrummet och även du som medverkar på distans kommer att ha möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner.

Fortfarande finns det gott om tolknings- och tillämpningsfrågor inom ramen för K-regelverken. I kursen Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 – Redovisning 6 tar vi upp ett antal olika tillämpningsfrågor inom K-regelverken.  Vi går igenom argumenten för rätt tolkning och tillämpning av K-regelverken. 

Kursinnehåll

Tolknings- och tillämpningsfrågor vid tillämpning av K2- och K3-reglerna inom:

  • Immateriella Anläggningstillgångar, egenupparbetade och förvärvade
  • Tillkommande utgifter på anläggningstillgångar – aktivera eller kostnadsföra?
  • Avskrivning av anläggningstillgångar
  • K2s förenklingsregler, krockar dessa med ÅRLs väsentlighetsprincip?
  • Leasing
  • Egentillverkat varulager
  • Intäktsredovisning i tjänste- och entreprenadföretag
  • Byte av redovisningsprincip
  • Övergångsfrågor vid byte av K-regelverk
  • Rättelse av fel

Efter denna kurs ökar din förståelse för varför en viss redovisningslösning kan vara mer lämplig än en annan. I det praktiska bokslutsarbetet finns det många kvalificerade redovisningsfrågor och det förväntas att du som erfaren redovisningskonsult kan svaren. På denna kurs ger vi dig svar på sådana frågor. Fördjupad insikt i att kunna tolka innebörden av redovisningsrekommendationer och praktiskt tillämpa gällande normering innebär stor trygghet i din yrkesroll. Dina argument blir väl underbyggda och detta ger dig förutsättningar att med framgång lösa olika redovisningsfrågor. Kort sagt, denna kurs är en perfekt genomgång av K-regelverken för dig som behöver fördjupa dina kunskaper kring tillämpningen av dessa.

Kursmål

Kursen Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 ger dig fördjupade kunskaper i tillämpningsfrågor i K2- och K3-reglerna.  Deltagarna ska kunna argumentera för valda redovisningslösningar i specifika värderings- och klassificeringsfrågor.

Lämpliga förkunskaper

Flerårig erfarenhet av självständigt bokslutsarbete samt konsultation i redovisningsfrågor. Grundläggande kunskap om K-regelverkens innehåll i frågor rörande värdering, klassificering och upplysningar.

Ingår

Kursdokumentation, boken Srf Redovisning, kaffe och lunch.

 
Välj kurstillfälle