Allmänna villkor utbildningar

Anmälan

Anmälan bekräftas i regel omgående.

Kursavgift

Kurser på plats, Distans – fast tid  och Webinar
Kursavgiften faktureras cirka 4 veckor före kursstart för kurser inom Sverige och cirka 6 veckor för kurser utomlands. Fakturan ska betalas inom 20 dagar.

Distans – valfri tid och Mikro Selekt
Avgiften faktureras i samband med bokning.

Aktualitetstimmar – närvaro

Kurser på plats
Aktualitetstimmar genereras i samband med att kursdeltagaren närvarat fullt ut.

Distans – valfri tid
Aktualitetstimmar genereras i samband med att aktuell kurs är genomförd inom tillgänglighetstiden (6 mån) och enligt varje kurs uppsatta kriterier. Endast den person som har bokat sig på kursen kan tillgodoräkna sig aktualitetstimmar.

Webinar/Distans – fast tid
Aktualitetstimmar genereras i samband med att kursdeltagaren närvarat fullt ut enligt varje kurs uppsatta kriterier. Endast den person som har bokat sig på kursen kan tillgodoräkna sig aktualitetstimmar. Anslutningslänk till kursen är personlig.

Mikro Selekt
Aktualitetstimmar genereras i samband med att samtliga kurser/webinar som ingår i abonnemanget är genomförda enligt uppsatta kriterier (senast den 31/1 nästkommande år). Timmar utgår inte för enstaka mikrokurser i abonnemanget. Endast den person som har bokat sig på Mikro Selekt kan tillgodoräkna sig abonnemangets aktualitetstimmar. Abonnemanget förlängs automatiskt med ett år i taget om det inte sägs upp senast den 31/1 det nya abonnemangsåret.

Innehåll från onlinekurser/webinar får inte användas för kommersiellt bruk.

Kreditkontroll

Srf konsulterna förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning på nya kunder samt vid större beställningar av kurser. Om det av kreditupplysningen framgår att betalning av faktura inte kan garanteras, har Srf konsulterna rätt att neka till beställningen.

Avbokning

Avbokning Sverigekurser
Vid avbokning 30-8 kalenderdagar före kursstart debiteras 25% av kursavgiften. Vid avbokning 7-0 kalenderdagar före kursstart debiteras 100% av kursavgiften. Vid avbokning orsakad av sjukdom, återbetalas kursavgiften minus administrationskostnad mot uppvisande av läkarintyg. Administrationskostnaden är 500 SEK vid kursavgift under 10 000 SEK och 750 SEK för kursavgift över 10 000 SEK. Vid avbokning skall denna alltid bekräftas skriftligen av Srf konsulterna.

Avbokning Utlandskurser
Vid avbokning 12-4 veckor före kursstart debiteras 25% av kursavgiften, vid avbokning senare än 4 veckor före kursstart debiteras 100% av kursavgiften. Vid avbokning orsakad av sjukdom, återbetalas kursavgiften, minus en administrationskostnad på 750 SEK, mot uppvisande av läkarintyg. För resan gäller de avbeställningsregler som respektive hotell/researrangör tillämpar. Vid avbokning skall denna alltid bekräftas skriftligen av Srf konsulterna.

Avbokning Webinar/Distans – fast tid
Vid avbokning 30-8 kalenderdagar före kursstart debiteras 25% av kursavgiften. Vid avbokning 7-0 kalenderdagar före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid utebliven avbokning debiteras 100% av kursavgiften. Vid avbokning orsakad av sjukdom, återbetalas kursavgiften minus administrationskostnad mot uppvisande av läkarintyg. Administrationskostnaden är 150 SEK vid avgiftsbelagda kurser. Vid avbokning skall denna alltid bekräftas skriftligen av Srf konsulterna.

Avbokning Företagsanpassade kurser
Vid avbokning från och med 30 dagar före kursstart debiteras 100% av kostnaden.

Reservation för ändringar

Om någon kurs inte skulle samla tillräckligt många deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Detsamma gäller vid sjukdom hos kursledare med kort varsel, där ersättare inte hinner tillsättas. Ev erlagd kursavgift återbetalas i båda fallen.

Vi rekommenderar att du i första hand bokar av- eller ombokningsbara biljetter/hotellrum. Att boka ej avbokningsbara eller ej ombokningsbara biljetter/hotellrum innan du har fått kallelse till kursen sker på eget ansvar. Det går alltid bra att kontakta oss för att kontrollera hur bokningsläget är inför kursen.

Vi reserverar oss för ändringar beträffande kursledare, lokal, tider, litteratur, kostnader, tryckfel, etc, eftersom utbildningsprogrammet sammanställs långt före kursstart. Vi reserverar oss också för flygpris- och valutakursförändringar som sker efter publicering.

Personuppgifter i deltagarlistor

Genom din anmälan samtycker du till att mitt personnamn och eventuellt företagsnamn presenteras på deltagar- och närvarolistor och på detta sätt görs tillgängliga för kursledaren och konferensanläggningen.

Resekostnad Utlandskurser

Resa och logi faktureras av respektive researrangör, vilka också distribuerar biljetterna.

Researrangör

Finns angivet på utlandskurserna vid respektive kursbeskrivning. Denne ansvarar för alla arrangemang med avseende på resor (inkl transfer), hotell mm. Srf konsulterna ansvarar inte för brister i ovanstående utöver vad som ersätts av den tekniske researrangören. Inte i något fall ansvarar Srf konsulterna för förlorad vinst, uteblivna intäkter eller annan indirekt kostnad, skada eller förlust.

20
maj
20 maj

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2022 till Skatteverket om pappersblankett används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender