Allmänna villkor Utbildningar

Kursavgift

Kursavgiften faktureras cirka 4 veckor före kursstart för kurser inom Sverige och cirka 6 veckor för kurser utomlands. Fakturan ska betalas inom 20 dagar.

Onlinekurser/webinars

Avgiften faktureras i samband med bokning. Kursen/webinarets innehåll får inte användas för kommersiellt bruk. Anslutningslänk till webinaret är personlig. Aktualitetstimmar genereras i samband med att aktuell kurs/webinar är genomfört enligt uppsatta genomförandekrav. Endast den person som har bokat sig på kursen/webinaret kan tillgodoräkna sig aktualitetstimmar.

Mikro Selekt (online-abonnemang)

Kursavgiften faktureras i samband med bokning. Online-abonnemanget är personligt och får inte användas i kommersiellt bruk. Aktualitetstimmar genereras i samband med att samtliga tolv kurser som ingår i abonnemanget är genomförda (senast den 31/1 nästkommande år). Endast den person som har bokat sig på abonnemanget kan tillgodoräkna sig aktualitetstimmar. Timmar utgår inte för enstaka mikrokurser i abonnemanget. Abonnemanget förlängs automatiskt med ett år i taget om det inte sägs upp senast den 31/1 det nya abonnemangsåret.

Resekostnad Utlandskurser

Resa och logi faktureras av respektive researrangör, vilka också distribuerar biljetterna.

Anmälan

Anmälan är bindande. Anmälan bekräftas i regel omgående.

Kreditkontroll

Srf konsulterna förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning på nya kunder samt vid större beställningar av kurser. Om det av kreditupplysningen framgår att betalning av faktura inte kan garanteras, har Srf konsulterna rätt att neka till beställningen.

Avbokning Sverigekurser

Vid avbokning 30-8 kalenderdagar före kursstart debiteras 25% av kursavgiften. Vid avbokning 7-0 kalenderdagar före kursstart debiteras 100% av kursavgiften. Vid avbokning orsakad av sjukdom, återbetalas kursavgiften minus administrationskostnad mot uppvisande av läkarintyg. Administrationskostnaden är 500 SEK vid kursavgift under 10 000 SEK och 750 SEK för kursavgift över 10 000 SEK. Vid avbokning skall denna alltid bekräftas skriftligen av Srf konsulterna.

Avbokning Utlandskurser

Vid avbokning 12-4 veckor före kursstart debiteras 25% av kursavgiften, vid avbokning senare än 4 veckor före kursstart debiteras 100% av kursavgiften. Vid avbokning orsakad av sjukdom, återbetalas kursavgiften, minus en administrationskostnad på 750 SEK, mot uppvisande av läkarintyg. För resan gäller de avbeställningsregler som respektive hotell/researrangör tillämpar. Vid avbokning skall denna alltid bekräftas skriftligen av Srf konsulterna.

Reservation för ändringar

Om någon kurs inte skulle samla tillräckligt många deltagare, förbehåller vi oss rätten att inställa kursen. Vi reserverar oss för ändringar beträffande lärare, lokal, tider, litteratur, kostnader, tryckfel, etc, eftersom utbildningsprogrammet sammanställs långt före kursstart. Vi reserverar oss också för flygpris- och valutakursförändringar som sker efter publicering.

Personuppgifter i deltagarlistor

Genom din anmälan samtycker du till att mitt personnamn och eventuellt företagsnamn presenteras på deltagar- och närvarolistor och på detta sätt görs tillgängliga för kursledaren och konferensanläggningen.

Researrangör

Finns angivet på utlandskurserna vid respektive kursbeskrivning. Denne ansvarar för alla arrangemang med avseende på resor (inkl transfer), hotell mm. Srf konsulterna ansvarar inte för brister i ovanstående utöver vad som ersätts av den tekniske researrangören. Inte i något fall ansvarar Srf konsulterna för förlorad vinst, uteblivna intäkter eller annan indirekt kostnad, skada eller förlust.

21
okt
21 okt

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender