Allmänna villkor Utbildningar

Kursavgift

Kursavgiften faktureras cirka 3 veckor före kursstart för kurser inom Sverige och cirka 6 veckor för kurser utomlands. Fakturan ska betalas inom 20 dagar.

Onlinekurser

Kursavgiften faktureras i samband med bokning. Kursen är personlig och får inte användas för kommersiellt bruk. Aktualitetstimmar genereras i samband med att aktuell kurs är genomförd enligt kursens uppsatta genomförandekrav. Endast den person som har bokat sig på kursen kan tillgodoräkna sig kursens aktualitetstimmar.

Resekostnad Utlandskurser

Resa och logi faktureras av respektive researrangör, vilka också distribuerar biljetterna.

Anmälan

Anmälan är bindande. Anmälan bekräftas i regel omgående.

Avbokning Sverigekurser

Vid avbokning 30-8 kalenderdagar före kursstart debiteras 25% av kursavgiften. Vid avbokning 7-0 kalenderdagar före kursstart debiteras 100% av kursavgiften. Vid avbokning orsakad av sjukdom, återbetalas kursavgiften minus administrationskostnad mot uppvisande av läkarintyg. Vid avbokning skall denna alltid bekräftas skriftligen av Srf konsulterna.

Avbokning Utlandskurser

Vid avbokning 12-4 veckor före kursstart debiteras 25% av kursavgiften, vid avbokning senare än 4 veckor före kursstart debiteras 100% av kursavgiften. Vid avbokning orsakad av sjukdom, återbetalas kursavgiften minus administrationskostnad mot uppvisande av läkarintyg. För resan gäller de avbeställningsregler som respektive hotell/researrangör tillämpar. Vid avbokning skall denna alltid bekräftas skriftligen av Srf konsulterna.

Reservation för ändringar

Om någon kurs inte skulle samla tillräckligt många deltagare, förbehåller vi oss rätten att inställa kursen. Vi reserverar oss för ändringar beträffande lärare, lokal, tider, litteratur, kostnader, tryckfel, etc, eftersom utbildningsprogrammet samman ställs långt före kursstart. Vi reserverar oss också för flygpris- och valutakursförändringar som sker efter publicering.

Researrangör

Finns angivet på utlandskurserna vid respektive kursbeskrivning. Denne ansvarar för alla arrangemang med avseende på resor (inkl transfer), hotell mm. Srf konsulterna ansvarar inte för brister i ovanstående utöver vad som ersätts av den tekniske researrangören. Inte i något fall ansvarar Srf konsulterna för förlorad vinst, uteblivna intäkter eller annan indirekt kostnad, skada eller förlust.

 
26
feb
26 feb

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för januari 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender