Kalendarium

 

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2020-04-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.

Läs mer
 

Inkomstdeklaration – e-tjänst

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår som slutade: – 31 januari 2020 – 29 februari 2020 – 31 mars 2020 – 30 april 2020

Läs mer
 

Preliminär inkomstdeklaration

Senast denna dag ska preliminär inkomstdeklaration ha kommit in till Skatteverket avseende beskattningsåret 2021 för bland annat fysiska personer och enskilda näringsidkare.

Läs mer
 

Debiterad preliminärskatt

Din debiterade preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto.

Läs mer
 

Mindre företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska – moms för oktober 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad – arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2020 vara bokförd på ...

Läs mer