Kalendarium

 

Debiterad preliminärskatt

Din debiterade preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto.

Läs mer
 

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade: – 31 januari 2019 – 28 februari 2019 – 31 mars 2019 – 30 april 2019

Läs mer
 

Mindre företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska – moms för maj 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad – arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto ...

Läs mer
 

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto.

Läs mer
 

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – blankett

Om ditt företag redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska – momsdeklaration på papper ha inkommit till Skatteverket och – momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den – 30 september 2019 – 31 oktober 2019 ...

Läs mer
1 2 3 14