Bli auktoriserad och medlem

Srf konsulterna auktoriserar redovisningskonsulter och lönekonsulter. Att vara Srf Auktoriserad innebär också att du är medlem hos Srf konsulterna. Auktorisationen är en tydlig karriärväg för dig som arbetar i redovisnings- och lönebranschen som visar att du tillhör de bästa i Sverige.

Auktorisation och medlemskap hos Srf konsulterna

Är du verksam inom redovisning eller lön? Varmt välkommen till Srf konsulterna. Vi driver frågor för dig som arbetar med redovisning och lön.

Att bli Auktoriserad konsult innebär en kvalitetsstämpel och många fördelar för dig och ditt företag. Som Auktoriserad konsult får du en kraftfull yrkesidentitet som signalerar förtroende, kompetens och trygghet på marknaden.

Hur blir jag Srf Auktoriserad Redovisningskonsult

Hur blir jag Srf Auktoriserad Lönekonsult

”Srf konsulternas medlemmar – Nöjdare än någonsin”. Läs mer på tidningenkonsulten.se


Andra möjligheter att vara med hos Srf konsulterna

För dig som inte har möjlighet att bli auktoriserad kan vi erbjuda följande:

Verksam inom redovisning: Srf Redovisningspaket

Verksam inom lön: Srf medlem


Auktoriserad byrå

Redovisnings- och löneverksamheter som har minst en Srf Auktoriserad Redovisningskonsult eller Srf Auktoriserad Lönekonsult per fem anställda kan profilera sig som Srf Auktoriserad byrå, eller företag eller avdelning. Denna profilering signalerar rätt kompetens och god kvalitetsnivå på ett tydligt sätt. Auktorisationen skapar trygghet till landets företagare som vill outsourca sin ekonomi- eller lönehantering.

Läs mer om Srf Auktoriserad byrå – redovisningsverksamhet

Läs mer om Srf Auktoriserad byrå, avdelning eller företag – löneverksamhet