Varför bli Auktoriserad Lönekonsult

Att bli Auktoriserad Lönekonsult är både en karriärmöjlighet och en kvalitetsstämpel som står för god kompetens inom löneområdet. Löneadministratör och lönekonsult klassas idag som bristyrken. I branschen ser vi ett stort antal kompetenta och erfarna löneadministratörer som inom en snar framtid kommer att gå i pension medan antalet nya yrkesutövare inte alls ökar i samma takt.

Parallellt med denna utveckling kan vi också konstatera att lönehantering är en av de starkast växande outsourcingtjänsterna i Sverige idag. Det innebär i sin tur att efterfrågan på kompetens inom lönehantering ökat markant.

Auktoriserad Lönekonsult

Att arbeta som Auktoriserad Lönekonsult innebär att ha lönebranschens starkaste titel som bekräftar hög kompetens inom löneområdet. Kraven för auktorisation är att du ska ha relevant dokumenterad utbildning i kombination med minst tre års erfarenhet i yrket. Alternativt att du arbetat med lönehantering i minst sex år. Efter godkänd ansökan om auktorisation ska en lönekonsultexamen genomföras med godkänt resultat.
Läs mer om auktorisation och antagningskrav

Branschstandards och höjd status

Tillsammans med ökad efterfrågan höjer auktorisationen statusen för yrket som löneadministratör och lönekonsult. Höjd status lockar således fler att välja yrket. Dessutom arbetar Srf konsulterna aktivt med att ta fram standards inom lön, vilket är något som branschen efterfrågat länge. Med gemensamma branschstandards som exempelvis SALK -Standard för Auktoriserade Lönekonsulter och Svensk Löneartsplan främjar vi en sund branschutveckling inom löneområdet.

 

 
20
feb
20 feb

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för januari 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender