Hur blir jag Srf Auktoriserad Redovisningskonsult?

Bli Srf Auktoriserad Redovisningskonsult och visa att du tillhör de bästa i Sverige! Auktorisationen ger dig en kraftfull yrkesidentitet, signalerar trygghet mot marknaden och säkerställer rätt kompetens.


Vägen till Srf Auktoriserad Redovisningskonsult®

Antagningskrav Srf Auktoriserad Redovisningskonsult    Ansökan om auktorisation/validering av utbildning    För dig som behöver komplettera din utbildning: Srf Auktorisationsutbildning PUB    Förberedelsekurs inför Auktorisationsexamen   Digital Auktorisationsexamen Redovisning


Så här gör du

 1. För att söka auktorisation som Srf Auktoriserad Redovisningskonsult behöver du uppfylla något av våra antagningskrav.
  Läs mer om antagningskrav 
 2. Uppfyller du något av antagningskraven? Ansök om auktorisation och medlemskap i Srf konsulterna.
  Ansök om auktorisation och medlemskap
 3. Arbetar du i branschen och behöver bygga på din kompetens för auktorisation?
  Läs mer om Srf Auktorisationsutbildning PUB
 4. När du fått din ansökan godkänd får du information via mejl om hur du anmäler dig till Auktorisationsexamen samt vår Förberedelsekurs. Vi rekommenderar alla blivande auktoriserade att genomgå förberedelsekursen.
  Läs mer om Auktorisationsexamen/Förberedelsekurs
 5. Efter godkänd examen får du ditt certifikat som Srf Auktoriserad Redovisningskonsult – branschens starkaste titel.
 6. Som Srf Auktoriserad Redovisningskonsult behöver du följa gällande stadgar och etiska regler. Det innebär bland annat att tillgodoräkna dig aktualitetsutbildning var tredje år och genomgå kvalitetsuppföljning var sjätte år för att förnya ditt auktorisationscertifikat.
  Läs mer om aktualitetsutbildning och övriga krav som auktoriserad  
 7. Som medlem får du tillgång till många förmåner som du har nytta av i din yrkesroll. Du betalar en årsavgift för auktorisationen och ditt medlemskap.
  Läs mer om priser och medlemsförmåner

Vad händer när jag blivit Srf Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer om vad som krävs för att vara auktoriserad