Antagningskrav

För att ansöka om att bli Auktoriserad Redovisningskonsult behöver du uppfylla de teoretiska kunskapskraven för auktorisation samt ha praktisk erfarenhet enligt gällande antagningskrav nedan. När du uppfyller antagningskraven kan du ansöka om att bli Auktoriserad Redovisningskonsult och medlem i Srf konsulternas förbund.

 

Antagningskrav, utbildning och praktik

Är du erfaren konsult med minst 8 års erfarenhet av yrket finns en möjlighet att ansöka om auktorisation enligt 8-årsregeln. Läs mer om antagningskrav enligt 8-årsregeln

Högskoleutbildning Eftergymnasial yrkesutbildning YH  Srf konsulternas Auktorisationsutbildningar PUB/PLUS 8-årsregeln
Praktiker
Teori Högskoleexamen i ekonomi eller enstaka kurser om minst 120 högskolepoäng


Ämneskrav:

 • 60 hp Företagsekonomi
 • 15 hp Beskattningsrätt
 • 15 hp Handelsrätt
 • 30 hp relevanta ämnen*
 • Branschstandard Rex
Minst 2 år YH-utbildning motsvarande minst
400 YH-poäng inklusive LIA


Ämneskrav:

 • 300 yhp Företagsekonomi inkl. LIA
 • 50 yhp Beskattningsrätt
 • 50 yhp Handelsrätt
 • Branschstandard Rex
Srf konsulternas distansutbildningar


Ämneskrav:

 • Ekonomistyrning
 • Externredovisning
 • Beskattningsrätt
 • Handelsrätt
 • Branschstandard Rex
Yrkeserfarenhet inom redovisning/revision


Ämneskrav:

 • Branschstandard Rex
Praktik 3 år** 3 år** 3 år**  8 år**
Alternativa tentamensvägar för auktorisation inom Srf konsulterna     
Alternativ 1
Auktorisationsexamen
(Allmän del + case)
Alternativ 1
Auktorisationsexamen (Allmän del+ case)
Alternativ 1
Auktorisationsexamen (Allmän del+ case)
Alternativ 2 
Auktorisationsexamen görs via tentorna i respektive ämne i PUB/PLUS
Alternativ 2
Auktorisationsexamen görs via tentorna i respektive ämne i PUB/PLUS
Alternativ 2
Auktorisationsexamen görs via tentorna i respektive ämne i PUB/PLUS
Alternativ 2
Auktorisationsexamen görs via tentorna i respektive ämne i PUB/PLUS

*) Relevanta ämnen: Organisation och ledarskap • Marknadsföring • Ekonomistyrning • Externredovisning • Finansiering • Verksamhetsstyrning • Nationalekonomi • Statistik • Beskattningsrätt • Handelsrätt

**) Praktisk erfarenhet: Praktisk erfarenhet avser fullt ansvar för kunder vilket inkluderar arbete med skatter, bokslut, deklarationer och rådgivning på redovisnings- och/eller revisionsbyrå.


Auktorisationsexamen

När du uppfyller antagningskraven kan du ansöka om att bli Auktoriserad Redovisningskonsult och medlem i Srf konsulternas förbund. Så snart du fått din ansökan beviljad ska en Auktorisationsexamen genomföras om du inte redan gjort din Auktorisationsexamen via tentorna i PUB eller PLUS utbildningen.

Läs om Auktorisationsexamen


Behöver du komplettera?

Srf Utbildning har unika auktorisations- och påbyggnadsutbildningar med praktisk inriktning som passar alla. Studerar du eller har studerat annan eftergymnasial utbildning och behöver komplettera din utbildning, hjälper vi dig till rätt kunskapsnivå.

Validering av din utbildning och praktik

Vi hjälper dig gärna med att få din utbildning eller praktik validerad för att veta att du kommer upp i nivå med gällande utbildnings- och praktikkrav för auktorisation och medlemskap. Fyll i formuläret och bifoga dina betyg och/eller uppgift om praktik. Till ärendeformuläret Validering av utbildning

Auktorisationsutbildningar hos Srf Utbildning

Srf konsulternas auktorisationsutbildningar till Auktoriserad Redovisningskonsult bygger på distansutbildning med lärarledda träffar och egna studier. Du kan alltså med fördel arbeta vid sidan av studierna. Alla våra auktorisationsutbildningar har stark praktisk förankring och beroende på dina förkunskaper och i vilken studietakt du vill läsa, kan vi erbjuda olika utbildningsvägar och nivåer.
Se våra auktorisationsutbildningar här 

 

Kontakta oss om medlemskap, auktorisation eller Srf konsulternas utbildningar!

 

Medlemsenheten

Tel: 010-483 80 00
E-post: medlem@srfkonsult.se
 
25
apr
25 apr

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars och första kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender