Antagningskrav

För att ansöka om att bli Auktoriserad Redovisningskonsult och medlem i Srf konsulternas förbund behöver du uppfylla de teoretiska kunskapskraven för auktorisation samt ha praktisk erfarenhet enligt gällande antagningskrav nedan. 

Antagningskrav, utbildning och praktisk yrkeserfarenhet

Är du erfaren konsult med minst 8 års erfarenhet av yrket finns en möjlighet att ansöka om auktorisation enligt 8-årsregeln. Läs mer om antagningskrav enligt 8-årsregeln

Om du idag är auktoriserad hos FAR  och vill flytta över ditt medlemskap till Srf konsulterna behöver du göra en ansökan om auktorisation och bifoga ett intyg från FAR om att du är auktoriserad.

Högskoleutbildning Eftergymnasial yrkesutbildning YH  Srf konsulternas Auktorisationsutbildningar PUB/PLUS 8-årsregeln
Praktiker
Teori Högskoleexamen i ekonomi eller enstaka kurser om minst 120 högskolepoäng


Ämneskrav:

 • 60 hp Företagsekonomi
 • 15 hp Beskattningsrätt
 • 15 hp Handelsrätt
 • 30 hp relevanta ämnen*
 • Branschstandard Rex**
Minst 2 år YH-utbildning motsvarande minst
400 YH-poäng inklusive LIA


Ämneskrav:

 • 280-320 yhp Företagsekonomi inkl. LIA
 • 50-70 yhp Beskattningsrätt
 • 30-50 yhp Handelsrätt
 • Branschstandard Rex**
Srf konsulternas distansutbildningar


Ämneskrav:

 • Ekonomistyrning
 • Externredovisning
 • Beskattningsrätt
 • Handelsrätt
 • Branschstandard Rex
  (PUB/PLUS Rex)
8-års yrkeserfarenhet inom redovisning/revision


Ämneskrav:

 • Branschstandard Rex**
Praktik 3 år*** 3 år*** 3 år***  8 år***
Alternativa tentamensvägar för auktorisation inom Srf konsulterna     
Alternativ 1
Auktorisationsexamen
(Allmän del + case)
Alternativ 1
Auktorisationsexamen (Allmän del+ case)
Alternativ 1
Auktorisationsexamen (Allmän del+ case)
Alternativ 2 
Auktorisationsexamen görs via tentorna i respektive ämne i PUB/PLUS
Alternativ 2
Auktorisationsexamen görs via tentorna i respektive ämne i PUB/PLUS
Alternativ 2
Auktorisationsexamen görs via tentorna i respektive ämne i PUB/PLUS
Alternativ 2
Auktorisationsexamen görs via tentorna i respektive ämne i PUB/PLUS

*) Relevanta ämnen: Organisation och ledarskap • Marknadsföring • Ekonomistyrning • Externredovisning • Finansiering • Verksamhetsstyrning • Nationalekonomi • Statistik • Beskattningsrätt • Handelsrätt

**) Branschstandard Rex: För att uppnå godtagbara kunskaper om Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag, behöver du göra Rex onlinekurs. För dig som väljer att gå Förberedelsekursen inför auktorisationsexamen så ingår Rex onlinekurs. Båda kurserna är bokningsbara via srfutbildning.se

***) Praktisk yrkeserfarenhet: Avser fullt ansvar för kunduppdrag vilket inkluderar arbete med skatter, bokslut, deklarationer och rådgivning på redovisnings- och/eller revisionsbyrå.


Uppfyller du gällande antagningskrav?

Om du uppfyller gällande antagningskrav för auktorisation kan du ansöka om att bli Auktoriserad Redovisningskonsult och medlem i Srf konsulternas förbund. Aktivt medlemskap i förbundet kan erhållas av den som uppfyller kraven i Srf konsulternas stadgar §6 inträdeskrav.

Så snart du fått din ansökan beviljad ska en Auktorisationsexamen genomföras. Har du genomfört alla fem delkurser med samtliga tentamen godkända i PUB/PLUS utbildningen, behöver du inte genomföra auktorisationsexamen.

Innan du börjar fylla i din ansökan – se till att ha dina betygskopior som styrker din utbildning till hands, arbetsintyg och kontaktuppgifter till två referenser som kan styrka din praktiska yrkeserfarenhet.

Ansök om att bli Auktoriserad Redovisningskonsult


Behöver du komplettera din utbildning och praktik?

Vi hjälper dig gärna med att få din utbildning eller praktik validerad för att veta att du kommer upp i nivå med gällande utbildnings- och praktikkrav för auktorisation och medlemskap. Fyll i formuläret och bifoga dina betyg och/eller uppgift om praktik.

Validera din utbildning

Auktorisationsutbildningar hos Srf Utbildning

Srf Utbildning har unika auktorisations- och påbyggnadsutbildningar med praktisk inriktning som passar alla. Auktorisationsutbildningarna bygger på distansutbildning med lärarledda träffar och egna studier. Du kan alltså med fördel arbeta vid sidan av studierna. Alla våra auktorisationsutbildningar har stark praktisk förankring och beroende på dina förkunskaper och i vilken studietakt du vill läsa, kan vi erbjuda olika utbildningsvägar och nivåer.
Se våra auktorisationsutbildningar här 


 

Medlemsenheten

Tel: 010-483 80 00
E-post: medlem@srfkonsult.se
 
20
sep
20 sep

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender