Srf konsulterna om elstöd

Srf konsulterna har på denna sida samlat viktig information om energikrisen och de elstöd som förväntas.

Regeringen avser att mildra den pågående energikrisen genom att kraftsamla för att öka elsystemets robusthet, spara el samt stötta hushåll och företag.

  • Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) har i flera omgångar haft i uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att använda intäkter från överbelastning i transmissionsnätet för el för att finansiera åtgärder som på kort sikt kan komma näringsidkare och juridiska personer till del.
  • Energimarknadsinspektionen har godkänt de ansökningar Svenska kraftnät kommit in med.
  • Försäkringskassan och Svenska kraftnät har fått i uppdrag från regeringen att betala ut elstöd till privata elkunder i Sverige. Det första stödet till privatpersoner ska börja betalas ut den 20 februari.
  • För att ge elintensiva företag bättre förutsättningar att klara prisökningar av el har regeringen för avsikt att införa ett riktat stöd till elintensiva företag, något som aviserades i budgetpropositionen för 2023.
  • Den 29 december 2022 aviserade regeringen utökad möjlighet till skatteanstånd för företag på grund av elkrisen.

 

Srf konsulterna bevakar

Våra artiklar  
Våra artiklar: Januari 2023  
Våra artiklar: December 2022  
Våra artiklar: November 2022  

Information per ämnesområde

Elstöd till företag  
Elstöd till företag: Bakgrund  
Elstöd till företag: Status  
Elstöd till företag: Vad?  
Elstöd till företag: Vilka?  
Elstöd till företag: Hur?  
Elstöd till företag: När?  
Stöd till elintensiva företag  
Stöd till elintensiva företag: Status  
Elstöd till privatpersoner  
Elstöd till privatpersoner: Status  
Elstöd till privatpersoner: Vad?  
Elstöd till privatpersoner: Vem?  
Elstöd till privatpersoner: Hur?  
Elstöd till privatpersoner: När?  
Elstöd till privatpersoner: Srf konsulternas synpunkt  
Gasstöd till hushåll  
Gasstöd till hushåll: Status  
Skatteanstånd  
Skatteanstånd: Status  

Hantering

Redovisning av elstöd  
Redovisning av elstöd: Status  
 
13
feb
13 feb

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning (fyllnadsbetalning) ska vara bokförd på Skatteverkets konto vid beräknat underskott av slutlig skatt (kvarskatt) på mer än 30 000 kronor. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare samt juridiska personer ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender