Frågor och svar avseende redovisning av stöd kopplat till corona

Srf konsulterna har tagit fram en lista med frågor och svar avseende redovisning av stöd kopplade till corona i företag som tillämpar K2 eller K3 vid upprättande av årsredovisning med bokslutsdatum 2020-08-31 och senare, samt företag som upprättar årsbokslut i enlighet med Bokföringsnämndens regelverk BFNAR 2017:3 Årsbokslut.

OBSERVERA! För att få ta del av de olika stöden krävs dels att alla villkor uppfylls, dels att ansökan och avstämningar hanteras på ett korrekt sätt. Är inte alla villkor uppfyllda, eller klarar företaget inte av (eller har inte för avsikt) att uppfylla framtida villkor kan inget stöd redovisas. Det är därför viktigt att läsa alla villkor och lära sig hur processen för de olika stöden går till!

Generellt  
Generellt: Hur vet jag vilka villkor som ska vara uppfyllda för att få ett stöd?  
Generellt: Hur vet jag om det finns en utfärdad författning?  
Generellt: Vad är BFNAR 2020:1 Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset?  
Generellt: Finns det andra ställen med information om redovisningen av stöden?  
Korttidsstöd för perioden 16/3 2020 – 31/12 2020  
Korttidsstöd för perioden 16/3 2020 – 31/12 2020: Hur ska kortidsstöd sökt före balansdagen redovisas?  
Korttidsstöd för perioden 16/3 2020 – 31/12 2020: Hur ska korttidsstöd sökt efter balansdagen redovisas?  
Korttidsstöd för perioden 1/12 2020 – 30/6 2021  
Korttidsstöd för perioden 1/12 2020 – 30/6 2021: Hur ska korttidsstöd redovisas?  
Omställningsstöd  
Omställningsstöd : Är omställningsstöd hänförligt till den period som är grund för beräkningen av stödets storlek?  
Omställningsstöd : Hur ska omställningsstöd redovisas – om ansökt men ännu inte beviljat?  
Omställningsstöd : Hur ska omställningsstöd redovisas – om ansökt och beviljat före balansdagen?  
Omställningsstöd : Hur ska omställningsstöd redovisas – om ansökt och beviljat efter balansdagen?  
Omställningsstöd : Hur ska omställningsstöd redovisas – om företaget ännu inte sökt?  
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare som upprättar årsbokslut (dvs. ej om K1 tillämpas) för perioderna mars-april, maj och juni-juli 2020  
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare som upprättar årsbokslut (dvs. ej om K1 tillämpas) för perioderna mars-april, maj och juni-juli 2020: Hur ska omsättningsstöd sökt före balansdagen redovisas?  
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare som upprättar årsbokslut (dvs. ej om K1 tillämpas) för perioderna mars-april, maj och juni-juli 2020: Hur ska omsättningsstöd sökt efter balansdagen redovisas?  
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare som upprättar årsbokslut (dvs. ej om K1 tillämpas) för perioderna augusti-oktober och november-december 2020  
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare som upprättar årsbokslut (dvs. ej om K1 tillämpas) för perioderna augusti-oktober och november-december 2020: Hur ska omsättningsstödet redovisas?  
Tolkning av bland annat begreppet rimlig säkerhet i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2020:1 vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset tillämpas  
Tolkning av bland annat begreppet rimlig säkerhet i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2020:1 vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset tillämpas: När vet företaget att det med rimlig säkerhet kommer att uppfylla villkoren?  
Tolkning av bland annat begreppet rimlig säkerhet i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2020:1 vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset tillämpas: När kan företaget med rimlig säkerhet beräkna stödets storlek?  
Tolkning av bland annat begreppet rimlig säkerhet i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2020:1 vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset tillämpas: Har händelser efter balansdagen betydelse då BFNAR 2020:1 tillämpas?  
 
20
maj
20 maj

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender