Frågor och svar avseende redovisning av stöd kopplat till corona

Srf konsulterna har tagit fram en lista med frågor och svar avseende redovisning av stöd kopplade till corona i företag som tillämpar K2 eller K3 vid upprättande av årsredovisning med bokslutsdatum 2020-04-30 och senare.

Frågor och svar  
Frågor och svar: Hur ska sökt stöd för korttidsarbete redovisas?  
Frågor och svar: Är omställningsstöd hänförligt till perioden mars – april?  
Frågor och svar: Hur ska ansökt men ännu inte beviljat omställningsstöd redovisas?  
Frågor och svar: Hur ska ansökt och beviljat omställningsstöd redovisas?  
Frågor och svar: Innebär förlängningen av omställningsstödet (maj-juli) någon förändrad syn på redovisningen?  
Frågor och svar: Hur ska stödet för lämnad hyresreducering redovisas?  
Frågor och svar: Hur ska erhållen hyresrabatt redovisas om den är villkorad och hyresvärden ännu inte fått stödet beviljat?  
Frågor och svar: Har händelser efter balansdagen betydelse?  

Förutom listan med frågor och svar finns en information som innehåller en beskrivande inledning med vissa förutsättningar samt ett teoretiskt resonemang med hänvisningar till redovisningsreglerna.
Mer information och beskrivande inledning