Hållbarhet

Hållbarhet omfattar så mycket mer än miljöfrågor. Hållbarhet brukar indelas i tre perspektiv; ekonomiskt, socialt och miljö. Idag är begreppen Hållbart näringsliv, Hållbart företagande och Hållbart arbetsliv vedertagna. Redovisnings- och lönebranschen kommer att kunna påverka stort genom att hjälpa företagen i det viktiga hållbarhetsarbetet.

I företagen tas viktiga hållbarhetsmål fram och mäts i nyckeltal. Att ta fram nyckeltal ingår i arbetsuppgifterna för alla som är verksamma i redovisnings- och lönebranschen, eftersom det är just de som har tillgång till den informationen och kompetensen att beräkna olika nyckeltal. Tittar man särskilt på enskilda delar i Agenda 2030, exempelvis delmål 8 med rubriken Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, så kommer redovisnings- och lönebranschen att kunna påverka stort genom att hjälpa företagen i det viktiga hållbarhetsarbetet. Efterfrågan på hållbara produkter och tjänster ökar snabbt i samhället. Tillsammans ska vi jobba framåt inom detta viktiga område.

NSRS – Nordic Sustainability Reporting Standard är den nordiska standarden för hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapport för små och medelstora företag

NSRS – Nordic Sustainability Reporting Standard är den nordiska standarden för hållbarhetsrapportering avsedd för små och medelstora företag. Standarden omfattar en mall för hållbarhetsrapportering som kommer att förenkla för företag som vill eller är i behov av att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om att bygga varumärke, skapa konkurrensfördelar, vara ett hållbart val i en större upphandling med mera. Standarden beräknas lanseras under oktober månad – mer information kommer.
Läs mer om NSRS – Nordic Sustainability Reporting Standard

Hållbarhetspolicy – mall till våra medlemsföretag

Utifrån Srf konsulternas hållbarhetspolicy finns nu en branschanpassad mall för er egen Hållbarhetspolicy, avsedd för medlemmar och anslutna byråverksamheter. Mallen är en bra utgångspunkt för det egna hållbarhetsarbetet och finns att ladda ner på Mina sidor.
Ladda ner mall för Hållbarhetspolicy (inloggning krävs)

Grön lön

Grön Lön innebär att arbeta med lön utifrån miljömässigt, socialt och inte minst ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Lön är på många sätt en kritisk kostnadspost för företagen. En kvalitetssäkrad löneprocess med analyser, kontroller och korrekt rapportering bidrar till hållbart företagande i linje med Agenda 2030.  Företag och andra arbetsgivare har ansvar för att arbetet utförs med anständiga arbetsvillkor. Det omfattar arbetsmiljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald och motverkande av korruption. Hållbarhet handlar om att vara compliant, dvs att efterleva avtal och lagar. Med tung lagstiftning inom arbetsrätt och arbetsmiljö, ca 670 kollektivavtal och annan viktig lagstiftning finns det givna förutsättningar för lön att bidra till hållbarhet.

Sveriges Agenda 2030

Ett steg för att förverkliga de globala målen för hållbar utveckling i Sverige är den inriktning som Sveriges riksdag beslutat, vilken tydliggör Sveriges åtagande att verka för hållbar utveckling i de tre dimensionerna och understryker att agendan ska integreras i ordinarie processer.
Läs om Sveriges plan för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Sveriges Agenda 2030

EUs taxonomi för hållbara investeringar

EU:s taxonomi är ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som ska hjälpa investerare, beslutsfattare och företag att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar. Taxonomin är ett viktigt verktyg för att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi, den gröna given.
Läs mer om EU:s taxonomi för hållbara investeringar

Ta del av vårt artikelmaterial kring Hållbarhet

Uppdateras löpande.

Skylta med era miljöval – det håller de för
Hållbarhet ger nya affärer i Tranås
Hållbar information om och av Srf konsulterna
Större kunskap om vinster med hållbarhet
Hållbar redovisning krav för att leverera till Atea
Allt större intresse för hållbarhetsredovisning – berätta om ert arbete
”Gör affär av hållbarhet nu – annars gör någon annan det”
Bästa starten på 2022 – hållbar redovisning
Lönekonsulterna uppfyller FN:s mål – också
Hållbarhet, hopp och hopplöshet för nästa generation
Så jobbar Paul i NSRS-verktyget
Att skapa ett hållbart arbets- och företagsliv
Hållbar enkelhet Skatteverkets mål
Så jobbar du hållbart digitalt
Stora byggbolag kräver hållbar rapportering
Fasa ut fossila bränslen med bidrag
Zennie Sjölund: ”Grönt är skönt lönt”
Pressmeddelande: De nordiska branschorganisationerna lanserar en gemensam standard för hållbarhetsrapportering anpassad för små och medelstora företag
Grönt ljus för ny hållbarhetsrapportering
Rätt redovisning för social hållbarhet
Stegen till hållbar employer branding
Hållbarhetspolicyn sätter ljuset på vinsten
Hållbar styrning en skatt för samhället
Lali Fjellström: Den hållbara redovisningsbranschen
Srf Fokus på Hållbarhet

 
17
aug
17 aug

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – e-tjänst

Om företaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:  – momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och  – momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den  ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender