26
aug

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska 

– momsen för juli 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto

– moms- och arbetsgivardeklarationer för juli 2019 ha kommit in till Skatteverket.