SALK – Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter

SALK är en unik produkt framtagen av Srf konsulterna för lönebranschen och kan ses som en bruksanvisning för löneprocesser. Den är också normgivande för Auktoriserade Lönekonsulter. I SALK ingår definitioner och beskrivningar av delmoment och mål samt identifiering av löneprocesser där standarden är tillämplig. I SALK finns dock inte regler för beräkningar och utbetalning av ersättningar till arbetstagare, komplement till lagstiftningen eller rekommendationer om avtalstolkning.

SALK delar in löneprocessen i olika moment, från målsättningar och ansvar till utförande, rapportering och avslut. De olika SALK beskrivs och visar hur de ska tillämpas, med exempel som vägledning för hantering av de olika delarna i löneprocessen. Vilka rimlighetskontroller bör göras? Hur hanteras felaktigheter? Hur görs löneberedningsplanering? Hur mycket bör man veta om verksamheten? Hur mycket ska dokumenteras?

Srf konsulterna har som ambition att standarden ska fungera som ett stöd till lönekonsulten och därigenom säkerställa kvalitet i löneprocessen.

SALK Introduktion onlinekurs

Beställ SALK-boken


SALK-sigillet

SALK -sigillet är ett digitalt sigill som du med fördel kan använda i din marknadsföring för att informera om att du arbetar enligt gällande svensk branschstandard. Sigillet finns i två varianter ”Jag arbetar enligt SALK” och ”Vi arbetar enligt SALK”.

Här kan du spara ner SALK-sigillet:
Vi arbetar enligt SALK >> (följ länken och högerklicka på bilden för att ”Spara bild som…”)
Jag arbetar enligt SALK >> (följ länken och högerklicka på bilden för att ”Spara bild som…”)

 
Gå till kalendariet Lägg till i kalender