Fortsatt möjligt med digitala stämmor

Publicerat 22 oktober, 2020

Regeringen lämnar förslag på att de tillfälliga reglerna för genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet fortsätter att gälla under hela 2021.

Läs mer