Hållbart krav vid upphandling

Publicerat 28 oktober, 2021

Regeringen föreslår att rekommendationen att ta hänsyn till klimat, miljö, människors hälsa, omsorg om djuren samt sociala och arbetsrättsliga aspekter vid offentlig upphandling blir obligatorisk.

Läs mer