Inget EU-krav på minimilöner

Publicerat 28 oktober, 2020

Ett nytt förslag till EU-direktiv om ett ramverk för skäliga minimilöner har presenterats. Direktivet ska enligt förslaget inte påverka medlemsstaternas frihet att sätta lagstadgade minimilöner eller främja tillgång till minimilöneskydd genom kollektivavtal.

Läs mer