Krav på läkarintyg återinförs

Publicerat 20 oktober, 2020

Försäkringskassan återinför läkarintyg från och med 1 november 2020. Därmed gäller tidigare regler för läkarintyg: dag 8 för ersättning för vab och dag 15 för sjukpenning.

Läs mer