Rekordhög skuldsättning

Publicerat 19 september, 2022

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att svenska bolags sammanlagda räntebärande värdepappersskuld var 9 088 miljarder kronor i slutet av augusti, vilket är rekordhögt.

Läs mer