Stigande inflation

Publicerat 25 november, 2021

Riksbanken meddelar att konjunkturen är stark och att inflationen har stigit snabbt, till stor del drivet av stigande energipriser.

Läs mer