Utlandstraktamente 2020

Publicerat 28 november, 2019

De normalbelopp för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa som ska tillämpas under beskattningsåret 2020 har publicerats av Skatteverket.

Läs mer