Viktiga lagändringar

Publicerat 1 juli, 2020

Riksdagen sammanställer viktigare lagar och förordningar som börjar gälla vid halvårsskiftet 2020.

Läs mer