NSRS hållbarhetsrapport SME

Tillsammans med systerorganisationerna i Norge och Finland har den svenska branschorganisationen för redovisning, lön och rådgivning, Srf konsulterna, laserat en ny nordisk standard för hållbarhetsrapportering. NSRS, Nordic Sustainibility Reporting Standard, är helt anpassad för små och medelstora företag.

Den nya standarden är ett viktigt verktyg för hållbart företagande och möjliggör för fler företag att kunna redovisa sitt hållbarhetsarbete. 97 procent av alla Sveriges företag är småföretag och många av dessa bedriver verksamhet som underleverantör till stora bolag och industrier. Idag finns ett lagkrav för börsnoterade bolag att redovisa sitt hållbarhetsarbete, vilket bland annat handlar om att ställa krav på underleverantörerna. Det blir en kedjereaktion som på sikt kommer att påverka alla företag.

Varför hållbarhetsrapportera?

Klimatförändringar sker, vilket utgör en stor risk för affärerna liksom för de ekosystem som vi alla är beroende av. Snart kommer krav på att samtliga nordiska företag ska registrera klimatavtryck, mäta och rapportera sitt hållbarhetsarbete .

De standarder för hållbarhetsrapportering som finns idag är utvecklade med de stora företagen i åtanke och är svåra för mindre företag att anta. Det finns ett stort behov av en nordisk objektiv rapporteringsstandard som är tillämplig för små och medelstora företag.

Företag som tänker om kring sin affärsmodell utifrån ett hållbarhetsperspektiv kommer att ha stora konkurrensfördelar. Med NSRS hållbarhetsrapport kommer du att ha bättre koll på din organisation, identifiera nya affärsmöjligheter och inte minst spara pengar. Genom att mäta ekonomiska, miljödrivna och sociala nyckeltal kommer din organisation att se var pengar kan sparas in och hur er organisation utvecklas. Ditt viktiga hållbarhetsarbete ska du berätta om i din marknadsföring. Det kommer att stärka ditt varumärke. Vi ser även hur det kommer bli en nödvändighet för många företag med hållbarhetsredovisning för att få delta i upphandlingar och offertförfaranden framöver.

Vad är NSRS?

En nordisk standard för hållbarhetsrapportering för små och medelstora företag. Projektet drivs inom ramen för NAF, Nordic Accountant Federation och finansieras av Nordic Innovation. Standarden har utvecklats i nära samarbete med redovisningsbranschen. Fokus ligger på förenkling och högt användarvärde.

Vilka ska göra detta?

Redovisningskonsulter som vill utöka värdet för sin verksamhet och säkerställa en motståndskraftig verksamhet i den gröna övergången hos både sin egen och kundernas verksamhet.

Användarna i detta fall definieras som a) de små och medelstora företagen, b) revisorerna & redovisningskonsulterna och c) intressenterna som kommer att utnyttja resultaten (t.ex. investerare, slutkonsumenter, stora företag som försöker få en överblick över klimatpåverkan i sin värdekedja och andra aktörer som försöker få en förståelse för ett företags miljöpåverkan och eventuellt också jämföra det med andra företag).

Innehåll och struktur för NSRS Nivå 1

  • En process som består av 11 steg. Varje steg är indelat i konkreta uppgifter.
  • 50 rapporteringskrav (37 beskrivande, 13 relaterade till statistiken)
  • 5 fokusområden/mätvärden att rapportera om: Materialanvändning, avfall, energiförbrukning, växthusgasutsläpp och EU: s taxonomi (förklara vad det är!)

Tips: Om du följer stegen och uppgifterna guidas du genom en rapporteringscykel från A till Ö.


Här ser du en översikt över alla dokument

De primära dokument som är relevanta för dig som ska använda standarden:

  • NSRS Implementation Manual (längst ner till höger)
  • NSRS Implementation Tool (datorn)
  • NSRS -ordlista (telefonen)

Andra relevanta dokument:

  • NSRS -rapporteringskrav (”lag” -dokumentet)
  • NSRS -exempelrapport (visar en färdig rapport)
  • NSRS Foundation (översikt över arkitekturen för NSRS, till exempel avancemangsnivåer, vilka ramar och begrepp NSRS är i linje med etc).
FAQ  
 
21
sep
21 sep

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender