Auktoriserade Lönekonsulter

Våren 2013 införde Srf konsulterna en auktorisationsordning för Lönekonsulter. Målet är att lyfta fram de seriösa och professionella Lönekonsulterna, skapa status åt yrkeskåren och förtroende på marknaden med kvalitetssäkrade lönetjänster.

Srf konsulterna tar ansvar för branschen

Auktorisationen gör det enkelt för företagare att välja en samarbetspartner med kvalitetssäkrad kompetens. Den skapar också trygghet och stolthet för lönekonsulterna själva. Genom auktorisationen tar Srf konsulterna också ansvar för branschutveckling och standards inom löneområdet.

En kvalitetsstämpel

Auktorisationen och Srf konsulternas varumärke ger medlemmarna en yrkesstolthet som professionella och seriösa lönekonsulter. Genom information, samarbete med organisationer och aktiv marknadsföring skapas en stabil plattform för yrkeskåren.

Krav som ger status åt yrket

För att bli auktoriserad behöver man en gedigen utbildning och flera års praktisk erfarenhet inom lön. För att behålla medlemskap och auktorisation måste man genomgå aktualitetsutbildningar, följa Srf konsulternas etiska regler, uppfylla Srf konsulternas krav på yrkeskvalitet, och genomgå kvalitetskontroller.

Aktualitetsutbildning

En auktorisation är giltig i tre år. För att med automatik få förnyat certifikat ska man genomföra minst 24 timmars aktualitetsutbildning hos en validerad utbildningsleverantör. Kraven är viktiga för att säkra kvalitet och skapa status åt de Auktoriserade Konsulterna.

Här hittar du våra kurser inom lön

Arbetar du som konsult i lönebranschen och vill bli auktoriserad genom Srf konsulterna, läs mer under Auktorisation och medlemskap lönebranschen

 
12
dec
12 dec

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av underskott av slutlig skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du fick slutskattebesked i september 2018.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender