Srf Redsam

Srf Redsam är namnet på Srf konsulternas samverkansgrupp med programleverantörer inom redovisning. 

Syftet med gruppen är att löpande utbyta erfarenheter och informera om viktiga trender och nyheter i branschen samt att verka för en utveckling av standards, regelverk och programvaror som ger en effektiv arbetsmiljö för både redovisningskonsulter och näringslivet. I Srf Redsam ingår: Accountec, Procountor, Agoy, Björn Lunden, Edison, Fortnox, Hogia, Visma Spcs, Wolters Kluwer, PE Accounting, Wrebit, InlineReporter, Adra, INBooks, QBIS, Zwapgrid och Talenom.

Srf konsulternas kontakt i Srf Redsam är Lali Fjellström, branschansvarig redovisning.