Srf dagen och Srf Kongress

Srf Kongress kommer att hållas i samband med mässan Ekonomi & Företag 28-29 september 2022. 

Mässan Ekonomi & Företag

Onsdag-torsdag 28-29 september 2022 med Srf konsulterna som huvudsponsor. Du hittar oss som vanligt i vår mässmonter och kan lyssna till våra uppskattade kostnadsfria föreläsningar på mässan. Mässan Personal & Chef genomförs parallellt med mässan Ekonomi & Företag.

Se program för Ekonomi & Företag och program för Personal & Chef

Srf Kongress

Srf konsulternas ordinarie Förbundskongress 2022 kommer att hållas onsdagen den 28 september 2022 under samma tak som mässan Ekonomi & Företag, på Kistamässan norr om Stockholm. På kongressen presenteras det gångna året där Srf Auktoriserade konsulter har rösträtt och kan vara med och påverka vilka förtroendevalda och vilka motioner som ska klubbas igenom.

För program och bokning

Srf dagen

Srf dagen är Srf konsulternas branschdag då vi bjuder in hela redovisnings- och lönebranschen till en heldag med intressanta föreläsare och paneldiskussioner. Srf dagen 2022 genomfördes onsdagen den 23 februari. Under Srf dagen fick vi bland annat lyssna till Anders Borg som ger oss viktig input om läge, trender och framåtblick i näringslivet och Anna Bennich som gav sina bästa tips om hur du hanterar hållbart arbetsliv och stress. Dagen avslutades med att kora Årets Srf Auktoriserade konsulter och verksamhet. Den 15/3 2023 är det dags för Srf dagen igen!

Ansök om utmärkelsen Årets Auktoriserade verksamhet

Var med och nominera Årets Srf Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Srf Auktoriserade Lönekonsult i Srf konsulterna

 

 

 

 
30
sep
30 sep

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-02-28 ska ha kommit in till Bolagsverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender