Remisser

 

Förslag om allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

ISSN 1404-5761 Srf konsulternas förbund har erbjudits möjlighet att svara på ert förslag till nya allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:X) samt följdändringar i K2 och K3. Vi tillstyrker principen att ta upp särskilda redovisningsfrågor ...

Läs Remissvar
 

Promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

UD2020/04337/HI Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer (UD2020/04337/HI). Remissinstanser Remissvar Srf konsulterna Srf konsulternas förbund har inga synpunkter.

Läs Remissvar
 

Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer

UD2020/04338/HI Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer (UD2020/04337/HI). Remissinstanser Remissvar Srf konsulterna Srf konsulternas förbund har inga synpunkter.

Läs Remissvar
 

Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

Fi2020/02322/S2 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget om omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset (Fi2020/02322/S2). Remissvaret lämnas enligt nedan. Remissinstanser Bakgrund Coronaviruset har ...

Läs Remissvar
 

Ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kost

Diarienummer: Fi2019/00944/S1 Srf konsulternas förbund vill lämna synpunkter på ovanstående promemoria. Remissinstanser Remissvar I denna promemoria föreslås ändring i hur kostförmån för en hel dag ska beräknas. Förslaget innebär att fri kost för en hel dag ska beräknas till ett ...

Läs Remissvar
1 2 3 34
 
12
aug
12 aug

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade: – 31 maj 2020 – 30 juni 2020

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender