Remisser

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

DS 2019:6 I denna promemoria föreslås att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Remissinstanser

Läs Remiss
 

Betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet

(SOU 2018:91) Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet. Fi2019/00102/S3 Remissinstanser Sammanfattning Srf konsulternas förbund avstyrker utredningens förslag om att ...

Läs Remissvar
 

Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag m.m.

Fi2019/00542/S2 Remissinstanser Remissvar Srf konsulterna har inga synpunkter på förslaget.

Läs Remissvar
 

Den framtida revisionen
En revisorskår med rätt kompetens – föreskrifter om auktorisation och fortbildning

Dnr 2019-447 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Revisorsinspektionens promemoria avseende nya föreskrifter om kompetensprofil, auktorisation och fortbildning av revisorer. Bakgrund Revisorsinspektionen bedömer att dagens föreskrifter bör uppdateras ...

Läs Remissvar
 
1 2 3 31
 
27
maj
27 maj

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2019 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender