Remisser

 

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang – Förslag till genomförande i svensk rätt

Diarienummer: Ju2018/03135/L1 Srf konsulternas förbund får härmed lämna synpunkter på Justitiedepartementets promemorian Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang. Förslag till genomförande i svensk rätt. Remissinstanser Remissvar Med undantag för de synpunkter som följer nedan har ...

Läs Remissvar
 

Kommissionsförslag

Kommissionsförslag om förlängd tidsperiod för omvänd skattskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägeri och annan mekanism för snabba insatser mot mervärdeskattebedrägeri   Fi2018/02228/S2 Srf konsulternas förbund (tidigare Sveriges ...

Läs Remissvar
 

Tillägg till remiss – förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering

Fi Dnr 16-9877 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Finansinspektionens förslag till ändringar avseende kreditriskhantering.   Remissvar: Srf konsulternas förbund har inget nytt att invända mot Finansinspektionens förslag till ändringar av ...

Läs Remissvar
 

Krav på rapportering av betalningstider

N2017/07725/KSR Srf konsulternas förbund får härmed lämna synpunkter på Näringsdepartementets promemoria ”Krav på rapportering av betalningstider”. Remissvar Srf konsulternas förbund ställer sig positiva till förslaget om att ett rapporteringskrav för betaltider ska införas.  ...

Läs Remissvar
 

Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Fi2018/00823/S3 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Finansdepartementets promemoria ”Genomförande av CFC-regler i EUs direktiv mot skatteundandraganden” Remissvar: Srf konsulternas förbund har inget att invända mot att de svenska reglerna om ...

Läs Remissvar
1 2 3 30
 
22
okt
22 okt

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender