Remisser

 

Skattelättnad för arbetsresor

(SOU 2019:36) Fi2019/02525/S1 Srf konsulternas förbund har valt att lämna synpunkter angående SOU 2019:36. Remissvaret anges enligt nedan. Remissvar Syftet med förslagen som utredningen föreslår är att förenkla förutsättningarna kring längre arbetsresor. Lagändringen föreslås ...

Läs Remissvar
 

F-skattesystemet – en översyn SOU

(SOU 2019:31) Srf konsulternas förbund (tidigare Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående förslag till föreskrifter. 1. Sammanfattning Srf konsulterna avstyrker förslaget i sin helhet. I det fall förslaget leder till ...

Läs Remissvar
 

Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

Fi2019/02563/S2 Srf konsulternas förbund (tidigare Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående förslag till föreskrifter. Remissvar: Enligt Srf konsulterna bör beskattningslandströskeln av förenklingsskäl sättas till ...

Läs Remissvar
 

Förslag till allmänna råd och vägledning om redovisning av fusion

(Ert Dnr 18-99) Srf konsulternas förbund har erbjudits möjlighet att svara på ert förslag till nya allmänna råd med tillhörande vägledning om redovisning av fusioner (ert dnr 18-99). I remissbrevet efterfrågas särskilt synpunkter på ett antal frågeställningar, men också en allmän ...

Läs Remissvar

BAS-kontoplanen i maskinläsbar form

BAS önskar synpunkter på om det finns intresse av att BAS-kontoplanen tillhandahålls i maskinläsbar form och vilket format som i så fall är lämpligt.

Läs Remiss
1 2 3 32
 
20
jan
20 jan

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 2019 eller sista kvartalet 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender