Remisser

 

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Diarienummer: N2020/02353 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare (N2020/02353). Remissvar lämnas enligt nedan. Remissinstanser Bakgrund Coronaviruset har medfört mycket stora problem för hela ...

Läs Remissvar
 

Remiss av kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning

Fi2020/03296/S3 Bakgrund   Syftet med förslaget är att föreslå ändringar av de befintliga bestämmelserna om utbyte av upplysningar och administrativt samarbete, samt att utvidga omfattningen av det automatiska utbytet av upplysningar med avseende på de upplysningar som rapporteras ...

Läs Remissvar
 

Omställningsstöd till företag för perioden maj – juli 2020

Fi2020/03582/S2 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget om omställningsstöd till företag för perioden maj-juli 2020 (Fi2020/03582/S2). Remissvaret lämnas enligt nedan. Remissinstanser Bakgrund Coronaviruset har medfört mycket stora problem ...

Läs Remissvar

En ny mervärdesskattelag

SOU 2020:31, Fi2020/02542/S2 Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Läs Remiss
1 2 3 35
 
26
okt
26 okt

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september 2020 eller tredje kvartalet 2020 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender