Remisser

 

Krav på rapportering av betalningstider

N2017/07725/KSR Srf konsulternas förbund får härmed lämna synpunkter på Näringsdepartementets promemoria ”Krav på rapportering av betalningstider”. Remissvar Srf konsulternas förbund ställer sig positiva till förslaget om att ett rapporteringskrav för betaltider ska införas.  ...

Läs Remissvar
 

Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Fi2018/00823/S3 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Finansdepartementets promemoria ”Genomförande av CFC-regler i EUs direktiv mot skatteundandraganden” Remissvar: Srf konsulternas förbund har inget att invända mot att de svenska reglerna om ...

Läs Remiss
 

Den framtida revisionen – Morgondagens kompetenskrav (Dnr 2017-1241)

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Revisorsinspektionens promemoria avseende nya föreskrifter om utbildning och prov för auktorisation av revisorer. Remissvaret lämnas enligt nedan. Bakgrund Revisorsinspektionen bedömer att dagens föreskrifter om ...

Läs Remissvar
 

Den framtida revisionen – Morgondagens kompetenskrav (Ju2017/08451/L1)

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Revisorsinspektionens promemoria avseende ändringar i förordningen om revisorer (1995:665) avseende förändringar i kompetenskraven för revisorer. Bakgrund Revisorsförordningen innehåller idag två krav för att ...

Läs Remissvar
 

Exitbeskattning för fysiska personer

Fi2017/04529/S1 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Skatteverkets promemoria ”Exitbeskattning för fysiska personer”. Remissinstanser Remissvar Srf konsulternas förbund avstyrker förslaget om att införa en exitbeskattning för fysiska personer ...

Läs Remissvar
1 2 3 29
 
20
jun
20 jun

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för maj 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender