Remisser

 

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

(DS 2019:6) Ju20129/01733/L1 I denna promemoria föreslås att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Remissinstanser Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget om sänkt ...

Läs Remissvar
 

Betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet

(SOU 2018:91) Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet. Fi2019/00102/S3 Remissinstanser Sammanfattning Srf konsulternas förbund avstyrker utredningens förslag om att ...

Läs Remissvar
1 2 3 32
 
20
sep
20 sep

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender