Remisser

Mervärdesskatteregler för vouchrar

I promemorian föreslås att det införs regler i mervärdesskattelagen om den mervärdesskattemässiga behandlingen av vouchrar (värdebevis). Förslagen innebär att det införs definitioner av vouchrar, enfunktionsvouchrar samt flerfunktionsvouchrar. Det föreslås också regler om när ...

Läs Remiss
 

Kommissionsförslag om slutliga mervärdesskattesystemet

Fi 2017/03875   Srf konsulternas förbund (tidigare Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på kommissionsförslag om slutliga mervärdesskattesystemet och meddelande om det framtida arbetet på mervärdesskatteområdet Remissinstanser ...

Läs Remissvar
 

Ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen

KOM(2017)495 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter till Utrikesdepartementet på EU-rättsakt KOM(2017)495: Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen. Förslaget syftar till att ...

Läs Remissvar
 

Föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Dnr 209-32869-2017, Dnr 209-26562-2017 och Dnr 209-41407-2017 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Länsstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bakgrund  En ny lag om ...

Läs Remissvar
 

En ny ordning för redovisningstillsyn

Ert Dnr Fi2017/02891/V Finansinspektionen (FI) föreslår i denna promemoria en ny ordning för redovisningstillsyn. Remissvar Srf konsulternas förbund har inget att invända mot förslagen i promemorian. Remissinstanser

Läs Remissvar
1 2 3 27
 
20
dec
20 dec

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för november 2017 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera