Remisser

 

Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare

Remiss av SOU 2020:50 Fi2020/04059 Remissinstanser Remissvar: Sammanfattning Enligt Srf konsulternas uppfattning kan huvudförslaget leda till en väsentlig förenkling. Srf konsulternas uppfattning är emellertid att det alternativa förslagspaketet, med vissa justeringar, trots det är ett ...

Läs Remissvar
 

Kommissionsförslag om att tilldela EU-kommissionen genomförandebefogenheter avseende mervärdesskattedirektivet, COM (2020) 749

Fi2021/00003 Av förslaget framgår bl.a. följande. Det enda verktyg som kommissionen för närvarande har för att främja en enhetlig tillämpning av EU:s mervärdesskatteregler är en rådgivande kommitté, den s.k. mervärdesskattekommittén. Eftersom mervärdesskattekommittén är en ...

Läs Remissvar
 

Rekommendation om Granskning av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (ESEF)

för årsredovisningar och koncernredovisningar för företag med värdepapper som är noterade på reglerade marknader inom EU Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad rekommendation. Förbundets medlemmar berörs i väldigt liten omfattning av ...

Läs Remissvar
 

Förslag om allmänna råd om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget om allmänna råd om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (ert dnr 2020:149). Remissinstanser Sammanfattning Srf ...

Läs Remissvar
1 2 3 37
 
15
jan
15 jan

Inkomstdeklaration – e-tjänst

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår som slutade: – 31 maj 2020 – 30 juni 2020

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender