Remisser

 

Uppdaterad rekommendation om revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten

(RevR 12) Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på uppdateringar i FARs rekommendation RevR 12. Srf konsulternas förbund har inga synpunkter på de förslagna ändringarna. Remissinstanser

Läs Remissvar
 

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang – Förslag till genomförande i svensk rätt

Diarienummer: Ju2018/03135/L1 Srf konsulternas förbund får härmed lämna synpunkter på Justitiedepartementets promemorian Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang. Förslag till genomförande i svensk rätt. Remissinstanser Remissvar Med undantag för de synpunkter som följer nedan har ...

Läs Remissvar
 

Kommissionsförslag

Kommissionsförslag om förlängd tidsperiod för omvänd skattskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägeri och annan mekanism för snabba insatser mot mervärdeskattebedrägeri   Fi2018/02228/S2 Srf konsulternas förbund (tidigare Sveriges ...

Läs Remissvar
 

Tillägg till remiss – förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering

Fi Dnr 16-9877 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Finansinspektionens förslag till ändringar avseende kreditriskhantering.   Remissvar: Srf konsulternas förbund har inget nytt att invända mot Finansinspektionens förslag till ändringar av ...

Läs Remissvar
 

Krav på rapportering av betalningstider

N2017/07725/KSR Srf konsulternas förbund får härmed lämna synpunkter på Näringsdepartementets promemoria ”Krav på rapportering av betalningstider”. Remissvar Srf konsulternas förbund ställer sig positiva till förslaget om att ett rapporteringskrav för betaltider ska införas.  ...

Läs Remissvar
1 2 3 30
 
12
dec
12 dec

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av underskott av slutlig skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du fick slutskattebesked i september 2018.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender