Remisser

 

Vissa inkomstskatteändringar

Fi2019/00097/S1 Remissvar Srf konsulterna har inga synpunkter på förslaget.

Läs Remissvar
 

Uppdaterad rekommendation om revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten

(RevR 12) Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på uppdateringar i FARs rekommendation RevR 12. Srf konsulternas förbund har inga synpunkter på de förslagna ändringarna. Remissinstanser

Läs Remissvar
 

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang – Förslag till genomförande i svensk rätt

Diarienummer: Ju2018/03135/L1 Srf konsulternas förbund får härmed lämna synpunkter på Justitiedepartementets promemorian Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang. Förslag till genomförande i svensk rätt. Remissinstanser Remissvar Med undantag för de synpunkter som följer nedan har ...

Läs Remissvar
 

Kommissionsförslag

Kommissionsförslag om förlängd tidsperiod för omvänd skattskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägeri och annan mekanism för snabba insatser mot mervärdeskattebedrägeri   Fi2018/02228/S2 Srf konsulternas förbund (tidigare Sveriges ...

Läs Remissvar
1 2 3 30
 
20
feb
20 feb

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för januari 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender