Remisser

 

Promemorian Nedsättning av arbetsgivaruppgifter för unga

Fi2019/00639/S1 Srf konsulternas förbunds har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Promemorian Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga, Fi2019/00639/S1 Remissvar Srf konsulternas förbund välkomnar åtgärder som stimulerar möjligheterna för företag att anställa, ...

Läs Remissvar
 

Förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor

Ärendenummer 2019-8  Srf konsulternas förbund vill lämna synpunkter på Myndigheten för digital förvaltnings förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor. Remissvaret anges enligt nedan. Synpunkter på förslaget Srf ...

Läs Remissvar
 

Vissa inkomstskatteändringar

Fi2019/00097/S1 Remissvar Srf konsulterna har inga synpunkter på förslaget.

Läs Remissvar
 

Uppdaterad rekommendation om revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten

(RevR 12) Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på uppdateringar i FARs rekommendation RevR 12. Srf konsulternas förbund har inga synpunkter på de förslagna ändringarna. Remissinstanser

Läs Remissvar
1 2 3 31
 
01
apr
01 apr

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2018-08-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender