Remisser

 

Den framtida revisionen – Morgondagens kompetenskrav (Dnr 2017-1241)

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Revisorsinspektionens promemoria avseende nya föreskrifter om utbildning och prov för auktorisation av revisorer. Remissvaret lämnas enligt nedan. Bakgrund Revisorsinspektionen bedömer att dagens föreskrifter om ...

Läs Remissvar
 

Den framtida revisionen – Morgondagens kompetenskrav (Ju2017/08451/L1)

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Revisorsinspektionens promemoria avseende ändringar i förordningen om revisorer (1995:665) avseende förändringar i kompetenskraven för revisorer. Bakgrund Revisorsförordningen innehåller idag två krav för att ...

Läs Remissvar
 

Exitbeskattning för fysiska personer

Fi2017/04529/S1 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Skatteverkets promemoria ”Exitbeskattning för fysiska personer”. Remissinstanser Remissvar Srf konsulternas förbund avstyrker förslaget om att införa en exitbeskattning för fysiska personer ...

Läs Remissvar
 

Förslag till föreskrifter till följd av regeringens uppdrag att införa en tjänst för ingivning av finansiell information

Ärendenummer AD 41/2018 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på det förslag till föreskrifter som Bolagsverket har lagt fram med anledning av införandet av en tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisning m.m. Remissvaret anges ...

Läs Remissvar
 

Mervärdesskatteregler för vouchrar

Srf konsulternas förbund (tidigare Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remiss av promemorian Mervärdesskatteregler för vouchrar. Remissvar: 1. Sammanfattning Srf konsulterna har i grunden inget att invända mot förslaget.  Med ...

Läs Remissvar
1 2 3 28
 
20
mar
20 mar

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för februari 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender