Remisser

 

Mervärdesskatt i den digitala tidsåldern

Srf konsulterna har fått tillfälle att svara på rubricerade förslag. Synpunkter Förslagen har tre huvudsakliga syften: 1) modernisera mervärdesskatterapporteringen, 2) uppdatera mervärdesskattereglerna för plattformsekonomin, och 3) introducera en enda registreringspunkt för

Läs Remissvar

Näringsförbud till följd av förbud att bedriva näringsverksamhet som har meddelats i en annan stat

Srf konsulterna har tagit emot denna remiss och kommer att besvara den. Mer information kommer. Remissinstanser

Läs Remiss
 

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Remissvar Srf konsulterna tillstyrker förslaget i promemorian om att laddning av egen bil eller förmånsbil på arbetsplatsen ska ses som en skattefri förmån. Enligt förslaget ska skattefriheten vara tidsbegränsad. Srf konsulternas uppfattning är att regleringen bör gälla tills vidare

Läs Remissvar
 

Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Förslaget innebär att anstånd med inbetalning av dels avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt vars redovisningsperiod är en kalendermånad får beviljas för högst tolv redovisningsperioder vardera. För mervärdesskatt vars redovisningsperiod är ett

Läs Remissvar
 

Utkast till förordning om högkostnadsskydd för elkunder som är konsumenter

Remissvar Av förslaget till förordning om högkostnadsskydd för elkunder som är konsumenter framgår att stödet är avsett för fysiska personer som tar ut el från ett nätföretags elnät i en eller flera uttagspunkter för konsumentändamål (2 och 3 §§). Även den tidigare

Läs Remissvar
1 2 3 44
 
07
feb
07 feb

Inkomstdeklaration 2 öppnar

E-tjänsten Inkomstdeklaration 2 öppnar. Företag med digital brevlåda får inkomstdeklarationen skickad till den i samband med att e-tjänsten öppnar.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender