Remisser

 

Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen

Ju2017/05124/L1 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Justitiedepartementets promemoria Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen. Remissvar: ...

Läs Remissvar
 

Ny dataskyddslag – kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:39)

Dnr: Ju2017/04264/L6 Srf konsulternas förbund har i sin arbetsgrupp med systemleverantörer Srf Lönsam analyserat och diskuterat förslaget till ny dataskyddslag. Srf Lönsam är en samverkan mellan Srf konsulterna och Sveriges ledande lönesystemleverantörer; Aditro Enterprise AB, Agrando ...

Läs Remissvar
 

Förslag till förordning om ett marknadsinformationsverktyg

UD2017/08018/HI Remissvar Regeringen har i en faktapromemoria, 2016/17:FPM92, redovisat en preliminär svensk ståndpunkt till Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett marknadsinformationsverktyg. Srf konsulternas förbund delar regeringens ...

Läs Remissvar
 

Förslag till förordning om en Digital Portal

UD2017/08017/HI Den 2 maj 2017 presenterade kommissionen ett åtgärdspaket i syfte att förstärka efterlevnaden och funktionen av den inre marknaden. En del av detta paket, som består av tre delar, utgörs av ett förslag till en förordning för att skapa en samlad Digital Portal. ...

Läs Remissvar
 

Tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Dnr 17-63 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ert förslag till tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) avseende ianspråktagande av ersättningsfond. Remissvar: Srf konsulternas förbund (Srf konsulterna) ...

Läs Remissvar
1 2 3 26
 
25
Sep
25 Sep

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2017 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera