Remisser

 

En ny ordning för redovisningstillsyn

Ert Dnr Fi2017/02891/V Finansinspektionen (FI) föreslår i denna promemoria en ny ordning för redovisningstillsyn. Remissvar Srf konsulternas förbund har inget att invända mot förslagen i promemorian. Remissinstanser

Läs Remissvar
 

Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

(SOU 2017:31) Ert Dnr Ju2017/03881/L1 Justitiedepartementet har skickat ut betänkandet Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31) på remiss. Utredningens uppdrag är att på olika sätt se över möjligheten att stärka skyddet för konsumenterna på ...

Läs Remissvar
 

Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen

Ju2017/05124/L1 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Justitiedepartementets promemoria Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen. Remissvar: ...

Läs Remissvar
 

Ny dataskyddslag – kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:39)

Dnr: Ju2017/04264/L6 Srf konsulternas förbund har i sin arbetsgrupp med systemleverantörer Srf Lönsam analyserat och diskuterat förslaget till ny dataskyddslag. Srf Lönsam är en samverkan mellan Srf konsulterna och Sveriges ledande lönesystemleverantörer; Aditro Enterprise AB, Agrando ...

Läs Remissvar
 

Förslag till förordning om ett marknadsinformationsverktyg

UD2017/08018/HI Remissvar Regeringen har i en faktapromemoria, 2016/17:FPM92, redovisat en preliminär svensk ståndpunkt till Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett marknadsinformationsverktyg. Srf konsulternas förbund delar regeringens ...

Läs Remissvar
1 2 3 27
 
20
okt
20 okt

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2017 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera