Remisser

Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor

Diarienummer: Ju2022/02004 Remissinstanser

Läs Remiss

Ny lag om källskatt på utdelning

Diarienummer: Fi2022/01841 Remissinstanser

Läs Remiss
 

Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Diarienummer: N2021/02580 Remissvar: Mot bakgrund av Srf konsulternas verksamhetsområde har vi främst inriktat vårt remissvar på de förslag som direkt rör redovisnings- och lönekonsulternas verksamhetsområde, dvs. förslagen till ändringar i bokföringslagen (1999:1078), BFL och

Läs Remissvar
 

Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Fi2021/04052 Remissinstanser Remissvar: Srf konsulterna tillstyrker förslaget.  

Läs Remissvar
1 2 3 43
 
17
aug
17 aug

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – e-tjänst

Om företaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:  – momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och  – momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den  ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender