Remisser

 

Skattelättnad för cykelförmån

Fi2021/01840 Srf konsulternas förbund (tidigare Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående förslag till föreskrifter. Remissinstanser Remissvar: Srf konsulterna ser positivt på promemorians förslag som syftar till att öka

Läs Remissvar
 

Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete

Fi2021/01904 Srf konsulternas förbund lämnar härmed synpunkter på ovanstående promemoria. Srf konsulterna stödjer förslaget i helhet och särskilt att regelverket för stöd vid korttidsarbete bibehålls. Att förutsättningarna hålls intakta med tidigare anpassning av lagen

Läs Remissvar
 

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2021

Fi2021/01524 Bakgrund Syftet med förslaget är att öka incitamentet för att anställa ungdomar under sommaren genom att tillfälligt införa ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter. Betänkandet har remitterats till Srf konsulternas förbund. Remissinstanser Remissvar: Allmänt I promemorian

Läs Remissvar
 

Utvärdering av Bokföringsnämndens regelverk för årsredovisning och koncernredovisning

Nuvarande K-regler har i vissa delar tillämpats i mer än tio år, detta innebär att för en stor del av företagen, redovisningskonsulterna och revisorerna är detta den enda kända verkligheten vad gäller redovisningsnormering. Detta bör man ha i åtanke när man utvärderar dessa

Läs Remissvar
 
25
okt
25 okt

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september 2021 eller tredje kvartalet 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender