Remisser

 

Förslag till allmänna råd och vägledning om redovisning av fusion

(Ert Dnr 18-99) Srf konsulternas förbund har erbjudits möjlighet att svara på ert förslag till nya allmänna råd med tillhörande vägledning om redovisning av fusioner (ert dnr 18-99). I remissbrevet efterfrågas särskilt synpunkter på ett antal frågeställningar, men också en allmän ...

Läs Remissvar

BAS-kontoplanen i maskinläsbar form

BAS önskar synpunkter på om det finns intresse av att BAS-kontoplanen tillhandahålls i maskinläsbar form och vilket format som i så fall är lämpligt.

Läs Remiss
 

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

(DS 2019:6) Ju20129/01733/L1 I denna promemoria föreslås att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Remissinstanser Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget om sänkt ...

Läs Remissvar
 

Betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet

(SOU 2018:91) Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet. Fi2019/00102/S3 Remissinstanser Sammanfattning Srf konsulternas förbund avstyrker utredningens förslag om att ...

Läs Remissvar
 

Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag m.m.

Fi2019/00542/S2 Remissinstanser Remissvar Srf konsulterna har inga synpunkter på förslaget.

Läs Remissvar
 
25
maj
25 maj

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2020 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender